ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קר שרותי רפואה בע"מ נגד שר הבריאות :

בבית המשפט העליון

בג"ץ 5297/96 - ב'

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

העותרת: קר שרותי רפואה בע"מ

נגד

המשיבים: 1. שר הבריאות
2. המנהל הכללי של משרד הבריאות

בקשה למחיקת עתירה

בשם העותרת: עו"ד דורון דן, עו"ד עופר ינקביץ

החלטה

העותרת הגישה לבית משפט זה ביום 10.6.96 עתירה שעניינה מתן רשיונות לרכישתן והפעלתן של מצלמות גמה, על פי תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד1994- (בג"ץ 4134/96).

ביום 13.6.96 פורסם בקובץ התקנות תיקון מס' 3 לתקנות הנ"ל, בו הוסמך מנכ"ל משרד הבריאות להעניק למספר בתי חולים פטור מהצורך בקבלת רשיון לרכישתם והפעלתם של מכשירים רפואיים מיוחדים.

לאחר שנודע לעותרת דבר התיקון לתקנות, הגישה ביום 24.7.96 עתירה שעניינה שאלת בטלותו של תיקון מס' 3 לתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד1994- (בג"ץ 5297/96). ביום 25.7.96 דחתה כבוד השופטת ד' דורנר את הבקשה לצו ביניים והורתה על העברת הדיון בעתירה להרכב של שלושה שופטים. ביום 11.9.96 הגישה העותרת בקשה לקביעת מועד לדיון בעתירה זו ביחד עם הדיון בבג"ץ 4134/96, הקבוע ליום 21.10.96.

בתגובה, הודיעו המשיבים לבית המשפט ביום 25.9.96, כי החליטו לבטל את תיקון מס' 3 לתקנות הנ"ל, ולהתקין במקומו תקנות חדשות, אשר יחולו לגבי הפעלת מכשיר MRI בבית חולים עם מערך נוירולוגי-נוירוכירורגי, כאשר נמצא שהמכשיר חיוני לתפקוד הנאות של בית החולים. לפיכך, בשל הציפיה להשתנות התשתית המשפטית עליה נסמכת העתירה, לא היתה לדעתם דחיפות מיוחדת בקיום הדיון בעתירה.

לאחר הודעת המשיבים אכן תוקנו התקנות כדין. בנסיבות אלו התייתר הדיון בעתירה. יחד עם זאת, טענה העותרת כי פעולות המשיבים בקשר לתיקון התקנות נשוא העתירה הנוכחית היו שלא כדין, והן אילצו את העותרת להגיש את העתירה. משהתברר כי בעטיה של העתירה בוטל התיקון לתקנות, זכאית העותרת להוצאות העתירה. לפיכך ביקשה העותרת מבית המשפט למחוק את העתירה ולחייב את המשיבים בהוצאותיה.

בתגובתם הותירו המשיבים את שאלת פסיקת ההוצאות בעתירה לשיקול דעתו של בית המשפט. יחד עם זאת, טענו כי חלק מהפרטים המופיעים בבקשת העותרת להוצאות אינם מדוייקים. כך למשל, נטען כי תיקון מס' 3 שפורסם 3 ימים לאחר הגשת העתירה הראשונה לא נועד לעקוף את הנטען על ידי העותרת בעתירה הראשונה שהגישה, וכי הכנת התיקון החלה עוד לפני הגשת העתירה הראשונה, על דעת משרד המשפטים. כמו כן, נטען כי לאחר הגשת העתירה על ידי העותרת שבו המשיבים ובחנו את הענין, והגיעו לכלל דעה כי ניתן להסתפק בתיקון מצומצם יותר לענין מכשירי MRI בלבד, ועל כן אין יסוד לטענה כי תיקון התקנות היה בגדר מחטף כטענת העותרים. המשיבים ביקשו מבית המשפט להתחשב בהחלטתו לענין ההוצאות בהצגת הדברים הלא מדוייקת על ידי העותרת בבקשתה, וכן בעובדה שלמעשה לא התקיים כל דיון בעתירה. עוד מדגישים המשיבים, כי הודיעו על עמדתם לעתירה עוד ביום 25.9.96, והתקנות שהעותרת תקפה בוטלו ביום 7.11.96, אך העותרת לא מצאה לנכון לחזור בה מן העתירה עד פברואר 1998.

אני סבורה, כי יש מקום לפסוק הוצאות לטובת העותרת במקרה זה, שהרי הגשת העתירה על ידה הביאה לקבלת הסעד המבוקש, במובן זה שתיקון מס' 3 לתקנות הנ"ל בוטל. בקביעת גובה ההוצאות התחשבתי בעבודה הרבה שהושקעה על ידי העותרת, אך גם בעובדה שלא התקיים דיון משפטי בעתירה.

העתירה נמחקת. המשיבים ישאו בהוצאות העותרת בסכום של 5,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט"ז בניסן תשנ"ח (12.4.98).

מיכל אגמון, שופטת
רשמת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
96052970.P06


מעורבים
תובע: קר שרותי רפואה בע"מ
נתבע: שר הבריאות
שופט :
עורכי דין: