ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיני גילה נגד כונס נכסים רשמי תל אביב :


לפני כבוד השופט מיכאל תמיר

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980

המבקשת / החייבת:

סיני גילה

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בפני בקשת החייבת לאישור הסדר פשרה במתכונת הקבועה בסעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל נוסח חדש) התש"ם 1980. על פני הדברים דומה כי הצעת החייבת מקיימת אחר דרישת הסף בפקודה.

משנתתי דעתי לאמור בבקשה ובתגובה, אני מורה בזאת כדלהלן :
מורה בזאת על מינויו של עו"ד יואב שרון כנאמן לביצוע ההסדר וההתחייבות הכללית שניתנה תשמש גם לצורך תפקיד זה. שכר הנאמן ישולם על ידי המבקש, בהתאם לתקנות השכר, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.

אני מורה על כינוס אסיפות נושים אשר תתקיימנה בתוך 120 יום מהיום במשרדי הנאמן ולצורך ההסדר.

אני מאמץ את מלוא הצעות הכנ"ר בנושא הפרסומים והמסירות האישיות לנושים כמפורט בתגובת הכנ"ר, ואני מורה למבקש לקיימן בדקדקנות וקפדנות, לרבות לעניין לוחות הזמנים המפורטים.

הנושים יגישו את תביעות החוב בתוך 90 יום מהיום, וזאת בהתאם להוראות תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל.

על המבקשת להפקיד בקופת הנאמן, בתוך 7 ימים ממועד החלטה זו, סך של 27,500 ₪ אשר יהוו מקדמה על חשבון תשלום הוצאות ההסדר ופירעון החובות בהתאם להסדר המוצע.

ניתן בצו צו עיכוב יציאת המבקש מהארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים, כמפורט בהחלטתי זו, בתוקף.

על המבקשת להפקיד את דרכונה אצל הנאמן באופן מיידי ולא יאוחר מ- 5 ימים מיום קבלת העתק מהחלטה זו.

ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הנושים הבלתי מובטחים נגד המבקשת, יעוכבו עד למועד הדיון בתוצאות ההסדר, ולאחר שיתקבל אישור הנאמן כי המבקשת הפקידה בידי הנאמן את הסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל, ואת דרכונה כמפורט בסעיף 6 לעיל.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי נדרשת החלטה נוספת של בית המשפט זה לאחר שיתקבל האישור הנ"ל של הנאמן, על מנת שעיכוב ההליכים ייכנס לתוקפו.

המבקשת מוזהרת בזאת כי אי מילוי איזה מהחיובים הנקובים לעיל, עלול להביא לביטולו המיידי של צו עיכוב ההליכים לעיל. על הנאמן לדווח לבית המשפט בתוך 60 יום על עמידת המבקשת בחיוביה.

דיון בבקשה ובתוצאות אסיפת הנושים בעניינה נקבע ליום 24/1/19 בשעה 13:00. הנאמן יגיש עד 30 יום קודם לאותו מועד, לתיק בית המשפט ולכנ"ר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר, על אסיפות הנושים שכונסו ותוצאותיהם.

המזכירות תתבקש להמציא העתק החלטתי זו לידי המבקש, הכנ"ר והנאמן.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ח, 07 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סיני גילה
נתבע: כונס נכסים רשמי תל אביב
שופט :
עורכי דין: