ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועצה אזורית מעלה יוסף נגד תישרא בע"מ :

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א 6948/95

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופט י' גולדברג

המערערת: מועצה אזורית מעלה יוסף

נגד

המשיב: תישרא בע"מ

ערעור על פסק דין בית המשפט
המחוזי בנצרת מיום 5.9.95 בת.א. 664/84
שניתן על ידי כבוד סגן הנשיא א. אסא

תאריך הישיבה: ו בניסן תשנ"ח (2.4.98)

בשם המערערת: עו"ד מ. נחליאלי

בשם המשיבה: עו"ד הדרי עדי

פסק דין

נראה לנו שסגן הנשיא המלומד שגה בשניים אלה: גם בסברו שהיתה לו אופציה של שיקול דעת לפסוק בשאלת מועדי ההצמדות השנויים במחלוקת, וכתוצאה מכך גם בתוצאה. עוד מקובל עלינו שהנושא היחיד שנמסר להכרעתו של בית המשפט הוא שאלת תקופת ההצמדה ולא כל שאלה נוספת, וכי בגדר המחלוקת שבין בעלי הדין שנותרה להכרעה השאלה היא מה הסכום הסופי המגיע לאחד מבעלי הדין כתוצאה מהחישוב הנכון של מועדי ההצמדה (לפי שיטת החישוב של הבורר מררי: 10,227.- ש"ח נכון ליום 28.8.85).

2. אנו סבורים שהסכם הבוררות לא הותיר לבית המשפט שיקול דעת בהכרעה אם לקבל את עמדתו של אחד הבוררים, אלא שומה היה על השופט המלומד לפסוק לפי הדין; עוד אנו סבורים שלפי הפרשנות הנכונה של סעיף 4(4) סיפא לחוזה, הדין הוא עם המערערת שהיה על השופט המלומד לקבל את עמדתו של מר מררי.

בנסיבות אלו אנו סבורים שיש לאמץ את שיטתו של מר מררי כחלק מפסק דיננו, וכך אנו פוסקים. לפי חישובו של מר נחליאלי, הסכום הכולל הוא 100,000.- ש"ח ובהעדר חישוב לסתור אנו פוסקים למערערת סכום זה כשהוא כולל ריבית והצמדה להיום. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהיום. כמו כן אנו סבורים שהיה מקום לפסוק למערערת שכר טרחת עורך דין אותו אנו קובעים בסכום של 10,000.- ש"ח

רשמנו לפנינו את הצהרתו של מר נחליאלי שאם המשיבה תשלם למערערת תוך ששה חדשים סכום כולל של 75,000 ש"ח היא תהיה פטורה מתשלום יתרת חוב פסק הדין.

ניתן היום ו בניסן תשנ"ח (2.4.98).

המשנה לנשי פ ט
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
95069480.B02


מעורבים
תובע: מועצה אזורית מעלה יוסף
נתבע: תישרא בע"מ
שופט :
עורכי דין: