ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריאל טופורובסקי נגד י.ק.ש שיווק רהיטים בע"מ :

בפני
כבוד ה רשמת בכירה אביגיל ון-קרפלד

תובע

אריאל טופורובסקי

נגד

נתבעים

1.י.ק.ש שיווק רהיטים בע"מ ח.פ. 513144956 / סטטוס שיווק
2.קבוצת ק.ח.ל. ישראל בע"מ ח.פ. 511760225

פסק דין

לפני תביעה שהגישו התובע כנגד הנתבעות בגין אי תקינות רהיטים שרכש ואי עמידה בהתחייבות לתקן.

אין מחלוקת לגבי העובדות הבאות
התובע רכש ביום 16.3.17, בחנות של הנתבעת 1, שולחן ו-6 כסאות עם ריפוד לבן.
הריהוט סופק ביום 7.8.17. אין טענה לעניין מועד האספקה.
במועד האספקה חתם התובע על תעודת משלוח, ליה בדק את המוצרים והם לשביעות רצונו המלאה (נ/1). רק פרטי הנתבעת 1 מופיעים על גבי ההזמנה ותעודת המשלוח.

טענות התובע
בסמוך לאספקה, בעת השימוש הראשון, המסילה המגדילה של השולחן יצאה ממקומה באופן בלתי תקין. בכסאות הופיעו כתמים צהובים, עוד לפני ניקוי, במקומות שונים.
התובע פנה לנתבעת 1 כדי לבטל את העסקה ונענ ה בסירוב ובהבטחה לטיפול מידי ה יבואן, הנתבעת 2. הוא פנה לנתבעת 2, והנתבעת 1 הפסיקה כל קשר איתו .
ב-9.10.17 הגיע טכנאי מטעם הנתבעת 2 ותיקן את המסילה. כן הביא עימו 4 כסאות להחלפה. באותו מעמד נבדק התיקון והתקלה של המסילה חזרה על עצמה. נאמר לו שזו תקלה נדירה ושישתדלו לבוא בשבוע הבא להחליף. קבעו תאריך ולא באו. כמו כן בכסאות החלופיים שהובאו היו כתמים צהובים דומים ונאמר לו שהם נובעים מההובלה במכולה.
היו הבטחות חוזרות מצד הנתבעת 2 לבוא. 3 פעמים אמרה שיבואו ולא באו ואף לא ניתנה הודעה מוקדמת על אי ההגעה.

טענות הנתבעת 1
הנתבעת 1 הגישה כתב הגנה ביום 24.1.18 ובו טענה שהיא לא פעילה מזה מספר חודשים ומצויה בהליך של פירוק וכינוס נכסים. עוד נטען, שאין מי שיגיע לדיון ואין מי שישא בתוצאות ההליך המשפטי. כן נטען שהתביעה מוגזמת ביותר.

טענות הנתבעת 2
הנתבעת 2 טענה שכתב התביעה רצוף באי דיוקים ונעדר בסיס משפטי.
לטענת הנתבעת 2, אין כל יריבות בינה לבין התובע, מעולם לא נתקיימו בין הצדדים קשרי מסחר ולא נחתם הסכם בין הצדדים.
לטענת הנתבעת 2, היא מעולם לא קיבלה כל תמורה מהתובע וההזמנה בוצעה מול הנתבעת 1.
נטען שהנתבעת 2 רק הובילה את הריהוט לתובע, ושטענות התובע מופנות כנגד טיב ואיכות הסחורה אשר הוזמנה על ידי התובע מהנתבעת 1. אין התובע מעלה כל טענה בדבר פגיעה במוצר בעת ההובלה.
בהעדר יריבות בין התובע לבין הנתבעת 2 מבוקש לדחות את התביעה כנגד הנתבעת 2.
הנתבעת 2, לפנים משורת הדין, היתה מוכנה לבוא לקראת התובע וליתן לו שירות ולהחליף את הסחורה. התובע ביקש לבטל את העסקה , אך היות והנתבעת 2 היא רק ספקית אין ביכולתה לבטל את העסקה.
התובע קיבל שירות מהנתבעת 2, והנתבעת 2 ניסתה לתאם שירות מולו לצורך החלפת המסילה והכסאות. התובע הסכים לקבל את השירות בעבור תיקון מסילת השולחן אך ביקש לבטל את עסקת הרכישה של הכסאות אגב קבלת החזר כספי.
מהתמונות עולה, שנעשה שימוש בחומר ניקוי לא מתאים בכסאות. לפנים משורת הדין הסכים מנהל הנתבעת 2 לספק שירות אף עבור הכסאות אך לשווא. התובע התעקש על ביטול עסקת הכסאות.
אף אם הנתבעת 2 היתה יכולה לבטל את העסקה, לפי סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן מניין הימים לביטול הוא 14 יום.

דיון והכרעה
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו – 2006 (להלן – התקנות) חלות במקרה דנן על השולחן בלבד . זאת מן הטעם שתקנות אלו חלות אך ורק על טובין, המוגדרים בתקנות "מוצרי חשמל, אלקטרוניקה, וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים...", המנגון בשולחן הוא מכני והתקנות חלות עליו. לגבי הכסאות חלים חוק המכר וחוק החוזים.

אכן ההתקשרות היתה בין התובע לבין הנתבעת 1. דבר זה נלמד הן מההזמנה והן מהחשבונית הנושאים את פרטי הנתבעת 1 בלבד. אין כל אזכור של הנתבעת 2 במסמכים אלה. גם העובדה שהתובע פנה לנתבעת 1 על מנת לבטל את העסקה מלמדת שהיחסים החוזיים היו מולה.

מנגד אין לומר שהנתבעת 2 היא רק המובילה, שכן אין מחלוקת, שהנתבעת 2 סיפקה בנוסף לשירותי הובלה גם שירותי אחריות ותיקון לריהוט וזאת לפי דבריה עצמה. בכתב ההגנה אף נטען שהנתבעת 2 היתה נכונה להמשיך ולתת שירות אחרי המכירה.

כאמור לעיל, הנתבעת 2 טענה שלא קיבלה כל תשלום מהנתבעת 1 ושהנתבעת 1 חייבת לה כספים במאות אלפי שקלים . טענות אלה לא הוכחו בשום דרך. הנתבעת 2 לא הציגה תמונה מלאה על מערכת היחסים העסקית בינה לבין הנתבעת 1, לא הציגה כרטסת לקוח או חשבוניות לתשלום שהם ניתן ללמוד על חוב של הנתבעת 1 כלפיה בגין אספקה ומתן שירות תיקונים בכלל או במקרה דנן בפרט. רב הנסתר על הנגלה במערכת היחסים בין הנתבעות לבין עצמן.

אם היה אמת בטענה שהנתבעת 2 לא קיבלה מהנתבעת 1 תשלום על הריהוט, עולה תהייה מדוע הסכימה לבצע גם תיקון, מבלי להבטיח מראש תשלום הן בגין הריהוט והן בגין התיקון. הנתבעת 2 טענה שהיא רק המובילה, אך למעשה התמונה היתה מורכבת יותר . הנתבעת 2 עשתה מעבר להובלה - תיקנה והחליפה - ולא ברור אם פעלה מטעם הנתבעת 1 או מטעמה היא.

מעצם העובדה שהנתבעת 2 תיקנה את המסילה והחליפה את הכסאות (ביקשה להחליפם) הרי שהיא לקחה אחריות על הריהוט , ויצרה מצג כלפי התובע שיש לה אחריות כזו. אין לשלול שעשתה כן משום שהריהוט נפגע בעת ההובלה על ידה או מטעם אחר שלא נתברר. אוסיף שלמרות שהנתבעת 2 טענה שתעודת המשלוח נושאת את פרטי הנתבעת 1 בלבד וניתנה במסגרת ההתקשרות בין הנתבעת 1 לתובע, הדבר אינו נטול ספקות. במקום אחד נטען שאין לנתבעת 2 אחריות כלפי התובע (ע' 3 ש' 10 וש' 14), אך במקום אחר אישר נציג הנתבעת 2, פעמיים, שהאחריות של הנתבעת 2 היא תעודת המשלוח (ע' 3 ש' 11) וש' 31). מדובר בקושי של ממש בפרט כאשר הלכה למעשה ניתנה אחריות על ידי הנתבעת 2.

על הנתבעת 2 להמשיך ולתת אחריות כל עוד לא הוכיחה הנתבעת 2 שאינה אחראית ובעניין זה הנטל המשני עבר אליה והיא לא הרימה אותו. נתתי משקל גם לכך שהנתבעת 2 לא הגישה הודעת צד ג' נגד הנתבעת 1 מחד גיסא, ולא הוכיחה את טענותיה לגבי המצב הכלכלי של הנתבעת 1 (ע' 3 ש' 8).

לטענות לגבי השירות - התובע טען שהוא חיכה לשירות הנתבעת 2 מספר פעמים שלא הגיע והוא הפסיד ימי עבודה. הנתבעת 2 לא ניסתה אפילו להעמיד הגנה סדורה מטעמה בנושא זה. כל שטענה שהיתה מוכנה לתקן ועדיין מוכנה לתקן, אך לא תיקנה בשל כך שהתובע מנע זאת. לא הוצגה כרטסת פניות לקוח של התובע לנתבעת 2, המועדים בהם נקבע שהנציגי הנתבעת 2 יגיעו וכו' ודבר זה נזקף לחובת הנתבעת 2 . לטענת הנתבעת 2 על הכתמים הצהובים ומקורם (חומרי ניקוי) , עצם העובדה שהנתבעת 2 החליפה את הכסאות לאחר האספקה בשל הכתמים (או הביעה נכונות להחליפם) למרות החתימה של התובע על נ/1, מקשה עד מאוד על קבלת טענותיה לעניין ניקוי לא נכון של הכסאות. אפשר להבין את חששו של התובע מפני הישנות הכתמים שלטענתו היו גם על החסאות החלופיים שהובאו על ידי הנתבעת 2.

לפיכך, אני קובעת כי הנתבעת 2 אחראית לתקן את הריהוט. אני קובעת שהנתבעת 2 לא נתנה שירות כנדרש לתיקון לאחר המכירה. האמנתי לדברי התובע שהמסילה לא תוקנה (הוצגה תמונה), שקבעו עימו אך לא הגיעו מספר פעמים ושהביאו כסאות חלופיים עם כתמים צהובים (הוצגו תמונות) . המידע לסתור מצוי כולו בידי הנתבעת 2 והוא לא הוצג לפני. התנהלות הנתבעת 2 מחזקת את גרסת התובע.

באשר לנתבעת 1, הסכם הרכישה נכרת בין הנתבעת 1 לתובע. אני מקבלת את טענת התובע שהוא פנה לכונס הנכסים הרשמי ושם נאמר לו שאין שום תיק של הנתבעת 1. הנתבעת 1 טענה בכתב ההגנה טענות בנושא אך לא תמכה אותן באסמכתאות . מאז הגשת כתב ההגנה חלפו חודשים רבים, כחצי שנה ליתר דיוק, ועד למועד מתן פסק דין זה לא הוגשה כל ראיה לתמיכה בטענה שהנתבעת 1 לא פעילה או נמצאת בהליכי פירוק.

התובע טען שעמד בקשר עם הנתבעת 1 וגם ממנה קיבל הבטחות לתיקון שלא מומשו. משלא העמידה הנתבעת 1 הגנה לגופו של עניין , ומשאין אינדיקציה כי היא בהליכי פירוק יש לקבל את התביעה נגדה. התובע גם זכאי לקבל פסק דין נגד הנתבעת 1 בהעדר התייצבות לדיון.

סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי. אני מורה לנתבעות 1-2, ביחד ולחוד, לתקן את המסילה של השולחן בתוך 20 יום מקבלת פסק דין זה. אני מורה לנתבעות 1-2, ביחד ולחוד, להחליף 6 כסאות בחדשים ללא כתמים בתוך 20 יום מהיום.

ככל שלא יעשו כן הנתבעות או מי מהן, יהיה רשאי התובע להודיע על כך לביהמ"ש בתוך 10 ימים לאחר חלוף 20 הימים שנקצבו וינתן צו לביטול העסקה ולהשבת הכספים ששילם התובע בגין הריהוט ובגין ההובלה וכן לפינוי הריהוט מהדירה על ידי הנתבעת 2 שהיא לפי דבריה המובילה, ועל חשבונה.

באשר לדרישה לקבלת פיצוי בגין ימי עבודה, התברר שהתובע עובד מהבית ולכן ממילא היה בבית כאשר הנתבעת 2 היתה אמורה להגיע. מטעם זה ומן הטעם שלא הוכחה השתכרות התובע לא מצאתי לפסוק פיצוי בגין רכיב זה.

באשר לטענת התובע לעוגמת נפש, לא מצאתי לפסוק פיצוי בגין רכיב זה. הטעם לכך הוא שאין מחלוקת שהנתבעת 2 הגיעה לתקן ואף תיקנה בפועל, ואף הסכימה לשוב ולתקן/ולהחליף ויש לאפשר זאת גם אם לא פעל הבאופן מיטבי. כמו כן בתביעות קטנות אין פוסקים פיצוי בגין עגמת נפש כדבר שבשגרה.

הנתבעות, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע אגרת פתיחת תיק בסכום של 100 ₪ בתוך 30 יום.

סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי כאמור לעיל.

פסק הדין ניתן היום, כ"ד תמוז תשע"ח, 07 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אריאל טופורובסקי
נתבע: י.ק.ש שיווק רהיטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: