ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אירית וידר נגד עיריית הרצליה :

העותרים

1.אירית וידר
2.דוד וידר
ע"י ב"כ עו"ד גלינקא
משרד עוה"ד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'

נגד

המשיבים

1.עיריית הרצליה
2.עיריית הרצליה אגף מנהל הכספי /מחלקת גביה
ע"י ב"כ עו"ד שוסטר
משרד עוה"ד הררי טויסטר ושות'

פסק דין

1. עניינה של עתירה זו הינה חיובם של העותרים בהיטל סלילה על ידי המשיבים .
המשיבים לא הגישו כתב תשובה במועד ועל כן עתרו העותרים לקבלת פסק דין בהעדר.

2. תגובת המשיבים התבקשה בנדון.
או אז הודיעו המשיבים, כי החליטו לשנות מדיניות בנוגע לחיוב בהיטלי סלילה ברחובות בהן בוצעו עבודות קרצו ף, ריבוד וציפוי אספלט, וזאת בעקבות פסק דין אשר ניתן בפרשת נטר (עת"מ 43900-09-17 נטר נ' עירית הרצליה (ניתן ביום 12.3.18)).
לגופו של עניין הודיעו המשיבים, כי יבטלו את החיוב אשר הושת על העותרים בגין עבודות ציפוי האספלט בכפוף לכך כי חיוב בהיטל יושת על תושבי הרחובות הגובלים עם ביצוע עבודות סלילה עתידיות, כמשמעותן בחוק העזר, ורק עם ביצוען בעתיד כאמור, תשל ח דרישת תשלום בהיטל, בכפוף לכל דין.
עוד נאמר, כי לתושבים אשר כבר שילמו את החיוב שנשלח אליהם יבוצע החזר מלא של הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה .
בהתאם, נאמר כי יושב סכום החיוב אשר נגבה מן העותרים.
לאור הצהרתם כאמור, ביקשו את דחיית העתירה.

3. בהינתן האמור התייתר המשך הדיון בעתירה ותגובת העותרים נתבקשה נוכח בקשת המשיבים לדחות העתירה .
העותרים בתגובתם התנגדו לדחיית העתירה ועמדו על מתן פסק דין.
העותרים ביקשו להצביע על התנהלות עגומה אצל המשיבים, המלמדת על אי סדרים חמורים ועל זלזול חמור ובוטה בתושבי העיר, לאורך זמן וכן על הטעייה גסה והסתרה מכוונת ומגמתית של עובדות ופרטים מעיני תושבי העיר, בכל הנוגע להליך גביית היטל סלילה אותו ביקשו המשיבים לאכוף על תושבי העיר שלא כדין.
בהינתן האמור ובהעדר תשובה במועד מטעם המשיבים , ביקשו העותרים כי ינתן פסק דין המקבל העתירה, כמבוקש על ידם, וזאת נוכח הודאת המשיבים כי החיוב שהשיתו על העותרים היה שגוי ובלתי חוקי.

4. העותרים ביקשו כי בית המשפט לא ישהה לטענת השיהוי שנטענה על ידי המשיבים בתגובתם לבקשה למתן פסק דין בהעדר כתב תשובה מטעמם. עוד נטען, כי לגופו של ענין, טענת שיהוי לעולם תבחן אל מול התנהלות הרשות הטוענת לשיהוי , וככל שהתנהלות הרשות נגועה בחוסר תקינות הזועקת לשמים תדחה טענת השיהוי.

5. בנוסף, עתרו העותרים לחיוב המשיבים בהוצאות, הן נוכח התנהלות המשיבים במסגרת הדיון בעתירה זו והן בהינתן התנהלותם מחוץ לכותלי בית המשפט בנסיבות בהן נקטו המשיבים בהליכי גבייה אגרסיביים כנגד העותרים ועיקלו להם כספים בסכומים גבוהים עד כי נאלצו העותרים לנקוט בהליכים משפטיים, בין השאר הסרת העיקולים.

6. לאחר שחזרתי והפכתי בטענות הצדדים, ראיתי לנכון לקבל עמדת העותרים, ונוכח הודאת המשיבים בדבר טעות בגבייה כלפי תושבי העיר הגובלים בכביש מושא הגבייה, והצהרתם בדבר החזרת כספים לעותרים ואחרים בגין החיוב השגוי, ליתן פסק דין בנדון ולא להסתפק בדחיית העתירה.

לפיכך, בהינתן הודאת המשיבים, ניתן בזאת פסק דין כמבוקש בעתירה לפיו נקבע כי החיוב בהיטל סלילת כביש ברחוב נורדאו הרצליה אשר הושת על העותרים יבוטל והעותרים זכאים להשבת הכספים ששולמו בגין החיוב הנדון בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום בו שולם הסכום ועד מועד ההחזר .
טענת השיהוי מן הראוי היה שלא תטען נוכח הודאת המשיבים.
נוכח ההליכים המשפטיים להם נדרשו העותרים בנדון, ומנגד מיצוי ההליך מצד המשיבים עוד קודם לקיומו של דיון בעתירה אני מחייבת את המשיבים בהוצאות העותרים בסך של 10,000ש"ח בלבד .

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אירית וידר
נתבע: עיריית הרצליה
שופט :
עורכי דין: