ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קווים תחבורה ציבורית בע"מ נגד שומרה חברה לביטוח בע"מ :


בפני
כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובעת

קווים תחבורה ציבורית בע"מ

נגד

נתבעת

שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשת התובעת לחשיפת דו"ח חוקר שאוזכר ברשימת גילוי המסמכים של הנתבעת כבר בשלב זה של הדיון.

בפתח הדברים סבורני כי יש לעשות סדר בבקשות וטענות הצדדים.
כפי שנחזה מהבקשות והטענות אשר הועלו בפני, בקשת הנתבעת הינה להתיר לה להציג את דו"ח החקירה לאחר שלב הבאת הראיות מטעם התובעת.
יש להבדיל בין מצב בו מבוקש להותיר דו"ח חקירה חסוי כך שלא יוצג בכל שלב שהוא בהליך, לבין מצב בו מבוקש להציג את הדו"ח לאחר שלב הבאת ראיות התובעת.
במצב דברים זה, מן הראוי היה שהנתבעת היתה מגישה בקשה לאפשר לה להציג את הדו"ח רק לאחר שלב הבאת הראיות מטעם ה תובעת ולא שהתובעת תגיש בקשה לגילוי דו"ח חסוי.
אתייחס להלן לטענות הצדדים לפי מהותן.

הנתבעת העבירה לעיונו של בית המשפט בלבד את דו"ח החקירה.

תקנה 214 ח. לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת:

"(א) לכתב טענות בתובענה בסדר דין מהיר יצרף בעל דין רשימה של המסמכים הנוגעים לענין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו, ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

(ב) היה המסמך מצוי ברשות מגיש כתב הטענות, יצרף העתק או תצלום שלו לכתב הטענות; לא היה המסמך מצוי ברשותו, יציין בתצהיר בידי מי, למיטב ידיעתו, הוא מצוי."

בת"א 42717-12-16 קליבר אספקה טכנית בע"מ ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' ( פורסם בנבו, 29.4.18) בית המשפט סיכם את ההלכה הפסוקה בנושא דחיית עיון במסמך:

"עפ"י ההלכה הפסוקה, הכלל הוא משחק בקלפים גלויים, והחריג הוא דחיית העיון במסמכים אלו או אחרים של הצדדים, לרבות דו"חות חקירה, עד לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הצד שכנגד או עד לאחר החקירות הנגדיות."

בית המשפט הוסיף וקבע:

עפ"י ההלכה הפסוקה, שראשיתה בפסה"ד שניתן בפרשת סוויסה ( רע"א 4249/98) והיא חזרה ונשנתה בפסקי דין רבים, דחיית העיון במסמך תיעשה במקרים בהם ישתכנע בית המשפט כי עיון במסמכים בשלב מוקדם יותר עשוי להביא להתאמת ראיות ולשיבושן. מצב דברים כזה ייתכן, ככלל, מקום בו בעל הדין שכנגד לא מסר גרסה עובדתית ביחס לעניינים המפורטים בדו"ח החקירה, כך שחשיפת הדו"ח בפניו תאפשר לו, למעשה, להתאים את גרסתו למסמכים הקיימים בידי יריבו, ובכך תסכל את גילוי האמת."

ומן הכלל אל הפרט, מעיון בדו"ח החקירה עולה שזה מתייחס לעדות מבוטח הנתבעת וכן לחקירה טלפונית נטענת שנערכה בין החוקר לבין נהג רכב התובעת.

גרסתו של מבוטח הנתבעת בעניין נסיבות התאונה פורטה במסגרת כתב ההגנה.
מבלי לפגוע באמור לעיל, הנתבעת תדאג לצירוף טופס ההודעה והצגתו לצד שכנגד.

גרסת נהג התובעת בדו"ח החקירה מתייחסת לסוגיית הנזק.

דא עקא, מאחר ומדובר בחקירה טלפונית נטענת, על הנתבעת לפעול בנוגע אליה בהתאם לפקודת הראיות ולהגישה באמצעות חוות דעת, תמליל ערוך כדין ובצירוף ההקלטה.

משלא צורפה ראיה כאמור, עדותו של החוקר בעניין זה הינה בגדר עדות מפי השמועה בלבד.

ככל שקיימת הקלטה וזו תוגש בהתאם להוראות הדין, במידה ונהג התובעת יתכחש לאמור בשיחה במסגרת עדותו, באפשרות הנתבעת יהיה לחקור את נהג רכב התובעת בעניין זה בחקירה נגדית.

לא זו אף זו, טענת הנתבעת כי לא נגרם כל נזק באוטובוס נטענה במסגרת כתב ההגנה מטעמה באופן מפורש וברור, כך שחשיפת האמור במסגרת דו"ח החקירה כבר בשלב זה לא תפגע בה או בחקר האמת.

במצב דברים זה לא מצאתי כל חשש לכך שגילוי הדו"ח בשלב זה יכול להביא לאפשרות של התאמת ראיות או שיבושן וסטייה מהכלל של "משחק בקלפים גלויים".

מעבר לאמור לא מצאתי כל טעם מיוחד אחר שיש בו כדי להצדיק הצגת דו"ח החוקר לאחר שלב הבאת הראיות מטעם התובעת.

לסיכומם של דברים, לא נחזה שכוונת הצדדים היתה שהדו"ח יוותר חסוי ובקשת הנתבעת בתגובתה לאפשר לה להציג את הדו"ח רק לאחר שלב הבאת הראיות מטעם התובעת נדחית בזאת.

ככל שהנתבעת מבקשת להסתמך על הדו"ח עליה להציגו בפני בית המשפט והצד שכנגד באופן מסודר זמן סביר טרם מועד הדיון בתיק.

סוגיית ההוצאות תילקח בחשבון בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

ב"כ הנתבעת יאסוף מהמזכירות את דו"ח החקירה שהוגש לעיונו של בימ"ש.

ניתנה היום, כ"ה תמוז תשע"ח, 08 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קווים תחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: