ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי קשאני נגד ציונה רביע :

לפני
כבוד ה רשמת הבכירה ליאת ירון

תובע

צבי קשאני

נגד

נתבעות

1.ציונה רביע
2.הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

תביעה זו עניינה נזק שנגרם לרכב התובע, שהיה מעורב בתאונה מיום 25.4.17 ( להלן בהתאמה: "המונית" ו- " התאונה").
התביעה הוגשה נגד נתבעת 1, מי שנהגה ברכב שלטענת התובע פגע ברכבו ( להלן: "רכב הנתבעת") ונגד נתבעת 2, מי שבעת הרלבנטית ביטחה את רכב הנתבעת.
סכום התביעה הועמד על הסך של 3,292 ₪ וכולל סך של 2,350 ₪ בגין הנזק שנגרם למונית על פי חוות דעת השמאי שצורפה כנספח לכתב התביעה (להלן: "חוות דעת השמאי"), סך של 342 ₪ בגין שכר טרחת השמאי וסך של 600 ₪ בגין השבתת המונית למשך יומיים.
בין הצדדים אין מחלוקת כי עת עמדה המונית בתחנת דלק, פגע בה רכב הנתבעת.

התובע טוען, כי כתוצאה מהפגיעה נגרמו הנזקים המפורטים בחוות דעת השמאי, בה צוין , בין היתר, כי " בדיקת המכונית העלתה כי ניזוקה במרכב קדמי שמאל מגן קדמי וכנף קדמית שמאל ניזוקו והיה צורך לתקנם" (עמ' 1 לחוות דעת השמאי).

מנגד, נטען על ידי הנתבעות, כי הנזקים המפורטים בחוות דעת השמאי לא נגרמו כתוצאה מהתאונה. בכתב ההגנה נטען, כי רכב הנתבעת " נסע במהירות אפסית ופגע באמצעות מראה ימין שלו במראת רכב התובע בלבד, פגיעה קלה כנשיקה וללא כל נזק זה או אחר. הנזקים הנטענים אינם מן התאונה הנטענת והינם נזקים קודמים" (סעיף 3 לכתב ההגנה).
הנתבעות מוסיפות כי הנזק הנתבע בגין השבתת המונית ממילא לא הוכח.

לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, בחנתי את גרסאותיהם, ועיינתי בתמונות הנזק שהוגשו לתיק בית המשפט ובחוות דעת השמאי , אני קובעת כי הנזקים שפורטו בחוות דעת השמאי נגרמו למונית כתוצאה מהתאונה. לצד האמור, וכפי שיפורט בהמשך הדברים, לא ראיתי לפסוק לתובע את מלוא הסכום הנתבע.

התובע, שעדותו היתה בהירה ועקבית, העיד כי בעת הפגיעה במונית, עמד מחוץ למונית בעמדת התדלוק, כי רכב הנתבעת עקף את המונית "וראיתי את הרכב שלה צמוד אלי עם הכנף הקדמית השמאלית" ( עמ' 1 שורות 16-19 לפרוטוקול).

משנשאל אודות מיקום הנזק במונית, השיב "בכנף ובטמבון שם בצד שמאל קדימה" ( עמ' 1 שורה 24 לפרוטוקול).

עדות זו מתיישבת הן עם תמונות הנזק שהוגשו לתיק בית המשפט, הן עם הנזקים שפורטו בחוות דעת השמאי, שבדק את המונית ביום התאונה, והן עם המפורט ב"טופס תביעה-מקרה ביטוח/תאונה רכב", שצורף כנספח לכתב התביעה.

אוסיף, כי משנשאל התובע האם יתכן כי הנזקים מושא התביעה נגרמו למונית כתוצאה מתאונה אחרת, השיב בשלילה ( עמ' 2 שורות 17-21 לפרוטוקול).

בעדותה, אישרה נתבעת 1 כי ביקשה לעקוף את המונית כיוון שמלפניה היתה עמדת תדלוק פנויה "ולפניו היה מקום ריק לפניו שנתקדם קדימה", והוסיפה "ואז התקדמתי, ואז מראה אל מראה נפגשים, זה עשה רעש והוא תדלק בצד של המשאבה" ( עמ' 2 שורות 29-30 לפרוטוקול).

עוד העידה, כי לאחר התאונה, צילמה את כלי הרכב, אלא שחרף האמור הנתבעות לא צירפו את התמונות האמורות. בהקשר זה, העידה נתבעת 1 כי "מאחר שהטלפון שלי קיבל מים, אז החלפתי טלפון....אבל אני יכולה למצוא את הצילומים, למצוא את הסים" ( עמ' 3 שורות 6-7 לפרוטוקול).

משנשאלה מדוע לא ראתה לצרף את התמונות עת יצרו עימה קשר לשם הכנת כתב הגנה מטעמה, השיבה "אני צילמתי ושלחתי את כל התמונות" ( עמ' 3 שורה 25 לפרוטוקול).
כאמור, הנתבעות לא הציגו התמונות האמורות והיעדר מתן הסבר ראוי להתנהלות האמורה, מקים חזקה לפיה הצגת התמונות היתה פועלת לחובת הנתבעות ותומכת בגרסת התובע ( ע"א 9656/05 נפתלי שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (פורסם במאגרים).

אוסיף, כי בחוות דעת שמאי התובע, לא פורטו נזקים כלשהם למראת המונית.

בשים לב למכלול האמור, ראיתי לקבל גרסת התובע ואני קובעת כי הנזקים שפורטו בחוות דעת השמאי, נגרמו כתוצאה מהתאונה מושא התביעה.
נוכח האמור, מחייבת את הנתבעות לשלם לתובע סך של 2,692 ₪ בגין הנזק למונית בהתאם לחוות דעת השמאי בצירוף שכר טרחת השמאי. לא ראיתי לפסוק פיצוי בגין ראש הנזק שעניינו ימי השבתה, שעה שלא צורפה כל אסמכתא לביסוס ראש נזק זה.
בנוסף לסך של 2,6 92 ₪, ישלמו הנתבעות הוצאות התובע בסך של 374 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 1,800 ₪.
הסכומים המפורטים לעיל, ישולמו תוך 30 ימים מעת המצאת פסק הדין לידי הנתבעות, שאם לא כן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי קשאני
נתבע: ציונה רביע
שופט :
עורכי דין: