ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד gere kabodom :

24 יוני 2018

לפני:

כבוד השופטת אירית הרמל
נציג ציבור (עובדים) מר אברהם בן קרת
נציג ציבור (מעסיקים) מר מנחם הוכמן

המבקשת (הנתבעת 3)
מדינת ישראל

-
המשיב
gere kabodom

פסק דין

1. לבית הדין הוגשה תביעת מרKabodom כנגד ארבע נתבעות, 3 הן מעסיקותיו לטענתו, והרביעית היא מדינת ישראל - רשות המיסים, אשר נתבעה בכובעה כגוף השלטוני האמון על גביית מיסים.

2. הנתבעת 3 הגישה בקשה לסלק את התביעה כנגדה על הסף, בנימוק שלבית הדין אין סמכות עניינית לדון בתביעה כנגדה.

3. הבקשה לסילוק על הסף מתקבלת אף מבלי שנדרש לתגובת הצד שכנגד. סעיף 45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1991 קובע כדלקמן:
"45. (א) בית הדין רשאי בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, לדחות
על הסף תובענה נגד נתבע מאחד הנימוקים האלה:
(1) מעשה בית דין
(2) חוסר סמכות
....

4. התובע עתר לסעדים שונים בשל הפרות נטענות של דיני העבודה על ידי מעסיקותיו. התובע אינו טוען כי הנתבעת 3 הייתה מעסיקתו, בין התובע והנתבעת 3 לא התקיימו יחסי עבודה ואין חולק על כך.

5. טענת התובע כנגד רשות המיסים היא טענה מתחום דיני הנזיקין – עוולת הרשלנות, בכתב התביעה נכתב:
"35. מדינת ישראל, הגוף האמון על גביית המיסים, אף אמון על הפיקוח והאכיפה של גביית המיסים.
36. במצב הדברים המתואר, רשות המיסים התרשלה בפיקוח ובבקרה בגביית המיסים, ומשכך עליה להופיע בבית הדין וליתן דין לדבר".

6. סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה , התשכ"ט-1969 קובע:
24. (א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש];...

7. התובע והנתבעת 3 אינם צדדים ליחסי עבודה והעילה כנגד הנתבעת 3 היא עילה נזיקית שאינה בסמכותו של בית הדין.

גם אילו סווגה התביעה כנגד הנתבעת 3 כתביעה מתחום המשפט המנהלי, לא היה בית הדין קונה סמכות לדון בה שכן המדינה אינה מעסיקתו של התובע. וראו לעניין זה בש"א 5071/0(ת"א) מדינת ישראל - משרד העבודה נ' פסקואל ריקארדו (09.01.02) ; סעש (ת"א) 42991-08-17 TESFAGABER HABTOM נ' טוטאל פתרונות כ"א בע"מ (19.10.17).

8. לאור קביעה זו, מצאנו שאין צורך להידרש לטענותיה הנוספות של הנתבעת 3, על פיהן התביעה הוגשה טרם זמנה שכן הרשות רשאית לגבות מיסים בארבע השנים מתום שנת המס בה הוגשו הניכויים וטרם חלפו ארבע שנים מתום שנת 2017 וודאי שלא בנוגע לשנת 2018 ( סע' 17-15 לבקשה ) והטענות הנוספות המובאות בבקשה.
נציין כי לאור טענותיו הכלליות של התובע בנוגע לחבות הנתבעת 3, מצאנו שאין להעביר את העניין לבית משפט אחר.

9. משהתביעה סולקה בשלב מקדמי זה, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"א תמוז תשע"ח, (24 יוני 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נ.צ. (ע) מר אברהם בן קרת

אירית הרמל, שופטת

נ.צ. (מ) מר מנחם הוכמן


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: gere kabodom
שופט :
עורכי דין: