ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ל. ל. נגד ג.ר. מותגים 2014 בע"מ :

30 יוני 2018

לפני:

כבוד הרשמת רעות שמר בגס

התובעת
ל. ל. (קטינה)

-
הנתבעת
ג.ר. מותגים 2014 בע"מ ח.פ. 515127702

פסק דין

התובעת הגיש ה תביעה כנגד הנתבעת ביום 30.10.2017 על סך 25,646 ₪ בגין אי תשלום שכר וזכויות סוציאליות נוספות.
ביום 21.1.2018 הגישה התו בעת בקשה להמצאת התביעה בדרך של תחליף המצאה ובהתאם להחלטה שניתנה הומצאה התביעה לנתבעת ביום 26.2.2018 בדרך של תחליף המצאה.
ביום 5.6.2018, ומשלא הוגש כתב הגנה, הגישה התובע ת בקשה למתן פסק דין.
בהתאם להחלטה שניתנה באותו היום נדרשה הנתבעת להגיב לבקשה למתן פסק דין עד למועד שנקבע לדיון ביום 21.6.18.
הנתבעת לא הגיבה לבקשה ולא התייצבה לדיון שנקבע ליום 21.6.18. במהלך הדיון הצהירה התובעת לפרוטוקול כי עבדה אצל הנתבעת במשך חודש וחצי אך לא שולמה לה משכורת והיא אף לא קיבלה החזרי נסיעות או תלוש שכר.
בנסיבות אלה, ומתוקף הסמכות הקנויה לי לפי תקנה 43 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 החלטתי להיעתר לבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה וליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.
לפיכך הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של את הסכום של 25,646 ₪ אשר נתבע על-ידי התובעת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (30.10.17) ועד למועד התשלום המלא בפועל וזאת בגין הרכיבים הבאים:
פיטורים שלא כדין 8,109.36 ₪
אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים 152.91 ₪
שכר עבודה בסכום של 1,898.33 ₪
החזרי נסיעות בסכום של 318.6 ₪
תמורת חופשה שנתית בסכום של 167.53 ₪
אי מסירת תלושי שכר בסכום של 15,000 ₪

התובע תבע גם פיצויי הלנת שכר בגין הלנת שכרו. לאחר ששקלתי את הדברים ומתוקף הסמכות הקנויה לי להפחית תשלום פיצויי הלנה החלטתי כי הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בגין הלנת שכרו בסכום של 500 ₪.
כמו כן תישא הנתבעת בהוצאות משפט בסכום של 2,500 ₪.
כל הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל ממועד מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש לבית דין זה בתוך 30 יום מיום קבלתו.

ניתן היום, י"ז תמוז תשע"ח, (30 יוני 2018) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: ל. ל.
נתבע: ג.ר. מותגים 2014 בע"מ
שופט :
עורכי דין: