ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד מיכאל גינפלמן :

לפני
כבוד ה רשמת הבכירה ליאת ירון

תובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נגד

נתבעים

1.מיכאל גינפלמן
2.שומרה חב' לביטוח בע"מ

פסק דין

1. תביעה זו עניינה נזק שנגרם לרכב מ.ר 60-986-75 , שבעת הרלבנטית בוטח על ידי התובעת, כתוצאה מתאונה שארעה ביום 2.4.16 ( להלן בהתאמה: "הרכב המבוטח" ו- "התאונה").
התביעה הוגשה נגד נתבע 1, מי שבעת התאונה נהג ברכב שלטענת התובעת פגע ברכב המבוטח ( להלן: "רכב הנתבע") ונגד, שומרה חברה לביטוח בע"מ, מבטחת רכב הנתבע בעת התאונה.
סכום התביעה הועמד על הסך של 47,077 ₪, כאשר על פי הנטען בכתב התביעה, הנזק שנגרם לרכב המבוטח הועמד על הסך של 52,859 ₪, בצירוף שכר טרחת שמאי התובעת בסך של 410 ₪ ובניכוי שרידי הרכב המבוטח בסך של 6,192 ₪.
2. בין הצדדים אין מחלוקת כי התאונה התרחשה בצומת מרומזר.
3. בכתב התביעה נטען כי התאונה ארעה עת הרכב המבוטח " נכנס לצומת פנוי בהתאם למופע האור הירוק שהיה בכיוון נסיעתו" (סעיף 4 לכתב התביעה), כשלפתע הגיח רכב הנתבע, שנכנס לצומת הגם שברמזור בכיוון נסיעתו מופע אור אדום, ופגע ברכב המבוטח.
4. מנגד, לטענת הנתבעים התאונה ארעה עת רכב הנתבע נסע כשברמזור בכיוון נסיעתו מופע אור ירוק כאשר לפתע הגיח הרכב המבוטח, בניגוד למופע אור אדום ברמזור בכיוון נסיעתו, ופגע ברכב הנתבע.
5. מטעם התובעת העידו גברת ויקטוריה גרינוולד, מי שנהגה ברכב המבוטח בעת התאונה ( להלן: "ויקטוריה"), בעלה מר אלי גרינוולד, בעל הרכב המבוטח בעת הרלבנטית, שישב לצידה בעת התאונה ( להלן: "אלי"), וכן מר אלעד רגב שאין לו היכרות עם מי מהצדדים, ושעל פי הנטען נכח במקום בעת התרחשות התאונה ( להלן: "אלעד").
מטעם הנתבעים העיד נתבע 1.
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, בחנתי גרסאותיהם, עיינתי בתמונות הנזק שהוגשו לתיק בית המשפט, ולאחר שכל אחד מהצדדים הציג בפני את אופן קרות התאונה, לגרסתו, אני קובעת כי התאונה ארעה עת רכב הנתבע נכנס לצומת לא פנוי כשברמזור שבכיוון נסיעתו אור אדום , וכי בנסיבות הוא אחראי בלעדית להתרחשות התאונה.
6. ויקטוריה, שעדותה היתה בהירה ועקבית והותירה עלי רושם מהימן, העידה כי הרכב המבוטח עמד בנתיב השמאלי מבין שלושה נתיבי נסיעה במשך מספר דקות, כאשר עת הופיע אור ירוק ברמזור בכיוון נסיעתה, החלה בפניה שמאלה. עוד העידה, כי שמעה את אלי צועק " תעצרי", עצרה את הרכב המבוטח, אך הנתבע, שנכנס לצומת במהירות מכיוון הנסיעה הנגדי ולמופע אור אדום ברמזור שבכיוון נסיעת רכבו, פגע ברכב המבוטח.
משנשאלה האם היא בטוחה כי נכנסה לצומת כשברמזור בכיוון נסיעתה אור ירוק, השיבה "200 אחוז" ( עמ' 3 שורה 13 לפרוטוקול).
עוד העידה, כי לאחר התאונה שוחחה עם הולך רגל שהיה במקום ואמר לה "שהוא הריח מהבחור, כנראה או שהוא שתה או שאני לא יודעת מה" ( עמ' 2 שורה 4 לפרוטוקול) וכי עת שוחחה עם הנתבע לאחר התאונה, האחרון היה "אפאתי לגמרי", לא הציע עזרה ואמר "לא שמתי לב" ( עמ' 2 שורות 5-6 לפרוטוקול).
עדותה של ויקטוריה התיישבה עם עדותו הבהירה והספונטנית של אלי, שאף הוא העיד כי "עמדנו דקה שתיים ברמזור, זה רמזור ארוך. והתחלף לירוק, התחלנו לנסוע. אני ישבתי בצד ימין והסתכלתי קדימה ממול, ראיתי שרכב שעמד ברמזור שהיה לו אדום, עמד בנתיב הימני שלו, ופתאום ראיתי אוטו טס בירידה בנתיב השמאלי, וראיתי שהוא הולך להתנגש בנו. אמרתי לה ' תעצרי תעצרי הוא לא עוצר' או משהו כזה, היא ישר בלמה...." (עמ' 5 שורות 4-7 לפרוטוקול).
7. חיזוק לעדותם של ויקטוריה ואלי מצאתי הן בתמונות הנזק שהוגשו לתיק בית המשפט והן בעדותו של אלעד, שכאמור אין לו היכרות עם מי מהצדדים.
אלעד, שאישר כי ראה את התרחשות התאונה, העיד כי רכבו עמד מאחורי הרכב המבוטח ברמזור. עוד העיד, כי עת התחלף האור ברמזור שבכיוון נסיעת הרכב המבוטח לירוק, החל הרכב המבוטח בנסיעה, כאשר אלעד הבחין ברכב הנתבע נוסע במהירות ופוגע ברכב המבוטח.
משנשאל האם עת הגיע רכבו לצומת היה הרכב המבוטח בנסיעה רציפה, השיב כי היה בעמידה מוחלטת עד שהרמזור התחלף לירוק.
"ש. כשאתם מגיעים לצומת אתה אומר שאתה עומד אחריה, הרכב שלה היה בנסיעה רציפה?
ת. לא. בעמידה מוחלטת. עמדנו לדעתי כמה שניות טובות עד שהתחלף הרמזור" ( עמ' 9 שורות 6-7 לפרוטוקול).
עוד העיד, כי עת נכנס הרכב המבוטח לצומת, נתיב הנסיעה היה "פתוח לגמרי" (עמ' 9 שורה 22 לפרוטוקול), ושלל גרסת הנתבע לפיה הצומת לא היה פנוי בעת כניסת הרכב המבוטח אליו (עמ' 10 שורות 27-28 לפרוטוקול).
אלעד נשאל מתי הבחין לראשונה ברכב הנתבע והשיב כי "בשלב שהיא כבר התחילה, הרמזור התחלף והיא התחילה הגיע רכב במהירות ראיתי שאין סיכוי שהוא יעצור והיא המשיכה והוא נכנס" ( עמ' 10 שורות 23-24 לפרוטוקול).
עוד העיד, כי "שוב, אני אמרתי, באתי לכאן מתוך אזרחות טובה, אני לא רוצה לפגוע באף אחד. הנהג השני, אני לא בסמכות שיפוטית אבל הריח לי שהוא שתה אלכוהול" (עמ' 8 שורות 27-28 לפרוטוקול).
כאמור, עדות זו של אלעד מתיישבת עם עדותם של ויקטוריה ואלי ויש ליתן לה משקל נכבד נוכח היותו בבחינת עד " ניטרלי" שאין לו קשר למי מהצדדים לתביעה ו/או לעדים מטעמם.
בהקשר זה אבהיר, כי הנתבעים טענו לקיומן של סתירות כאלה ואחרות בין עדותו של אלעד לעדותם של ויקטוריה ואלי, אלא שבכל הקשור לתיאור אופן התרחשותה התאונה, לא היו סתירות בין עדותו של אלעד לעדותם של ויקטוריה ואלי.
8. מנגד, עדות הנתבע לא היתה בהירה ומפורטת דיה ולא התרשמתי ממנה כעדות ספונטנית.
כך למשל, העיד כי "לשאלת בית המשפט אני משיב שאני נוסע ברמזור ירוק, אני לא זוכר בדיוק. ראיתי אולי לפני כמה מטרים ירוק" ( עמ' 11 שורות 22-23 לפרוטוקול).
זאת ועוד, משנשאל מדוע טופס ההודעה אודות התאונה ( נ/2) נמסר לנתבעת 2 כחמישה חודשים לאחר התרחשות התאונה, לא היה בפיו מענה ענייני.
9. בשים לב לאמור, אני קובעת, כי התאונה התרחשה עת רכב הנתבע נכנס במהירות לצומת לא פנוי כשברמזור בכיוון נסיעתו אור אדום.
בנסיבות, לא ראיתי לייחס לויקטוריה אשם תורם.
הן ויקטוריה, הן אלי והן אלעד העידו כי הרכב המבוטח עצר ברמזור טרם כניסתו לצומת והחל בנסיעה רק עת התחלף האור ברמזור לירוק ועת הצומת היה פנוי . עוד העידו, כי רכב הנתבע נסע במהירות גבוהה.
בשים לב לאמור, שוכנעתי כי הרכב המבוטח החל בכניסה זהירה לצומת כשהצומת היה פנוי, וכי עת היה בצומת הגיח רכב הנתבע לפתע במהירות ונכנס לצומת באופן שהתאונה היתה בלתי נמנעת.
10. סוף דבר, אני מקבלת את התביעה ו מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 47,077 ₪ בתוספת הוצאות בסך של 2,038 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 5 ,550 ₪.
סכומים אלה ישולמו תוך 30 ימים מעת המצאת פסק הדין לידי הנתבעים, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מיכאל גינפלמן
שופט :
עורכי דין: