ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטחון שרותים אבידר בע"מ נגד מגישת עמדה :

ניתנה ביום 03 יולי 2018

1.שלמה שובל
2.אביב זליג דפנה
3.יוסף מכוריש
המערערים
-
1.בטחון שרותים אבידר בע"מ

2.הסתדרות העובדים הכללית
המשיבה

מגישת עמדה

בפני השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור ( עובדים) גברת רחל בנזימן, נציג ציבור ( מעסיקים) מר דורון קמפלר

בא כוח המערערים- עו"ד צבי פשדצקי
בא כוח המשיבה- עו"ד הדס כהן
בא כוח ההסתדרות- עו"ד אלעד פלג ועו"ד אורן שרם

החלטה

בפנינו בקשה לתיקון פסק דין, אשר בגדרו התקבל ערעור המערערים בכל הנוגע לייחוס אחוז גבוה מדי משכר השעה לדמי ההבראה .
נציין כי עילת התובענה הייצוגית בהקשר לרכיב זה – כפי שעולה מסעיף 1 לפסק הדין – התייחסה לערך השעה הן בהקשר לזכויות הסוציאליות והן לגמול השעות הנוספות.
בסעיף 14 לפסק הדין נקבע כי "יש מקום לתשלום זכויות סוציאליות בגין אותו חלק מדמי ההבראה העולה על שיעור דמי ההבראה הקבוע בצו ההרחבה", וברוח זו נאמר גם בסעיף 19 לפסק הדין כי "העולה מן האמור הוא כי העילה הנוגעת לתשלום זכויות סוציאליות עקב ייחוס דמי הבראה גבוהים ומשתנים בשכר השעתי מתאימה להתאשר כתובענה ייצוגית...".
לאחר מתן פסק הדין הוגשה בקשה לתיקון פסק הדין כך שבחלקו האופרטיבי ייאמר כי הקביעה שהעילה בדבר ייחוס דמי הבראה גבוהים בערך השעה יפה גם בהקשר לגמול השעות הנוספות. לטענת המבקשים המדובר בטעות סופר, שכן עניין זה נזכר בסעיף 1 לפסק הדין בתיאור עילת התביעה הייצוגית.
המשיבה מתנגדת לתיקון המבוקש, שכן לטענתה אין המדובר בתיקון טעות סופר אלא בערעור מוסווה.
לאחר שבחנו את הבקשה והתנגדות המשיבה לה, החלטנו לתקן את פסק הדין כך שיובהר כי קבלת הערעור בהקשר לייחוס גבוה מערך השעה לדמי ההבראה יפה הן בהקשר לזכויות הסוציאליות והן בהקשר לגמול השעות הנוספות. זאת, כיוון שמדובר בהשמטה מקרית לאור תיאור יריעת המחלוקת בסעיף 1 לפסק הדין, משאין הצדקה עניינית להבחנה בין שתי ההשלכות של ייחוס דמי הבראה גבוהים, ומשפסק הדין בנקודה זו לא כולל קביעה מפורשת אחרת מחמת ההשמטה המקרית.
סוף דבר – הבקשה לתיקון פסק הדין מתקבלת. בסעיף 19 לפסק הדין לאחר המילים "לפגיעה בזכויות סוציאליות" - תבואנה המילים "ושיעור תשלום גמול שעות נוספות".

ניתנה היום, כ' תמוז תשע"ח (03 יולי 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

חני אופק-גנדלר, שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת רחל בנזימן,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: בטחון שרותים אבידר בע"מ
נתבע: מגישת עמדה
שופט :
עורכי דין: