ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף מרדכי נגד מאיר נחמיאס :

בפני
כבוד ה שופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובעים

  1. יוסף מרדכי
  2. לירז מרדכי

נגד

הנתבע
מאיר נחמיאס

פסק דין

במסגרת התביעה הקטנה שלפניי ביקשו התובעים לבטל את עסקת רכישת השיש שהזמינו אצל הנתבע, וכן לחייב את הנתבע בהוצאותיהם ונזקיהם.

טענות התובעים –
ביום 18/11/16 הזמינו מאת הנתבע שיש מדגם 2023 של חברת "אבן קיסר" למטבח, הכולל עבודות הרכבה והתקנה. ההזמנה כללה שני משטחי שיש – הראשון במידות של 140/60, עם פתח לכיריים, והשני במידות ש ל 290/170, המיוחד לדלפק עם פתח לכיור.

במועד ההזמנה שילמו לנתבע את מלוא התמורה בסך של 6,000 ₪ (לאחר זיכוי קבלן בסך 1,800 ₪) ולאחר מכן שילמו 1,000 ₪. בסך הכל שילמו התובעים לנתבע סך של 7,000 ₪.

התובעים ציינו כי בטרם התקנת השיש, התקיימה פגישת מדידה בביתם של התובעים לאחר התקנת המטבח בביתם, כך שבפני הנתבע היו כל המידות הנדרשות לביצוע העבודות נשוא החוזה.

ביום 23/3/17 הנתבע התקין את השיש בדירת התובעים. לדברי התובעים, כבר במועד זה הפנתה התובעת 1 את תשומת לב המתקינים מטעם הנתבע כי יש כשלים רבים בשיש עצמו ובהליך ההתקנה (הן בנוגע למידות השיש והן בנוגע לצורת ההתקנה), אולם טענותיה נדחו ונאמר לה כי עליה לחכות לתוצאה הסופית. משנסתיימה עבודת ההתקנה – התובעת שוב הפנתה את תשומת לב המתקינים לכשלים, ואלו טענו כי זה המיטב שביכולתם לעשות.

לאחר ההתקנה הבחינו התובעים לשיטתם בפגמים נוספים בשיש ושבו ופנו אל הנתבע בדרישה להחליף את השיש שהותקן. בין הפגמים שנתגלו מתייחסים התובעים לאי התאמה במידות, העדר חיבור נאות ותמיכה של השיש, שריטות וכתמים על גבי המשטחים, וגימור שאינו מקצועי.

לטענתם, מיד לאחר גילוי הכשלים הם פנו אל הנתבע וביקשו ממנו להגיע לדירתם על מנת לבחון את טענותיהם, אולם זה הגיע רק לאחר דחיות מרובות, וכאשר התייצב בביתם לא נתן הסבר לכשלים ולא הציע כל פתרון לתיקונם, אלא הסתפק בהפניית התובעים אל החברה אשר ייצרה את משטחי העבודה (אבן קיסר), מתוך תקווה שזו תגלה כי נפל פגם בייצור השיש ותזכה את הנתבע בגין משטח העבודה, ואז יוכל הוא לזכות את התובעים.

התובעים אכן פנו אל חברת אבן קיסר, וזו שלחה נציג אל דירת התובעים. הנציג טען בפני התובעים כי ההתקנה אינה מעניינו, והתחייב כי כאשר המשטח עזב את החברה הוא לא היה שרוט.

לאחר מכן, התובעים פנו שוב אל הנתבע ושלחו לו צילומים של הכתמים שיש על גבי משטח השיש, או אז הודו נציגי הנתבע בפני התובעים כי משטח העבודה אכן פגום וטענו כי הנתבע ינסה לפנות בעצמו את חברת אבן קיסר בבקשה להחליפו, ובסופו של דבר הנתבע ציין כי מבחינתו הסתיים הטיפול בעניינם.

התובעים, בלית ברירה, פנו אל הנתבע באמצעות בא כוחם וביקשו ממנו לפרק את משטח השיש הפגום ולהשיב להם את התמורה אשר שולמה על ידם בסך כולל של 8,800 ₪ (6,000 ₪ + 1,000 ₪ + 1,800 ₪) .

התובעים צירפו לכתב תביעתם קבלה על סך 6,000 ₪ - תשלום ששילמו לנתבע עבור השיש, תכתובות עם נציגי הנתבע, מכתב ששלחו אל הנתבע באמצעות בא כוחם ומכתב תשובה, והם מבקשים לחייב את הנתבע להשיב התמורה ששולמה ולאסוף את השיש הפגום מביתם. כן מבקשים התובעים לחייב את הנתבע בסך של 1,500 ₪ עבור עלות השיש וכן 4,700 ₪ עבור אובדן ימי עבודה ועוגמת נפש.

טענות הנתבע –
הנתבע אישר כי ביום 18/11/16 ביצעו התובעים הזמנה של שיש. לדבריו, השיש יוצר בהתאם להזמנת התובעים ולמידות שצוינו, והותקן בבית התובעים.

לשיטתו, התובעים היו מרוצים מההתקנה, המשטח תאם את המידות, והתובע 1 חתם על תעודת אחריות של אבן קיסר בה מוצהר כי השיש שסופק לביתו נמצא על ידו מתאים להזמנתו ותקין. לשיטתו, הטענה היחידה שנשמעה התייחסה לחיזוק השיש, על פי דרישת נגר התובעים, והוא פעל בהתאם.

הנתבע ביקש להדגיש כי בזמן המסירה לא היו שום שריטות או נזקים במשטח, ונראה כי אלו נגרמו רק לאחר ההתקנה.
הנתבע טען כי הגיע לבית התובעים לבקשתם , שמע טענותיהם והפנה אותם לחברת אבן קיסר שכן היא האחראית על "מה שקשור בחומר". לדבריו, הסביר לתובעים כי לא ניתן לבטל את ההזמנה ולהחזיר את התשלום שבוצע לאחר שההזמנה בוצעה במלואה. לשיטתו, התובעת ביקשה להחליף את השיש לדגם אחר בשל העובדה שלא אהבה את הדגם שבחרה, ומכאן התביעה.

הנתבע צירף לכתב הגנתו סיכום ביקור של חברת אבן קיסר בבית התובעים, ממנו ניתן ללמוד כי המשטח נמצא תקין לחלוטין, והכתמים עליהם התלוננו התובעים הם חלק מהטקסטורה של המשטח. עוד נמצא, כי קיימות שריטות בדלפק ובמשטח מכלי עבודה, וכי החברה הציעה לתקן פגמים אלו לפנים משורת הדין אולם הלקוחה סירבה.

דיון ומסקנות –

בדיון שנערך לפניי היום נשמעו התובע , הנתבע ועד מטעם הנתבע.

אתחיל ואבהיר כי העד שהתייצב מטעם הנתבע ביקש להעיד על סמך המסמכים המצורפים לכתבי הטענות ולחזור על הטענות שבכתב ההגנה, כאשר ניכר כי זה לא ביקר מעולם בבית התובעים, לא שוחח עימם ולא לקח חלק פעיל במערכת היחסים שבין הצדדים, ולמעשה אין בדבריו כדי לשמש כ"עדות" כאן, אלא מפי השמועה בלבד. ניכר כי העד הגיע למעשה כדי ללוות את הנתבע ולסייע בידו, אך אין בידו לסייע לביהמ"ש בבירור המחלוקת שבין הצדדים.

התובע העיד כי במעמד ההתקנה יכול היה להבחין אך ורק בפערי המידות בין המידה המוזמנת למידה של השיש שסופק, ולשיטתו כל יתר הטענות מתבססות על דברים שנתגלו לו ולרעייתו רק בחלוף כחודש ומחצה ממועד האספקה. לשיטתו הוא ורעייתו לא התגוררו בנכס עובר להתקנה ולמעשה רק בחלוף כחודש ומחצה התכוונו להיכנס לגור בדירה. עוד טען התובע כי בסיום ביצוע ההתקנה בדירה, מועד בו נכח, מרחו מתקיני השיש חומר על גבי המשטחים והבהירו כי מטרתו להגן על השיש וכי על כן אין להוריד את השכבה ואין לנקות את השיש כל עוד לא מתגוררים התובעים בדירה.

מטעם זה, טוען למעשה התובע כי טקסטורת השיש נבדקה על ידי התובעים רק בחלוף כחודש ומחצה, וכי יש לראות בבדיקה שנעשתה אז כבדיקה שנעשתה "מיד" וזאת בשל היות הליקויים בטקסטורה בנסיבות אלו בגדר 'פגם נסתר'.

טענות התובעים עניננן בהפרת הוראות חוק המכר, תשכ"ח – 1968 (להלן: החוק) על ידי הנתבע, ובמיוחד ביחס להוראות פרק ב' סימן א' לחוק, ולהוראות סעיף 11 לחוק.

סעיף 11 קובע כי –
"11. המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר –
(1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
(3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
(4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים."

הפרת הוראות הסעיף על ידי המוכר יש בה כדי הלקים לזכות הקונה את הסעדים כמפורט בפרק ג' לחוק, ואולם ככלל, הזכות לסעדים הנקובים שם תקום לקונה רק בהתקיים מספר תנאים מקדמיים:
קיומה של אי התאמה; בדיקת המוצר על ידי הקונה, איתור אי ההתאמה ומתן הודעה על כך למוכר, והימנעות המוכר מתיקון ההפרה, על אף הזדמנות הניתנת לו.

יש, ואת אי ההתאמה לא ניתן לאתר מיד עם קבלת המוצר, בשל העובדה שמדובר בפגם נסתר. בעניין זה קובעת סעיף 15 לחוק כי –
"15. לא היתה אי-ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה.."

בעניננו, דומה כי גם אם אקבל את טענות התובעים בעניין קיומם של ליקויים נסתרים בשיש, בשל העדר היכולת לבחון את השיש מיד עם השלמת התקנתו נוכח מריחת חומר על גביו והוראות המתקינים, הרי שטענה זו יכולה לשמש את התובעים בכל הנוגע לגוונים/שריטות וכתמים בשיש, אך לא כך ביחד ליתר הפגמים הנטענים.

אינני סבורה כי יש בהסבר שניתן בעניין זה על ידי התובעים כדי להסביר מדוע לא פעלו בכל הנוגע ליתר טענותיהם, לרבות לעניין מבנה השיש, גודלו, אופן התקנתו, וגימורו עובר למועד כניסתם לדירה, והתובעים לא הציגו כל אסמכתא אשר תלמד כי פנו להלין בנוגע ליתר הפגמים קודם לכן.

הנה כי כן, דומני כי בכל הנוגע לשאר הרכיבים, הנוגעים לשטח השיש, גודלו, אופן הצבתו ומצבו הפיסי פניית התובעים אל הנתבע רק בחלוף כחודש וחצי ממועד האספקה הינה פניה מאוחרת שאין לה כל הסבר מניח את הדעת, וממילא אינה עומדת בהוראות סעיפים 13-14 לחוק , הקובעות בין היתר כי –
"13.(א) על הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו" (ההדגשה שלי – ק.מ.פ)
וכי -
"14.(א) על הקונה להודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13(א) או (ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר".

זאת ועוד, גם לו הייתי רואה בטענות התובעים בכל הנוגע לאופן ההתקנה ובנוגע לגודלו של השיש כטענות שהועלו כבר במועד ההתקנה, הרי שלטענת התובעים באותו מעמד, ועת העירו הערותיהם נאמר להם כי עליהם לבחון את ההתקנה בסיומה, והנה בסיום ההתקנה בחרו התובעים לחתום על טופס המאשר שביעות רצונם מהתקנת השיש , מבלי לעמוד על טענתם ומב לי לבחון בזמן אמת ומיד בסיום ההתקנה את אופן התקנת השיש בביתם, ודומני כי אין לתובעים להלין בעניין זה אלא על עצמם.

למעלה מן הצורך אציין כי משאישר התובע כי בבית התובעים הותקן שיש מסוג אחר ומדגם שונה, אין לי אלא לקבל את עמדת הנתבע לפיה הציע לערוך תיקונים באופן ההתקנה (ובמידות השיש בהתאמה) , ואולם התובעים סרבו להצעה ועמדו על הזמנת שיש אחר לביתם (ככל הנראה משיקולים זרים).

אשר לכתמים ולשריטות שעל גבי השיש אציין כי אין מחלוקת, כעולה מהסרטון שהוצג, כי בחלק מהשיש ניכרו שריטות, וכי בטקסטורת השיש שינויי גוון הנראים ככתמים כהים יותר.

יחד עם זאת, בשיש ניכרים גם כתמים בהירים, עליהם לא ביקשו התובעים להלין, והתרשמתי בהתאמה כי סביר יותר להניח שסוג השיש שהוזמן הוא כזה המכיל, מעצם טבעו, כתמים בהירים וכהים הפזורים בטקסטורת השיש, וכי זה שסופק תואם את הדגם המוזמן. דבר זה מתיישב אף עם דו"ח הביקור שנערך בבית התובעים על ידי נציג חברת אבן קיסר, אשר קבע כי הוסבר לתובעים בעת הביקור כי מראה השיש תואם את הדגם, ואת הטקסטורה הרגילה שלו.

במיוחד מצאתי לנכון לקבוע כי זוהי טקסטורת דגם השיש שהוזמן בשים לב לעובדה שהתובעים בחרו שלא לצרף חוות דעת של מומחה מטעמם להוכחה כי מדובר בפגם במוצר, וזאת אף שנטל ההוכחה מוטל עליהם להוכיח כי מדובר בפגם העולה כדי אי התאמה .

אשר לשריטות בשיש, בעניין זה עולה מהתכתובות שהוצגו על ידי התובעים וכן מדו"ח חברת אבן קיסר כי עמדה לפני התובעים האפשרות לקבל את שירותי האחרונה לצורך תיקון השריטות שבשיש, ואלו בחרו שלא לקבל את השירות.

בהתאמה, בין אם נכונה טענת הנתבע לפיה השריטות נוצרו על ידי צדדים שלישיים שביצעו עבודות בבית התובעים לאחר ההתקנה ובין אם לאו – ממילא לא מצאתי כי יש מקום להעניק לתובעים סעד כלשהו בהקשר זה, משהוצע להם תיקון של השיש ואלו בחרו שלא לקבלו.

מכל האמור, אני קובעת כי התובעים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם להוכיח כי בשיש פגמים בטקסטורה מחד, ומנגד אלו לא עמדו בחובותיהם על פי הוראות החוק, המהוות תנאי למתן סעד במקרה של אי התאמה של המוצר, וזאת בכל הנוגע לפגמים שאינם שנויים במחלוקת.

לפיכך – דין התביעה להידחות.

לפנים משורת הדין, ונוכח הפגמים, איני עושה צו להוצאות.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ב תמוז תשע"ח, 05 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף מרדכי
נתבע: מאיר נחמיאס
שופט :
עורכי דין: