ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלדן תחבורה בע"מ נגד חיים אליעזר :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אסף כהן

נגד

נתבעים

  1. חיים אליעזר
  2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד שמרית כהן לבל

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצויים בגין נזקי רכוש שנגרמו על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 05.04.2017, בין כלי רכב, מ"ר 99-708-11 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 54-975-27 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא בקשר לאחריות לקרות התאונה ובאשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוצגו ראיות הצדדים ונשמעו נהגי הרכבים המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא גבולות וללא הנמקה, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי לתת הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אני מקבל את גרסתו של נהג רכב התובעת שהייתה קוהרנטית, סדורה, עקבית ומהימנה עליי, ומעדיף אותה על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים, שהייתה מהוססת, מגומגמת, מסויגת, העלתה תהיות רבות, ובלתי מהימנה עליי כלל ועיקר.

שוכנעתי כי רכב הנתבעים פגע ברכב התובעת מאחור בשל אי שמירת מרווח ממנו ובשל אי בלימת רכבו בזמן.

הטענה כי רכב התובעת התדרדר אחורנית לעבר רכב הנתבעים שהוסע מאחוריו, היא טענה ממוצאת שנועדה להוות אך משקל נגד הפגיעה מאחור של רכב הנתבעים ברכב התובעת. לא בכדי, נהג רכב הנתבעים כלל לא ידע לומר אם הבחין ברכב התובעת מתדרדר לאחור. ברי כי אם היה מבחין ברכב התובעת מתדרדר לאחור היה זוכר זאת.

בנסיבות העניין מצאתי כי לא היה באפשרותו של נהג רכב התובעת למנוע את התאונה.

משכך, האחריות לקרות התאונה חלה במלואה על נהג רכב הנתבעים.

באשר למחלוקת בעניין היקף הנזק הנטען, הרי שמאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

6. לפיכך, הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 8,690 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ח, 06 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלדן תחבורה בע"מ
נתבע: חיים אליעזר
שופט :
עורכי דין: