ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד א.א. :

בפני
כבוד ה שופט אחסאן כנעאן

המבקשת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד משה עבדי ואח'

נגד

המשיב

א.א.

באמצעות ב"כ עו"ד סמי אבו ורדה ואח'

החלטה

לפני בקשה להבאת ראיות לסתור את קביעת הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 (להלן : החוק ).

הבקשה וטענות הצדדים

1. המשיב נפגע בתאונת דרכים ביום 15/9/2013 בעתיה סבל מחבלת ראש קשה עם דימומים תוך מוחיים. התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן : המוסד ) כפגיעה בעבודה. ועדה רפואית מטעם המוסד קבעה למשיב נכות בשיעור של 30% בגין חבלת ראש , ו- 10% בגין הפרעה בשדה הראייה.

לטענת המבקשת, עברו הרפואי של המשיב לא הובא לידיעת הועדות הרפואיות השונות מטעם המוסד , בכלל זה לא עמדו בפני הן מסמכים המעידים על תלונות בעבר בתחום העיניים. המבקשת מצביעה בבקשתה על תלונות וממצאים בשטח העיניים אשר ל טענתה לא נבחנו ולא עמדו במבחן הקשר הסיבתי. מכאן עותרת המבקשת להבאת ראיות לסתור את קביעת המוסד.

2. המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי החלטת הועדה מבוססת והתקבלה לאחר בדיקה ובחינת מצבו הרפואי באופן יסודי. בנוגע לממצאי העבר שהמבקשת סומכת את ידה עליהם טוען המבקש כי עסקינן בתלונות מהשנים 2001 ו- 2006 ומאז ועד לתאונה לא היה תיעוד אשר מצביע על קיומה של נכות או על תלונות זהות כפי שבאו לידי ביטוי ל אחר התאונה. המשיב טוען שמעולם לא עבר בדיקה לשדה ראייה עובר לתאונה ועל בסיס בדיקה זו נקבעה נכותו במוסד. יתרה מזאת , המבקשת צירפה מסמך משנת 2010 אשר מעיד על ראייה תקינה 6/6.

המשיב טוען לבסוף כי עברו הרפואי עמד בפני הועדה הרפואית שכן התיק הרפואי המלא הונח בפני ד"ר משה קריא שערך את חוות דעת בתחום העיניים ועמד על הקשר הסיבתי בין הנכות לתאונה תוך בדיקת העבר התחלואתי. משכך הליך קבלת ההחלטה בוועדה היה הליך תקין.

דיון והכרעה

3. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. הגעתי למסקנה שספק אם התיעוד מעברו של המשיב עמד בפני הועדה הרפואית וגם אם עמד לא הייתה כל התייחסות מפורשת אליו. בנוסף הגעתי למסקנה כי מדובר במידע משמעותי שעלול להוביל לתוצאה שונה אילו זכה להתייחסות. בטרם אפרט את נימוקי אייחד מספר מילים למצב המשפטי בנוגע לבקשות להבאת ראיות לסתור.

הלכה פסוקה היא כי הבאת ראיות לסתור, לפי סעיף 6ב סיפא לחוק, מיועדת למקרים מיוחדים וחריגים בלבד ולנסיבות יוצאות דופן. (ראה: ע"א 5779/90 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' טיארה עבדול אחמד, פ"ד מה (4) 77, ,82 (להלן : עניין טיארה )). על פי נוסחו של סעיף 6ב לחוק היתר להביא ראיות לסתור יעשה אם ראוי הדבר לשם עשיית צדק ומטעמים מיוחדים שירשמו. יחד עם זאת, נקבעו בפסיקה עילות מסגרת המהוות קו מנחה למתן היתר להבאת ראיות לסתור כאשר כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו. עילות אלו עוסקות ב- "(א) טעמים משפטיים כגון: באם נראה לבית המשפט, כי ההליך הקודם היה נגוע בפגם מהותי, כגון תרמית, קל וחומר - בטלות מדעיקרא (כגון עקב פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי); (ב) טעמים עובדתיים כבדי משקל וחדשים, כגון: אם חל שינוי מהותי במצבו של התובע או שנתגלתה נכות נוספת לאחר הקביעה הקודמת." (ראה: ר"ע 638/85 אבו עליון עודה נ' רותם חברה לביטוח בע"מ ואח', פ"ד לט(4) 505).

כאמור הרשות תינתן במקרים חריגים ויוצאי דופן (ראה : רע"א 11325/05 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' גולינבסקי, [פורסם בנבו]). מעבר לתכלית ייעול הדיון מצטרף גם רציונל של "צדק מהותי", במובן של השאיפה לאחידות ראייתית ועובדתית (ראה : רע"א 4484/06 מור נ' אישי ישיר חברה לביטוח בע"מ, [פורסם בנבו]). על פרוטוקול הועדה לבטא את הלך מחשבתם של חברי הועדה היושבים בדיון, כך שיתאפשר מעקב והתחקות אחר הנימוקים. ככל ולא ניתן לעקוב אחרי הממצאים או בסיטואציה של העדר התייחסות של ממש בהחלטת הועדה לנושא קרדינלי כגון הקשר הסיבתי בין התאונה למצב היום, יש להתיר הבאת ראיות לסתור, (ראו: ב"ש ( ת"א) 19243/08 המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ ( הפול) נ' ניר ( חיים) נתניה, [פורסם בנבו]; רע"א 6547/04 גונן נ' דולב חב' לביטוח בע"מ [פורסם בנבו] ; רע"א 4045/01 אדרי נ' איתן חברה לביטוח בע"מ, [פורסם בנבו]).

על מנת שניתן יהיה לצלוח את המשוכה הגבוהה הנדרשת למתן היתר להבאת ראיות לסתור - במקרה בו וועדה אינה מתייחסת לעברו הרפואי של הנפגע - על מגיש הבקשה לעמוד בשני תנאים מצטברים: הראשון שתיעוד רפואי מעברו של הנפגע לא עמד לפני הוועדה וזו לא התייחסה אליו והשני שאילו עמד לפניה התוצאה הייתה משתנה. כאשר לפני הוועדה הרפואית לא היו עובדות רלוואנטיות חשובות, הנוגעות למצבו הרפואי של הנפגע קודם לתאונה, ואשר לו היו בפניה, בוודאי היו מביאות לתוצאה שונה הדבר מהווה עילה להתיר הבאת ראיות לסתור ( עניין טיארה לעיל בעמ' 82).

4. עוד ובטרם אתייחס לנימוקים לגוף העניין שהובילו לתוצאה אתייחס לרישום שערך ד"ר משה קריא מיום 19/12/2013, אליו הצדדים התייחסו בטיעוניהם. רישומים אלו הם של רופא המוסד ואינם חלק מעבודת הוועדה. לכן לא ניתן להתייחס לרישומים אלו לא לצורך ביסוס הבקשה ולא לצורך דחייתה. בית משפט במסגרת בקשה להבאת ראיות לסתור בוחן את פועלה של הוועדה הרפואית ולא של גופים אחרים כגון פקיד התביעות . לאחר שהבהרתי נקודה זו אעבור לנימוקים שהובילו אותי לקבל את הבקשה.

5. עיון בפרוטוקולי הועדה , חוות הדעת מטעם היועץ בתחום העיניים ד"ר סגל וכן עברו הרפואי מלמד כי הועדה לא בחנה לעומק את שאלת הקשר הסיבתי וזנחה את עברו הרפואי. עיון בעברו הרפואי של התובע מלמד כי הוא סבל מבעיות שונות בעין ימין כך לדוג' ; בשנת 2006 : התלונן התובע על בעיות בעין ימין כאשר הבדיקות הדגימו :" עין ימין דימום בזגוגית עם חשד לקרע ברשתית "., בתעודת מיון רמב"ם נרשם :"מאתמול בבוקר רואה את הנקודות שחורות מול עין ימין ירידה בראיה. לא מרכיב משקפיים ללא חבלה ..." (הטעות במקור א.כ).

תיעוד נוסף המצביע על תלונות בעין ימין נמצא בתיק קופת חולים מיום 18/4/2010 :" לפני 9 שנים חסימה וריד מרכזי מימין מקבל תרופות לדילול דם לפני 3 שנים היה מאורע נוסף בעין ימין וטופל בלייזר. בבדיקה ראיה 6/6 בכל עין ...". יוצא שהמשיב סבל בעברו מבעיות רפואיות בעין ימין אשר הצריכו טיפול רפואי.

בהליכים בפני המוסד המשיב מיקד את תלונותיו בתחום העיניים בהפרעות בשדה הראיה והגבלה ביכולת הראיה בעין שמאל. בדו"ח ועדה רפואית ראשונה מיום 23.02.2014 בסעיף תולדות המקרה ותלונות התובע נרשם: " ... לא רואה טוב בעין שמאל, הפרעות בשדה ראיה ... ". על מנת לעמוד על הגבלתו של התובע בשטח העיניים, הועדה נעזרה בחוות דעת מומחה בתחום, ד"ר צבי סגל שבפניו עמד הכרטיס הרפואי של המשיב. ניכר בחוות דעתו של המומחה כי לא היה מודע לתלונות המשיב בעבר שכן לא צו ין בחוות דעתו עברו הרפואי ואף לא בפרוטוקול הועדה שאימצה את קביעותיו.

די בכל אלה על מנת להוביל למסקנה שיש להיעתר לבקשה ולמנות מומחה רפואי בשטח העיניים שיתייחס לנכותו של התובע בשטח העיניים ולשאלת הקשר הסיבתי.

התוצאה

6. אשר על כן אני מורה על קבלת הבקשה. המשיב יישא בהוצאות המבקשת על סך של 1,500 ₪ . החלטת מינוי תינתן בנפרד ותישלח לצדדים .

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: א.א.
שופט :
עורכי דין: