ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיטי טובה קליין נגד היפר זול האחים זכור בע"מ :

08 יולי 2018
לפני: כבוד ה שופט מוסטפא קאסם

התובעת
גיטי טובה קליין
ע"י ב"כ: עו"ד דניאל קליין

-

הנתבעת
היפר זול האחים זכור בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד גלעד מלכא

פסק דין

1. לפניי תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, תמורת הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, פדיון חופשה, דמי הבראה , פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד, פיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, פיצוי בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים, פיצויי בגין פיטורין שלא כדין ועוגמת נפש.
2. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 11.4.18, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים.
מוסכם בינינו כי הסכום שייפסק יכלול תשלום פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, פדיון חופשה ודמי הבראה וכן פיצוי נוסף בגין נסיבות סיום ההעסקה שינוע בין 2-6 משכורות וזאת על פי שיקול דעת בית הדין (מוסכם כי שכרה של התובעת עמד על 6,600 ₪).
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובעת תגיש סיכומים מטעמם עד ליום 10.5.18.
הנתבעת תגיש סיכומים מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובעת.
סיכומי כל אחד מהצדדים לא יעלו על 4 עמודים, כאשר לסיכומים הצדדים רשאים לצרף כל מסמך שירצו.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
3. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 32,000 ₪ (הכולל השלמת פיצויי פיטורים בסך של 9,602 ₪).
מובהר בזאת כי הסך הנ"ל הנו מעבר ובנוסף לסכומים שנצבור עבור התובע בכלל פנסיה וגמל.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובעת ב- 4 תשלומים, חודשיים שווים ורצופים כאשר התשלום הראשון ישולם עד ליום 10.8.18, התשלום השני עד ליום 10.9.18, התשלום השלישי עד ליום 10.10.18 והתשלום הרביעי לא יאוחר מיום 10.11.18.
היה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו.
4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ה תמוז תשע"ח, (08 יולי 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: גיטי טובה קליין
נתבע: היפר זול האחים זכור בע"מ
שופט :
עורכי דין: