ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיגי וייסברד חגית נגד כהן ציפורה :


בפני
כבוד ה שופטת מירב כפיר

מבקשת

גיגי וייסברד חגית

נגד

משיבים
כהן ציפורה
כהן אמנון
עופרה ניצן
בן ציון ניצן
אביחי כהן

החלטה

לפני בקשה למחיקת התובעים 1-5 (להלן: המשיבים) מכתב התביעה וזאת בטענה כי קיימת כפילות בהליך זה עם תביעה שהגישו המשיבים בכפר סבא וכן בטענה כי בין הצדדים קיים הסכם בוררות.

לאחר שעיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה החלטתי לדחות את הבקשה.

באשר לכפילות ההליכים, הרי שמעיון בכתב התביעה שהוגש בכפר סבא וכתב התביעה כאן עולה כי מדובר בעילות נפרדות בגין הפרת הסכמים שונים.
זאת ועוד, גם הסעדים שהנתבעים בגין העילות השונות הינם שונים ובעוד שהתביעה בכפר סבא בעיקרה הייתה כספית בגין הפרת חוזים משנת 2010, התביעה כאן היא בגין חוזים מתקופות מאוחרות יותר והסעד הנתבע הוא בעיקר צו עשה.
הנה כי כן לא מדובר בכפל של אותו הליך ואין למחוק המשיבים מהליך זה.

אשר לטענת הבוררות המחייבת הרי שטענה לעיכוב הליכים בשל הצורך להפנות ההליך לבוררות, יש לטעון לא יאוחר מהמועד הראשון בו הועלו טענו ת הנתבעת, היא המבקשת, בהליך זה (ראה סע' 5(ב) לחוק הבוררות, התשכ"ח -1968).
בעניינינו מדובר בתביעה שהוגשה ב-7/17 ובצידה בקשה למינוי כונס נכסים, בתגובתה העניינית הראשונה של המשיבה לתיק (לאחר בקשה לארכה) לא טענה דבר ביחס למינוי בורר. גם בדיונים שהתקיימו בביהמ"ש ב-9/17 וב-4/18 לא הועלתה טענה בדבר בוררות וזו מועלית לראשונה רק בבקשה זו, שהוגשה ב-6/18.
די בכך כדי לדחות הבקשה להעביר ההליך לבוררות.
יצויין כי המשיבים מסכימים לפנים משורת הדין למינוי כונס הנכסים שמונה בתיק זה לשמש כבורר אולם המבקשת מתנגדת לכך וזאת רק בשל העלאת שמו ע"י המשיבים וחבל.
מדובר בעו"ד שאינו מעורב בהליך ומשמש כידו הארוכה של ביהמ"ש וטוב היו עושים הצדדים אם היו מסכימים למינויו, לצורך פתרון המחלוקת מחוץ לכתלי ביהמ"ש.
מכל מקום, בהעדר הסכמה ומשהועלתה הטענה, כאמור, באיחור רב, אין מקום להיעתר לבקשה.

לאור האמור הבקשה נדחית.
בהתחשב בריבוי הבקשות בתיק זה, מועד העלאת הטענות ע"י המבקשת ודחייתן אני מחייבת את המבקשת לשאת בהוצאות המשיבים בסך של 1500 ₪.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיגי וייסברד חגית
נתבע: כהן ציפורה
שופט :
עורכי דין: