ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רזק גית נגד מדינת ישראל :

בפני
כבוד ה שופטת סיגל אלבו

מבקש

רזק גית

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

לפני בקשה לביטול צו הריסה מינהלי.

השתלשלות ההליכים
ביום 4.4.17 נחתם ע"י יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, צו הריסה מנהלי בהתאם לסעיף 238א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בנוסחו הקודם (להלן: "החוק", או "חוק התכנון והבניה"). הצו ניתן כנגד קונסטרוקציית ברזל בשטח של 220 מ"ר שהוקמה על גג מבנה קיים ברח' באב אלזהרה 3 בירושלים, בנ.צ. 222058/632616.
הצו הודבק על גבי המבנה ביום 6.4.17. ביום 19.4.17 הוגשה בקשה לביטול צו ההריסה.
בדיון שהתקיים ביום 25.4.17 הודיע המבקש כי ביצע הריסה של הבנייה. המשיבה ביקשה לבדוק את טענות המבקש ולהודיע עמדתה.
בהמשך הודיעה המשיבה כי בדיקתה העלתה שלא בוצעה הריסה מלאה של קונסטרוקציית הברזל , וכי לא נהרסו עמודי הברזל שנבנו.
בתגובה טען המבקש, כי מדובר בעמודים שהיו קיימים מקדמת דנא, וכי מלוא עבודות הבנייה מושא הצו נהרסו.
המשיבה הכחישה את טענת המבקש והודיעה כי היא עומדת על קיום הצו במלואו.

טענות המבקש
כאמור, המבקש טוען כי קונסטרוקצית הברזל נהרסה, למעט העמודים שהיו קיימים מזה מספר שנים עוד לפני שהמבקש החזיק במבנה . לטענת המבקש, לפני בניית קונסטרוקצית הברזל היו במקום עמודים עליהם הונחה יריעת בד.
נטען כי במסגרת ההריסה שביצע המבקש לא הוסרו עמודי הברזל, שכן אין המדובר בבנייה חדשה, וכי המשיבה לא הוכיחה כי העמודים לא היו קיימים לפני הקמת הקונסטרוקציה.
עוד טען המבקש לשיהוי בהוצאת צו ההריסה המינהלי, שכן ביקורו הראשון של המפקח היה ביום 20.12.16 בעוד שהצו הוצא בתחילת חודש אפריל 2017.

דיון והכרעה
תחילה, יצוין, כי אין מחלוקת כי לאחר הוצאת צו ההריסה המינהלי, הרס המבקש חלק מקונסטרטוקצית הברזל והותיר על כנם את עמודי הברזל בלבד, כפי שעולה מן התמונות שצילם מפקח הבנייה בביקורו מיום 25.7.17.
השאלה שבמחלוקת היא האם עמודים אלה היו קיימים בעבר, או שמא מדובר בעמודים חדשים שנבנו על ידי המבקש כחלק מקונסטרוקציית הברזל.
הנטל להוכיח את הטענה כי עמודי הברזל היו קיימים בעבר, וכי אין מדובר בבנייה חדשה, מוטל על המבקש וזאת לנוכח חזקת ה תקינות המינהלית שעומדת לטובת המשיבה.
לאחר בחינת הראיות הגעתי למסקנה, כי המבקש לא עמד בנטל לבסס את טענתו כי מדובר בעמודים שהיו קיימים במקום מזה מספר שנים.
המבקש לא הציג ראיות להוכחת גרסתו כי העמודים היו קיימים קודם לכן. כך, לא הוגשו תמונות המעידות על קיומם של עמודי הברזל עובר לבניית הקונסטרוקציה או ראיה אחרת היכולה להעי ד כי מדובר בעמודים הקיימים מזה זמן רב, כפי שטען המבקש.
מנגד, העיד מפקח הבנייה מר יצחק ביאזי, כי ביקר במקום ביום 20.12.16 וראה כי על גג המבנה הוקמה קונסטרקצית ברזל. בביקורים נוספים השאיר התראה וזימון לחקירה. ביום 23.2.17 הגיע המבקש למשרדו של מפקח הבנייה , נטל אחריות על בניית הקונסטרוקציה והסביר כי זו נועדה למערכת סלולרית.
עוד ציין מפקח הבנייה בעדותו, כי הוא עובד באזור כ-10 שנים, כי עבר שם מספר פעמים בחודש וכי לא ראה את קונסטרוקצית הברזל לפני יום 20.2.16. בחקירתו הנגדית הבהיר המפקח , כי לנוכח העובדה שהעמודים בנויים מאותו פרופיל ואותה צורה של הקונסטרוקציה כולה ניתן להסיק כי הם נבנו יחד.
מעדותו של מפקח הבנייה עולה, כי עמודי הברזל לא היו קימים טרם בניית הקונסטרוקציה כולה. תמיכה למסקנה זו ניתן למצוא גם בהודעה שמסר המבקש למפקח הבנייה ביום 23.2.17 (מש/5), בה ציין כי הוא אחראי על בניית הקונסטרוקציה. בהודעה זו לא ציין המבקש כי עמודי הברזל, שמהווים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מן הקונסטרוקציה, היו קיימים קודם לכן, וסביר להניח שלו היו העמודים אכן קיימים מקדמת דנא, היה המבקש מציין זאת בחקירתו.
לאור האמור, ובהעדר ראיה פוזיטיבית מטעם המבקש כי עמודי הברזל היו קיימים עוד קודם להקמת הקונסטרוקציה, אני דוחה את טענתו בעניין זה.
אשר לטענת המבקש בדבר שיהוי בהוצאת הצו, הרי שיש לדחותה. ראשית, אין מדובר בשיהוי, שכן הצו הוצא כשלושה חודשים לאחר ביקורו הראשון של מפקח הבנייה. שנית, מפקח הבנייה הבהיר בעדותו כי לא פעל להוצאת צו מינהלי לאלתר, כיוון שבחקירתו מיום 23.2.17 התחייב המבקש לפעול על-פי החוק ודרישות העיריה, ועל כן נתן לו הזדמנות להרוס את הקונסטרוקציה. משלא הרס המבקש את הקונסטרקציה הוחל בהליכים להוצאת צו הריסה מינהלי. הסבר זה מצדיק את פרק הזמן שחלף מביקורו הראשון של המפקח ועד להוצאת הצו.
לפיכך, אני דוחה את הבקשה לביטול צו ההריסה המינהלי.
למען הסר ספק, יובהר, כי בהתאם להוראת סעיף 238א (ג) לחוק התכנון והבנייה, צו ההריסה יחול גם על תוספת שנתווספה לבנייה אחרי מתן הצו. הואיל ומהתמונות שצולמו על ידי המפקח ביום 25.7.17 ( מש/6) עולה, כי עמודי הברזל כוסו ביריעת בד, הרי שצו ההריסה יחול גם על יריעת הבד המכסה עמודים אלה.
מניין הימים לביצוע הצו חל ביום 24.6.18.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ח, 04 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רזק גית
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: