ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורית כהן נגד יונית לוין :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

דורית כהן
ע"י ב"כ עוה"ד אורי בכר

נגד

נתבעות

  1. יונית לוין
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד רותם דהאן

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעות בפיצוי כספי בגין נזקי רכב שאירעו על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 08.11.2016, בין כלי רכב, מ"ר 92-350-38 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 16-753-33 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעות") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם התאונה אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין היקף הנזק הנטען, ובכלל זה לעניין ניתוק הקשר הסיבתי שבין התאונה לנזק, באשר רכב התובעת נבדק על ידי שמאי רכב כחמישה חודשים ממועד קרות התאונה.

3. נערך לפני דיון במסגרתו הגיעו ב"כ הצדדים לידי הסכמה לפיה בית המשפט יפסוק בתביעה על יסוד החומר המונח לפניו, לרבות תמונות שיוגשו לתיק לאחר הדיון, וללא צורך בשמיעת עדים.

4. כמו כן, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לרבות תמונות הרכבים שהוגשו לתיק על ידי ב"כ הנתבעות, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שהנתבעות תישאנה בשיעור של 70% מסכום התביעה.

הגם שב"כ הצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי:

אין חולק כי רכב הנתבעות פגע ברכב התובעת.

המחלוקת היא באשר לגובה הנזק, שהרי הנתבעות טוענות כי הפגיעה שנגרמה לרכב התובעת כתוצאה מהתאונה היא מינורית, בדמות נזק לצלחת הנוי של הגלגל הימיני האחורי בלבד. עוד טוענות הנתבעות כי הנזק שנמצא על ידי שמאי רכב מטעם התובעת, אינו משקף את הנזק שנגרם בפועל בתאונה, שהרי בין מועד התאונה למועד בדיקת רכב התובעת על ידי שמאי רכב, חלפו כחמישה חודשים, מה שלטענת הנתבעות מעיד כי הנזק שנמצא על ידי שמאי הרכב ארע בתאונה מאוחרת.

מעיון בתמונות הנזק שצולמו בידי נהגת רכב הנתבעות בסמוך לאחר התאונה, אשר הועברו לתיק לאחר הדיון מיום 22.05.2018, ניתן לראות בבירור את הנזק לצלחת הנוי של הגלגל האחורי הימיני ברכב התובעת, ומעט שריטות או שפשופים מעל קשת הגלגל, אולם את הנזק בדמות מעיכה חדה בקצה הדלת הימנית אחורית שצמודה לגלגל האחורי הימיני, לא ניתן לראות בתמונות הנזק שצולמו בידי נהגת רכב הנתבעות בסמוך לאחר התאונה. יש לציין כי התובעת לא הציגה תמונות נזק לרכבה שצולמו בסמוך לאחר התאונה.

מכאן, עולה החשש הלא מבוטל כי חלק מהפגיעות שנגרמו לרכב התובעת לא נגרמו בעטיה של התאונה. עם זאת, מדובר בתמונות המצביעות רק קטעים מסוימים מכל הדופן הימינית של רכב התובעת שעל גביה נגרמו הנזקים לרכב התובעת. לכן, לא ניתן לשלול כי מרבית הנזקים שנגרמו לרכב התובעת אשר נמצאו על ידי שמאי רכב מטעם התובעת אכן נגרמו כתוצאה מהתאונה.

באשר למחלוקת בעניין שיעור הנזק הנטען, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לזמן את שמאי התובעת לשם חקירתו, הרי שסכום התביעה, זולת הנזק לקצה הדלת הימינית האחורית, בדין יסודו.

אשר על כן, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 12,714 ₪, שהינו 70% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הואיל וב"כ הצדדים הקדימו להסמיכני לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורית כהן
נתבע: יונית לוין
שופט :
עורכי דין: