ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוריאל צבי נגד יחיאל בדיחי :

בפני
כבוד ה שופט יעקב שקד

תובע

אוריאל צבי

נגד

נתבע

יחיאל בדיחי

פסק דין

הצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין על דרך הפשרה, בטווח שבין 0-400,000 ₪, הכל כאמור בפרוטוקול מיום 9.4.18. כן הוסכם בדיון מיום 11.6.18, בו הודיעו הצדדים על הסכמתם לפסיקה על דרך הפשרה כאמור, כי הסכום שייפסק יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.

עוד הוסכם כי הסכום שייקבע ישולם לאחר פטירתו של הנתבע וכי לצורך הבטחת פסק הדין יירשם עיקול עד סכום פסק הדין, על זכות הנתבע בדירה המצויה בחלקה 56, גוש 6136 (תיק מינהל 54176142) (להלן – " הדירה"). כן הוסדר מנגנון , באם ירצה הנתבע למכור את הדירה, כמופיע בפרוטוקול מיום 9.4.18.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות ועיינתי בכל המסמכים שהוגשו לתיק, והובאו על ידי כלל נסיבות הענין, נפסק כי הנתבע ישלם לתובע סך 150,000 ₪. סכום זה יישא כמוסכם הפרשי הצמדה בהתאם למדד המחירים לצרכן, וישולם לתובע עם פטירתו (עד 120) של הנתבע ולא יאוחר מ-30 יום לאחר מכן, שאם לא כן יישא הסכום גם ריבית כחוק (מיום הפטירה), בנוסף להפרשי ההצמדה, עד התשלום בפועל .

בגדר המוסכם, להבטחת פסק הדין, מוטל בזאת עיקול על זכויות הנתבע בדירה, בגובה סכום פסק הדין כאמור לעיל. בנסיבות הענין, לא ראיתי מקום לעשות צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ח סיוון תשע"ח, 11 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוריאל צבי
נתבע: יחיאל בדיחי
שופט :
עורכי דין: