ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאי ארביב נגד עיריית רמת גן :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

מאי ארביב
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו ארביב והדיה אלון

נגד

נתבעות

  1. עיריית רמת גן
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גיא דוידיאן

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש לרכב שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 01.09.2016, בין כלי רכב, מ"ר 63-297-65 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 94-840-13 אליו מחוברת עגלה אשר בעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, אלא לעניין נסיבות קרות התאונה ולעניין היקף הנזק הנטען.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות, בה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו התובעת ונהג רכב הנתבעות.

4. לאחר שמיעת העדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחות אותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה, נסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. מוקדי הנזק שלטענת התובעת שנגרמו בתאונה אינם מתיישבים עם נסיבות התאונה.

בהקשר זה, אומר כי אני מאמין לנהג רכב הנתבעות כי דלת העגלה שהייתה רתומה לרכב הנתבעים נפתחה באמצע הנסיעה ופגעה במראה השמאלית של רכב התובעת.

יש לציין, כי נהג רכב הנתבעות אף הותיר פרטי יצירת קשר עמו על גבי שמשמת רכב התובעת בה הוא מבקש ליצור עמו קשר מאחר ששבר את המראה של רכב התובעת. סביר כי אם נהג רכב הנתבעים היה מבחין בנזק נוסף שנגרם לרכב התובעת בגין נסיעתו של רכב הנתבעות הרי שהיה טורח לציין זאת, או לכל הפחות לא להכחיש זאת. מקום שנהג רכב הנתבעות הותיר בעצמו את פרטיו תוך שהוא מציין כי גרם לנזק ספציפי לא נראה לי סביר כי עומד לו אינטרס שלא להכיר בנזק נוסף אם הוא גרם.

יתירה מזאת, הנזק לאורך הדופן השמאלית של רכב התובעת אינה מתיישבת עם הנזק למראת צד שמאל ברכב התובעת, מבחינת הגבהים.

5.2. התובעת מעידה כי עובר לתאונה רכב התובעת לא היה עם נזק כלשהו, וכי הנזקים הנראים בתמונות הנזק לרכב התובעת הם תוצאה של התאונה.

ברם, הנזק למוקד הימיני אינו יכול להתיישב, כהוא זה, עם נסיבות התאונה.

לא ברור הכיצד מפתיחת דלת העגלה הרתומה לרכב הנתבעות ניזוק רכב התובעת בצדו הימיני. גם אם תאמר כי רכב התובעת נדחף ימינה על ידי פגיעת רכב הנתבעות בו, אלא שאז הייתי מצפה לשמוע מהתובעת כי כאשר הגיעה לרכבה והבחינה בפתק המונח על שמשת הרכב הייתה מבחינה כי רכבה פגע בחפץ כלשהו מצדו הימיני, או לכל היותר כי רכבה מצוי בהטיה ימינה, שאז יכול היה לקשור את מוקד הנזק הימיני ברכב התובעת לתאונה, אם בכלל.

גם טענתו של ב"כ התובעת בעניין המוקד הימיני ברכב התובעת בעת סיכומיו אינה אלא ספקולציה גרידא.

5.3. כמו כן, התובעת העידה כי מי שעושה שימוש ברכב התובעת היא התובעת בעצמה ואחותה. במצב זה, היה זה אך מתבקש כי התובעת תביא לעדות את אחותה שתוכל לשפוך אור על המחלוקת בעניין מוקדי הנזק, שמא אולי נגרמו כתוצאה של תאונה אחרת.

5.4. זאת ועוד, התובעת מאשרת כי בעקבות התאונה ובעקבות דוח השמאי מטעמה, רכבה תוקן במוסך. אולם, לכתב התביעה, ואף בשלב ההוכחות, לא צורפה חשבונית תיקון כאמור.

אמנם, בעל הרכב שרכבו ניזוק אינו מחויב לתקן את רכבו על מנת לתבוע את נזקיו מהמזיק אולם מקום שהרכב תוקן בפועל הרי שעליו להציג אסמכתא בדבר עלות התיקון, שמא יקבל פיצוי יותר מכפי המגיע לו. הרי מטרת דיני הנזיקין היא להשיב את המצב לקדמותו ולא לשפר את מצבו של הניזוק.

5.5. הואיל והנתבעת 2 פיצתה את התובעת בגין הנזק למראה הרי בנסיבות העניין, דין התביעה להידחות.

אשר על כן, התביעה נדחית, ללא צו להוצאות, למעט שכר העד מטעם הנתבעות כפי שנפסק בדיון אשר ישולם תוך 30 יום.

6. לא אחתום את פסק דיני מבלי להקדיש מספר על מילים על אופן התנהלותו של ב"כ הנתבעות באולם בית המשפט.

ב"כ הנתבעות התנהל בצורה בוטה ומתלהמת בבית המשפט, תוך שהוא פונה לבית המשפט בצורה שאינה מכבדת ולא עניינית. כמו כן, ב"כ הנתבעות התנהל והתנהג באולם בית המשפט באופן לא ראוי ומכבד, לא את בית המשפט, לא את חברו ב"כ התובעת ולמרבה הצער אף לא את עצמו. זאת כאשר הוא מפר את הכללים הבסיסיים המחייבים עו"ד בישראל בהתנהלותו באולם בית המשפט , הן כלפי בית המשפט והן כלפי חבריו, כאשר התנהלותו ,אינה מתאימה לעורך דין , בלשון המעטה .

כולי תקווה כי המסר יופנם והתנהלותו של ב"כ הנתבעות לא תישנה.

הגם ששקלתי להטיל הוצאות אישיות לדוגמא על ב"כ הנתבעות ואף שקלתי לנקוט נגדו בצעדים מחמירים מעבר לכך ,אלא שבסוף , לפנים משורת הדין, נמנעתי מכך !!

7. הואיל והצדדים הקדימו להסמיך את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאי ארביב
נתבע: עיריית רמת גן
שופט :
עורכי דין: