ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. שלמה רכב בע"מ נגד חגית עייש :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

ש. שלמה רכב בע"מ
ע"י עוה"ד נור

נגד

נתבעות

  1. חגית עייש
  2. איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד עמית

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים אירעה ביום 13.02.2017, בין כלי רכב, מ"ר 71-346-53 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 64-640-78 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבעת 1 ובבעלותה ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ולעניין היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות, ולאחר שמיעת טענות הצדדים והעדויות, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהגת רכב הנתבעות תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 45% ואילו נהג רכב התובעת יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 55%, תוך הפחתת ראש הנזק בדבר השבתת רכב התובעת.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. אין חולק כי רכב התובעת הוסע בנתיב הימיני, מבין שניים, בתוך מעגל התנועה, ורכב הנתבעות הוסע בנתיב השמאלי. אין גם חולק כי הרכבים המעורבים בתאונה נכנסו למעגל התנועה מאותה הכניסה, כאשר רכב התובעת התעתד לצאת ממעגל התנועה ביציאה השלישית ואילו רכב הנתבעות התעתד לצאת ביציאה השנייה.

כבר מנתונים אלו ניתן להבין כי מאחר שרכב התובעת התעתד לצאת ממעגל התנועה ביציאה השלישית, הרי שדווקא היה עליו להשתלב בנתיב הנסיעה השמאלי, ואילו רכב הנתבעות שהתעתד לצאת ממעגל התנועה ביציאה השנייה היה עליו להשתלב בנתיב הנסיעה הימיני.

עם זאת, התרומה של מיקום הרכבים במעגל התנועה לתאונה מבחינתו של רכב התובעת היא גדולה יותר מאשר רכב הנתבעות. שהרי נהגת רכב הנתבעות העידה כי אמנם נכנסה למעגל התנועה והשתלבה בנתיב הנסיעה השמאלי אולם התאונה ארעה במהלך השתלבותה לנתיב הנסיעה הימיני לכיוון היציאה ממעגל התנועה. בעוד שרכב התובעת שהתעתד לצאת ממעגל התנועה רק ביציאה השלישית היה אמור עם כניסתו להשתלב לנתיב הנסיעה השמאלי ורק לקראת היציאה השלישית להשתלב בחזרה בנתיב הנסיעה הימיני.

אני סבור כי עיקר האחריות לקרות התאונה חל דווקא על נהג רכב התובעת. מה עוד שעל פי מוקדי הנזק ברכבים המעורבים בתאונה, ניתן לראות כי רכב התובעת נפגע באזור הכנף השמאלית הקדמית בעוד שרכב הנתבעות נפגע בתפר שבין הדלת הימינית האחורית לבין הכנף הימינית האחורית, מה שאומר כי בעת המגע בין הרכבים רכב הנתבעות כבר היה מרביתו ממול לרכב התובעת בנתיב הנסיעה הימיני. נהג רכב התובעת אף מאשר זאת בחקירתו הנגדית (עמ' 3, שורות 2-1 לפרוטוקול).

5.2. מכאן, שעיקר האחריות לקרות התאונה חל על נהג רכב התובעת.

עם זאת, איני פוטר את נהגת רכב הנתבעות מכלל אחריות לקרות התאונה.

5.3. נהגת רכב הנתבעות לא נתנה דעתה לרכב התובעת, לא השתלבה לנתיב הנסיעה הימיני תוך שהיא מוודא כי ההשתלבות בנתיב הימיני, לשם היציאה ממעגל התנועה, אפשרית ובטוחה.

5.4. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל ניתן היה באמצעותה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעים על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק בדבר השבתת רכב, בדין יסודו.

ראש נזק בדבר השבתת רכב אינו מתיישב עם היות התובעת בעלת צי רכבים. הרי אם רכב אחד מבין רכביה של התובעת יוצא מכלל שימוש, ארעי או קבוע, סביר כי יש ברשותה רכב אחר שנועד להוות רכב חלופי. לא ניתן לומר כי כל הרכבים שבבעלותה של התובעת מושכרים או מוחכרים או נעשה בהם שימוש כזה או אחר בכל רגע נתון. סביר כי בגין השבתתו של הרכב הדרוש תיקון בעקבות תאונה, ניתנת למחזיק הרכב האפשרות לקבלת רכב חלופי מטעם התובעת, רכב חלופי שממילא עמד במגרשי התובעת. לכן, לא עלה בידי התובעת להראות כי נגרם לה נזק כספי בגין ראש נזק זה.

לכן, סכום התביעה המוכח הוא 3,954 ₪.

לפיכך, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 1,779 ₪, שהינו 45% מסכום התביעה המוכח, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדה מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. שלמה רכב בע"מ
נתבע: חגית עייש
שופט :
עורכי דין: