ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צדוק תמיר נגד מדינת ישראל :

בפני
כבוד ה שופט משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) מר דוד פטיטו
נציג ציבור (מעסיקים) מר נתן חיים

התובע:

צדוק תמיר

נגד

הנתבעות:

1.מדינת ישראל
2.מועצה אזורית באר טוביה

פסק דין

מבוא:

1. עניינו של פסק דין זה בתביעה שהגיש מר צדוק תמיר (להלן: "התובע") עובד הוראה, למתן צו הצהרתי הקובע כי קורס מפתחי תוכנה במערכות מידע שהשלים במהלך שנת 2001 מזכה את האחרון בגמול השתלמות; ובהתאם להורות למדינת ישראל ולמועצה האזורית באר טוביה (להלן: "הנתבעת 1" ו"הנתבעת 2" בהתאמה) לשלם לו הפרשי גמולי השתלמות - בעקבות ההכרה בקורס כקורס המזכה בגמול השתלמות - עבור התקופה של שבע השנים שלפני הגשת התביעה בסכום של 35,658 ₪.

הרקע העובדתי:

2. התובע הוא בעל תעודת בוגר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב משנת 1996.

3. בין החודשים ספטמבר 1999 לאוגוסט 2000 (שנת הלימודים תש"ס), לימד התובע במילוי מקום בבית הספר המקיף על שם לוינסון .

4. החל מסוף חודש פברואר 2001 ועד לסוף חודש יוני 2001 השתתף התובע בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע שנערך במסגרת תוכנית להסבת אקדמאיים מטעם משרד העבודה.

5. מיום 1.9.2002 ועד ליום 31.8.2006 עבד התובע כמורה בבית הספר המקיף על שם יצחק רבין ובבית הספר בגין - באילת. יחסים אלה הסתיימו בפיטורי התובע .

6. החל מספטמבר 2006 מועסק התובע כעובד המועצה האזורית באר טוביה, במשרת מורה בבית הספר התיכון האזורי באר טוביה.

7. בחודש מאי 2010 הוסמך התובע להוראת מדעי החברה מטעם האוניברסיטה הפתוחה ובהתאם, החל ממועד זה הוא מוכר על ידי משרד החינוך כמורה מוסמך; דהיינו עובד הוראה בעל תעודת הוראה.

8. בין השנים 2010-2012 פנה התובע למחלקה להשתלמויות עובדי הוראה במשרד החינוך וביקש להכיר בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע כקורס המזכה לגמול השתלמות. פניות אלה נדחו על ידי הנתבעת 1 כדלקמן:

א. ביולי 2010 הודיעה גב' חנה כהן, מנהלת המחלקה לגמולי השתלמות במשרד החינוך, כי איננה מאשרת את השתתפות התובע בקורס מפתחי תוכנה במ ערכות מידע כקורס המזכה לגמול השתלמות, מהנימוק כי "הלימודים התקיימו לפני היותך עו"ה, כמו כן מדובר בלימודי הסבה מקצועית – לא מאושרים לגמול השתלמות" .

ב. בעקבות ערעור שהגיש התובע על החלטתה של גב' כהן, הודיעה גב' אורלי אביבי, מפקחת פיתוח מקצועי והכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, לתובע במכתבה מיום 18.8.2010 כי:

"בעיון חוזר בערעורך, הוחלט:
א. ...
ב. תעודת הגמר שניתנה לך לפני היותך מורה, לא יכולה להיחשב כגמול. לא ניתן להחשיב לגמול כל מה שלמדנו וצברנו כדי להיות מורים טובים.
ג. מכללת מדעים איננה מכללה מוכרת לגמול לעובדי הוראה ולכן לא אישרנו לך שעות לגמול".

ג. בעקבות פניה נוספת של התובע על רקע מכתבה של גב' אביבי מודיעה גב' חנה כהן לתובע במכתב מיום 21.10.2010 כי:

"בקשתך נדונה בוועדת חריגים בישיבתה מיום 20/10/2010.
הקורס "מפתחי תוכנה במערכות מידע" בהיקף של 683 שעות התקיים ב-2001 בשנה זו הלימודים לא היו רלוונטיים לעבודתך במשרד החינוך ולפיכך לא נוכל לאשרם, למרות הזיקה לעבודתך הנוכחית".

ד. בהתעלם מכל האמור לעיל, פנה התובע בפקס באוגוסט 2012 למחלקה להשתלמויות עובדי הוראה במכתב כדלקמן:

"הנדון: אישור גמול ההשתלמות.
אבקש לאשר לי את התעודה המצורפת בזאת (תעודת גמר בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע) לצורך גמול השתלמות".

ביום 2.8.2012 משיבה גב' חנה כהן לפניית התובע מיום 1.8.2012 כדלקמן:

"הרינו להודיעך כי הקורס "מפתחי תוכנה במערכות מידע" שהתקיים ... לא מוכרים על ידינו לצורכי גמול השתלמות.
בבדיקה שערכנו מול התמ"ת הקורס לא רשום אצלם כקורס המזכה לגמול השתלמות.
לפיכך לא נוכל להיעתר לבקשתך".

9. ביום 7.12.2014 פנה התובע באמצעות באי כוחו לנתבעת 1 בדרישה להכיר בקורס מפתחי תוכנה ומערכות מידע כמזכה בגמול השתלמות; ומשלא נענתה דרישתו, הוגשה התביעה מושא פסק דין זה בחודש ספטמבר 2015.

תמצית טענות התובע והנתבעות :

10. לטענת התובע התכלית שבהכרה בהשתלמויות שעובר עובד הוראה לצורכי גמול, היא ברצון להביא לפיתוחם המקצועי של עובדי הוראה במטרה לשפר את איכות ההוראה. זאת באמצעות עידוד עובד ההוראה לקחת חלק בהשתלמות מקצועית שהיא תהליך לימודי מתמשך שמטרותיו העיקריות כוללות השלמת הידע המקצועי של עובד ההוראה, הרחבתו ועדכונו; ופיתוח מקצועי ואישי של עובד הוראה .

לדעת התובע, תקנון שירות עובדי הוראה והנתבעת 1 מכירים ב"השתלמויות מוכרות לצורכי גמול" בהן השתתף עובד הוראה טרם הסמכתו כעובד הוראה, כהשתלמויות המזכות את עובד ההוראה בגמול הוראה. "השתלמויות מוכרות לצורכי גמול" כוללות השתלמויות שנערכות על ידי משרד העבודה, משרד התמ"ת והמאושרות על ידי אגף להכשרה והשתלמויות באותם משרדים.

בטיעוניו בפנינו; הוסיף התובע כי בהתקיים זיקה ברורה וישירה בין השתלמות מושא התביעה להכרה בגמול השתלמות ככל שנערכה על ידי הגורם המאושר להעברת השתלמויות המזכות בגמול; לבין תחום הדעת שאותו מנחיל עובד הוראה לתלמידיו במסגרת עבודתו השוטפת – התכלית שמאחורי הכרה בהשתלמויות שעובר עובד הוראה לצורכי גמול והוראות תקנון שירותי עובד הוראה – מחייבים הכרה בהשתלמות שכזו כמזכה את עובד ההוראה בגמול. זאת גם אם ההשתלמות המדוברת התקיימה לפני מועד תחילת עבודתו של העובד בהוראה.

11. לגרסת התובע הסוגיות שנלמדו והכישורים שרכש במסגרת קורס מפתחי תוכנה במערכות מידע שבו השתתף במהלך שנת 2001, הן בעלות זיקה מובהקת לעבודתו כמורה בתיכון האזורי המקיף באר טוביה . בהקשר זה הפנה התובע למכתב בחתימת מנהל בית הספר ומרכזת המגמה שבה לימד , ושבו מאשרים השניים כי במסגרת עבודתו כמורה בבית הספר התיכון האזורי באר טוביה, לימד התובע בין השנים 2006 ל-2015 את המקצוע "טכנולוגיה במערכות ניהול ותעשייה" שבמסגרתו נדרשו התלמידים להגיש פרויקט הכולל פיתוח מסדי נתונים בתוכנת ACCESS. תוכנה בה רכש התובע מיומנות וידע בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע.

התובע הוסיף כי הקורס מושא התביעה לגמול השתלמות, נערך על ידי משרד העבודה ובתור שכזו היא השתלמות המוכרת לצורכי גמול. בנסיבות הללו טען התובע, כי משאין מניעה להכיר בהשתלמות שבה השתתף בטרם היותו עובד הוראה, כהשתלמות המזכה בגמול השתלמות – יש להכיר בלימודיו בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע כהשתלמות המזכה בתשלום גמול.

12. בהתאם ביקש התובע לחייב את הנתבעות לשלם לו גמול השתלמות על בסיס השתתפותו בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע המקנים לתובע 6 נקודות השתלמות בשווי של 424 ₪ לחודש ובסה"כ סכום של 35,658 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

13. לטענת הנתבעת 1 דין התביעה להידחות; ולעניין זה נאמר בקצרה כי לגישתה של הנתבעת 1, תקנון שירות עובדי הוראה איננו מקנה לעובד הוראה את הזכות לגמול השתלמות על השתלמויות שבהן השתתף עובד ההוראה, טרם החל את עבודתו בהוראה.

משאין תקנון שירותי עובדי הוראה מקנה לעובד הוראה את הזכות לגמול השתלמות על השתלמויות בהן נטל חלק טרם החל את עבודתו בהוראה, אין מקום להתערב בשירות הדעת של ועדת החריגים אשר הסבירה כי בנסיבות המקרה של התובע שלפנינו, אין להכיר בהשתלמות בה השתתף טרם החל את עבודתו בהוראה – לצורכי גמול.

14. הנתבעת 1 הוסיפה וטענה כי גם אם תתקבל תביעת התובע והשתתפותו בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע תוכר לצורכי גמול, הכרה שכזו מוגבלת מכוח הוראות תקנון שירות עובדי הוראה, להיקף של עד 224 שעות.

15. לנתבעת 2 אין עמדה בשאלת תשלום גמול השתלמות לתובע בעקבות השתתפותו בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע. עם זאת ולטענתה, יש לדחות את התביעה כנגדה בהיעדר יריבות ובהעדר עילה , תוך חיוב התובע בהוצאות.

דיון והכרעה:

16. מטענות התובע והנתבעת 1 עולה כי השאלה שעומדת במוקד התביעה שלפנינו היא – האם קורס מפתחי תוכנה במערכות מידע שהשלים התובע במהלך שנת 2001, עומד בדרישות שנקבעו בתקנון שירות עובדי הוראה להכרה כקורס המזכה את התובע בגמול השתלמות; ואם החלטת ועדת ה חריגים שניתנה בעניינו של התובע באוקטובר 2010 אשר דחתה את בקשתו להכיר בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע כמזכה בתשלום גמול ; ניתנה כדין.

לצד שאלה זו מתעוררת שאלת היקף הגמול לו זכאי התובע בשל השתתפותו בקורס מפתחי תוכנה במערכות מידע וזאת ככל שתתקבל הטענה כי הוא זכאי לגמול השתלמות על השתתפות בקורס האמור.

הזכות לגמול השתלמות:

17. עובד הנקלט כעובד הוראה במערכת החינוך מגיע מצויד ב"ארגז כלים" אישי ומקצועי הכולל תכונות אישיות ותחומי דעת שרכש טרם ק ליטתו כעובד הוראה במערכת החינוך. "ארגז כלים" זה מיוחד ושונה לכל עובד הוראה והוא חלק בלתי נפרד וחיוני לעבודתו כמורה. מקצתו של "ארגז הכלים" בא לביטוי בדרישות ה סף ממי שמבקש לעסוק בהוראה וכוללות בין היתר : השכלה ותעודת הוראה; רוב ו מורכב מניסיון חיים שצבר ומתחומי דעת שרכש ואלה כידוע אינם באים בהכרח לביטוי בתנאי הסף ובהגדרת הכישורים של מי שמבקש לעבוד בהוראה. מטבע הדברים ובמהלך התקופה בה מקדיש עובד הוראה את חייו להוראה, מתעורר הצורך בפיתוח אישי של עובד ההוראה; הן מההיבט הפדגוגי והן בהיבט המקצועי של עדכון, הרחבה והעמקת הידע בתחום הדעת ש עובד ההוראה אמון על הנחלתו לתלמידיו.

18. חוזר מנכ"ל משרד החינוך שבתוקף מנובמבר 2006 מסדיר את הזכות של עובד הוראה לגמול השתלמות. פסקת המבוא בפרק זה של חוזר המנכ"ל הדן בזכותו של עובד הוראה לגמול השתלמות קובע כדלקמן:

"פיתוחם המקצועי של עובדי הוראה בישראל כדי לשפר את איכות החינוך וההוראה במוסדות החינוך בתקופת עבודתם מתבצע בדרכים שונות שעיקרן השתלמויות במגוון נושאים, תחומים ודרכי לימוד.

השתלמויות היא תהליך לימודי מתמשך שמטרותיו העיקריות הן:

א. השלמת הידע המקצועי של עובדי הוראה, הרחבתו ועדכונו.
ב. פיתוחו המקצועי והאישי של עובד הוראה.
ג. הרחבת השכלתו של עובד הוראה ברמה היומית-אקדמית.
ד. יצירת מסגרת ללמידת עמיתים ולהתנסות בסביבת עבודתו של עובד הוראה.

במהלך השנים האחרונות עבר אגף ההשתלמויות וההדרכה לעובדי הוראה שורה ארוכה של שינויים פדגוגיים וארגוניים שנועדו להגביר את יעילות ההשתלמויות המוצעות לעובדי הוראה, כמו גם את תרומתם לשיפור איכות ההוראה.

חוזר מנכ"ל עדכני זה כולל בתוכו את מכלול הנושאים שהאגף מפעיל כדי לשפר באופן מתמיד את איכות ההשתלמויות ואת יכולת הבקרה על אופן ניהולן".

19. מתוך פסקת המבוא שצוטטה לעיל עולה, כי השתתפות בהשתלמות היא האמצעי לפיתוח מקצועי של עובד הוראה לשיפור איכות ההוראה, הן בדרך של השלמת הידע המקצועי של עובד הוראה, ה רחבתו ועדכונו והן בדרך של השלמת כישוריו הפדגוגיים של עובד ההוראה. בהתאם, גמול ההשתלמות נועד לעודד עובד הוראה לקחת חלק בהשתלמויות המאושרות, כפי שנראה להלן על ידי משרד החינוך. משתכלית ההשתלמות היא פיתוח מקצועי של עובד הוראה השתלמויות המזכות בגמול הן השתלמויות בהן נוטל חלק עובד הוראה במהלך תקופת עבודתו כעובד הוראה.

20. בהתאם, הרצון לעודד עובד הוראה לקחת חלק בהשתלמויות מקצועיות במהלך תקופת עבודתו כעובד הוראה; למען שיפור איכות ההוראה, באה לביטוי בהוראות סעיפים 3.6 ו-3.7 לחוזר המנכ"ל – שככלל מגבילות את הזכות לגמול השתלמות על השתלמויות שבהן השתתף עובד הוראה בעת היותו של עובד ההוראה עובד הוראה בפועל; ולעניין זה נקבע בהוראות אלה שבחוזר המנכ"ל כי:

"השתתפות עובדי הוראה בלימודים ובהשתלמויות, בהרצאות, בכנסים מקצועיים מוכרים... ובפרסומים מקצועיים שיצאו לאור – כל אלה יזכו אותם בגמול השתלמות אם הם התקיימו או יצאו לאור בעת היותם עובדי הוראה בפועל, בכפיפות לכללים ולנהלים שהיו כפופים באותה עת.

עובדי הוראה שעבדו בפועל בהוראה במשך תקופה שזיכתה אותם בשנת ותק אחת והשתלמו לאחר שנה זו בהשתלמות שהתקיימה בזמן שלא עבדו בפועל בהוראה (בחל"ת), יכולים להגיש בקשה לממש את זכאותם לגמול בהתאם לנהלים ולכללים שייקבעו מעת לעת על ידי המשרד".

21. במאמר מוסגר נוסיף כי ביטוי נוסף למימוש התכלית של שיפור איכות ההוראה של עובד הוראה באמצעות תגמול על השתתפות עובד הוראה בהשתלמויות, בא לביטוי בהגבלת סוגי ההשתלמויות המזכות בגמול. ככלל, ניתן לומר כי השתלמויות המזכות עובד הוראה בגמול השתלמות הן השתלמויות ייעודיות לעובדי הוראה במוסדות שקיבלו אישור מראש לקיים השתלמויות הזכות בגמול השתלמות למורים; והשתלמויות "במסלול אישי" המחייבים אישור מוקדם על ידי המפקח על ההשתלמויות במחוז. יש להדגיש כי מדובר בתנאים מצטברים. דהיינו, על מנת שעובד הוראה יזכה בגמול השתלמות על עובד ההוראה לעבור השתלמות המאושרת לצורכי גמול באחד מהמסלולים שנקבעו בחוזר, בעת היותו עובד הוראה בפועל ולחילופין במהלך חל"ת.

22. הוראות חוזר המנכ"ל מאפשרות לעובד הוראה להגיש בקשה חריגה ל"וועדה לערעורים וחריגים" לקבלת "אישור החורג מהכללים" לגמול השתלמות באותם מצבים בהם הוראות החוזר אינן מכירות בתשלום גמול השתלמות לעובד הוראה על השתלמות שבה נטל חלק.

בחזרה לענייננו:

23. כמצוין לעיל, בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל עובד הוראה זכאי לגמול השתלמות על השתלמות שעבר במהלך תקופת עבודתו כעובד הוראה בפועל ובשנה בה שהה בחל"ת לאחר שהשלים שנת ותק אחת בהוראה.

במקרה שלפנינו, ההשתלמות מושא תביעת התובע להכרה בגמול השתלמות התקיימה בפברואר 2001. כמפורט בפרק העובדות, נכון לאותו פרק זמן התובע לא עבד בהוראה בפועל ולא שהה בתקופת חל"ת ומכאן שעל פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, השתלמות שעבר בין החודשים פברואר 2001 ליוני 2001, מושא התביעה - איננה מזכה בגמול השתלמות בהתאם לכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל.

24. בנסיבות הללו בהן ההשתלמות בה מבקש התובע להכיר בה לצורכי גמול השתלמות, איננה עומדת בתנאי שנקבע בחוזר המנכ"ל – לפיה השתלמות המזכה בגמול השתלמות, היא השתלמות בה השתתף עובד הוראה בעת היותו עובד הוראה בפועל או לתקופת חל"ת, לאחר שצבר שנת ותק אחת בהוראה – יש לבחון אם החלטת ועדת החריגים שניתנה בעניינו של התובע ואשר דחתה את בקשתו להכיר בהשתלמות מושא התביעה לצורכי גמול – ניתנה כדין.

25. ובסוגיה זו מקובלת עלינו עמדת הנתבעת 1 כי החלטת הוועדה לחריגים הינה החלטה מנהלית והתערבותו של בית הדין בהחלטה שכזו מוגבלת לעילות התערבות+ בהחלטה מנהלית ובכלל זה חוסר מידתיות, שיקולים זרים וכיוצ"ב פגמים שנפלו בהחלטה העומדת לביקורת שיפוטית של בית הדין.

26. המקרה שלפנינו, הוועדה לחריגים בהחלטתה מאוקטובר 2010 קובעת, כי "הקורס 'מפתחי תוכנה במערכות מידע' בהיקף 683 שעות התקיים ב-2001 בשנה זו הלימודים לא היו רלוונטיים לעבודתך במשרד החינוך ולפיכך לא נוכל לאשרם, למרות הזיקה לעובדתך הנוכחית".

במילים אחרות, סבורה הוועדה לחריגים כי במציאות של התביעה שלפנינו, על אף שקיימת זיקה בין הידע שרכש בהשתלמות מושא התביעה לבין עבודתו כמורה, לא מתקיימת במקרה שלפנינו התכלית לתשלום גמול השתלמות - עידוד עובד הוראה להשתתף בהשתלמות מקצועית שנועדה לשפר את איכות ההוראה – שהרי התובע השתתף בהשלמות מושא התביעה בזמן שלא היה עובד הוראה בפועל שרק מתוך מבט שבדיעבד היה באותה השתלמות כדי לתרום לעבודתו כמורה.

קביעה זו של הוועדה היא קביעה שבתחום סמכותה ואשר איננה חורגת ממתחם הסבירות. בהקשר זה תמימי דעים אנו עם הוועדה שלא כל השתלמות שבה נטל עובד הוראה חלק בטרם נקלט לעבודה בהוראה במנותק וללא קשר לעבודתו כמורה בעתיד, שבמסגרתה רכש עובד ההוראה ידע שהוא מרכיב מאותו "ארגז כלים" אישי של עובד הוראה – מזכים את עובד ההוראה בגמול השתלמות.

27. בשולי הדברים נוסיף:

בעדותה של גב' גוטליב, מנהלת האגף ופיקוח מקצועי של עובדי הוראה, עדת הנתבעת 1 , עולה כי יש מקרים שבהם מכירים בהשתלמויות וקורסים שהתקיימו לפני מועד תחילת עבודתו של עובד הוראה בפועל, לצורכי גמול. לטעמנו אין בעדות זו כדי להוסיף לתובע, שכן השאלה שלפנינו איננה עמדתה של גב' גוטליב, אלא שאלת ההכרה בהשתלמות שעבר התובע לצורכי גמול – בהתאם לכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל ובסבירות ההחלטה של ועדת החריגים, כפי שזו משתקפת מההחלטה. לפיכך, משמצאנו כי הכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל אינם פותחים פתח להכיר בהשתלמות שעבר עובד הוראה בתקופה שבה איננו עובד הוראה בפועל או בחל"ת, לצורכי גמול ; ובשעה שהחלטת ועדת החריגים אשר בסמכותה לאשר השתלמות אשר איננ ה עומדת בכללי החוזר לתשלום גמול, הינה סבירה ומידתית – אין מקום על סמך אותה אמירה של גב' גוטליב בעדותה לקבל את התביעה.

בטיעוניהם בפנינו האריכו הצדדים בשאלה אם ההשתלמות מושא התביעה היא השתלמות מוכרת לצורכי גמול על פי חוזר המנכ"ל. משמצאנו כי אין מקום להכיר בהשתתפותו של התובע בקורס "מפתחי תוכנה למערכות מידע" לצורכי גמול, בשל העובדה שנכון לאותה תקופה לא היה עובד הוראה בפועל – הדיון בשאלה זו התייתר.

אין בידינו לקבל את טענת התובע כי אי העדתם של עדים רלוונטיים מצד הנתבעת 1 – גב' חנה כהן וגב' אורלי אביבי, שתיהן עובדות הנתבעת 1 - מחייבות את קבלת גרסת התובע, שהרי הטע נות שלפנינו הן במישור המשפטי ומתייחסות לזכאותו של התובע לקבלת גמול השתלמות בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וסבירות החלטת ועדת החריגים על בסיס ההחלטה. זאת להבדיל מטענות במישור העובדתי המחייבות קבלת גרסה עובדתית על יסוד עדויות ששומע בית הדין.

סוף דבר:

28. לאור האמור לעיל, תביעת התובע להכיר בהשתלמות ל" מפתחי תוכנה במערכות מידע" במסגרת הכשרה מקצועית שמעביר משרד העבודה לצורכי גמול השתלמות לעובד הוראה – נדחית.

29. משנדחתה התביעה, ישלם התובע לנתבעות 1 ו-2 הוצאות בסך של 5,000 ₪ לכל אחת מהנתבעות.

30. הערעור על פסק הדין הוא בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש.

ניתן היום, כ"ח סיוון תשע"ח, 11 יוני 2018, בהעדר הצדדים.

נציג עובדים-
מר דוד פטיטו

משה טוינה, שופט

נציג מעסיקים –
מר נתן חיים


מעורבים
תובע: צדוק תמיר
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: