ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אשר טבול נגד תומר סבן :

לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

התובעים /המבקשים :

  1. אשר טבול
  2. אשר אבני החושן בניה בע"מ

על ידי משרד עו"ד ליזה זלטין ושות'
היען 24 ירושלים

נגד

הנתבעים/ המשיבים :

  1. תומר סבן
  2. סבן יזמות אחרת 26 בע"מ
  3. מציאות חדשה טיומקין 7 בע"מ

כולם על ידי משרד עו"ד דן פרידמן יונגר ושות'
דרך מנחם בגין 144 א תל אביב

החלטה

אחריות כבדה מונחת ביסוד הבקשות ביחס לעיקולים שהוטלו על המשיבים ונכסיהם ,הן כלפי התובעים המבקשים שכרם הנקוב במספרים לאחר התחשבנות בין הצדדים בסדר גודל כספי נכבד והמגובה במסמכים, והן כלפי הנתבעים המבקשים לקיים פרויקטים העתידים להניב רווחים , והתלויים במערכת יחסים בנקאית ואמון לקוחות ורוכשים , כשטרם הוגש כתב הגנה מטעמם, ויתכן אף שיהא באמתחתו כדי טענות קיזוז או תביעה שכנגד בכל הנוגע לסכומי שיפוי או כל טענות קיזוז בגין אחריות התובעים לנזקי בנייה או לשיפוי בהקשרם .

יובהר כי עדיין אין בפנינו בשלב זה , כתב ההגנה טענות הקיזוז וקשר סיבתי בין אי תשלום והפסקת עבודות ,הפסקת עבודות ונזקים הדדיים וכך הלאה . כמו כן אין בפנינו מטעמים מובנים , נתונים מדויקים יותר של שמאויות מלבד הערכות תחזית שעשויות להתממש והעלולות שלא, כמוכר בכגון זה , ואף לא סבירות המועדים לקבלת כל התקבולים בכל פרויקט והיקפם, כדי לבחון מימד הזמן המשליך על יסוד ההכבדה בהקשר זה , טרם הובהר מה נתפס ומה לא , האם חרג מגבולות העיקול אם לאו לגבי כל אחד ואחת מבין המשיבים .

ההסכם- עילת התביעה :

המשיבים חתומים על הסכם מיום : 14.7.16 שהוכן על ידי בא כוח מטעמם (להלן – "ה הסכם ") כלפי המבקשים וכלל הצדדים בכל טענותיהם בכל הנוגע להיפרדותם זה מזה- כלל הצדדים כלל המשיבים .הסכם זה כנטען בכתב התביעה ובמימד הלכאורי, הופר . סכום התביעה לאחר חשבונאות עומד על 2,200,000 ₪ עיקרו כ1,853,560 ₪ יתרת חוב בחישוב מדויק כעולה מהפירוט בסעיף ז' בתגובת התובעים לבקשת הביטול.

הסכם זה עצמו , לא בא אלא לאחר התנהלות וטענות הדדיות ואף תוקן בהוספת מ.ע.מ. מאוחר יותר ,במשרד בא כוח המשיבים, עו"ד מאירסדורף בכתב ידו כפי שהבהיר בדיון ( עמ 13 ש. 18 לפרוטוקול הדיון ). אם כי טען כי תיקן והוסיף המ.ע.מ. לאחר שהתובע צעק עליו במשרד .

דווקא אי הבאתו של ההסכם עם כתב היד של בא כוחו המשיבים המאוחר יותר בו הודה בא כוח המשיבים בבקשה לביטול העיקול , הוא לכלשעצמו היה מספיק כדי דחיית הבקשה , אלא שבית המשפט האזין בקשב רב ובסבלנות מכבדת לטענותיהן הראויות של באי כוח המשיבים במכלול, ולא בנקל נוכח התנהלות מורכבת של שני הצדדים , הגיע למסקנה כי בכל הנוגע לסעד הזמני ,ומבלי להכריע בתיק שעוד נכונו לו התפתחויות , יש להעדיף את האינטרס של המשיבים להבטיח התביעה במכלול השיקולים באי הסרתם של העיקולים נוכח הסכום והתנהלות המשיבים עד כה .

המשיב 1 בעצמו מצטרף לקביעה כי אי ן לו בעיה לשלם את המ.ע.מ. בסמוך לדיון האם התוספת בהסכם שהוסתר נכונה עקרונית ( עמ' 13 21-23 בפרוטוקול הדיון ...) באת כוח התובעים ביצעה החישוב המדויק ומצאה כי הסכום נמוך יותר !!!, אך בחישוביה ראתה לנכון להוסיף ריבית פיגורים מופחתת הצמדה ונזקים נוספים מינוריים יותר , וכך הגיעה לסכום התביעה 2,200,000 ₪ בחישוב אותו פרשה בטבלה מפורטת ועוד טרם חושבו הוצאות והצמדה וריבית מיום הגשת התביעה עד לסיומו של פסק הדין וארוכה הדרך עד תוצאתו באחרית .

מכתב עו"ד מאירסדורף - הודאה בחוב – תכתובת :

נוסף לאמור , מונח בפנינו מכתב בא כוח המשיבים עו"ד מאירסדורף – הודאה ברוב החוב ובהעדר התניה בתשלומו באמצעות הזמנה לקבל הסכום בכל עת בתיאום . ( סכום שהינו נמוך במאות אלפי שקלים מסכום החוב הלכאורי ) –דהיינו בין אם דירה הוצעה כתשלום ובין אם ניתן לתאם מועד לתשלום במזומן קרוב ל1.5 מיליון ₪ , כהצעה מפתה לסיום המחלוקת נראה נכון לראות זאת כהעדר התנייה בהמתנה למועד עתידי של סיומי פרויקטים .

יתירה מזו , הצעת התשלום באמצעות דירה או תיאום מועד לתשלום במזומן , טומנת בחובה עקרון של חובת הקטנת הנזק על ידי התובעים , אם כי לא ברור כלל האם בפועל כאשר נמכרה דירה ולא שולם החוב או כאשר לא הוסכם לראות בתשלום מופחת משמעותי סיום החוב עדיין עומדת חובה זו במכלול השיקולים ומגמת התנהלות המשיבים כדי קביעת הפחתה של הריבית כשבמשך כל התקופה לא שולמה יתרת החוב המשמעותי של כ: 1,850,000 . לפיכך קבלתי את הסכום הכולל של התביעה על הוצאותיה והצמד ותיה כראוי לבטוחה בדרך העיקול במה שיתפוס .

ראיות לכאורה לעילת תביעה –

ההסכם הנ"ל מושא המחלוקת , מכתב ההתחייבות , מיסרונים בהקשר זה והתכתובת כולה יש בהם כדי לקיים הראיות לכאורה בדבר העדר תשלום יתרת החוב בסך כספי נכבד ביותר ( של לפחות 1.7 מיליון בהתייחס למכתב בא כוח הצדדים כפי שהוא בתוספת מ.ע.מ. ו 1.85 בחישוב מדוייק יותר מסך כלל החיוב והתשלומים ) . יש במה שהונח בפניי בשלב טרומי זה ראיות לכאורה בדבר העדר תשלום במועדים שנקבעו בהסכם מפורש , מבלי לקפח זכות הנתבעים לשיפוי ככל שיתבעו בגין ליקויי בנייה- באותו הסכם ומבלי לפגוע במועדים שנכתבו במפורש . אין בפנינו בשלב הזה , טענות קיזוז מוכחות לכאורה קשר סיבתי או תביעה שכנגד ועוד , ובמה שבפנינו אין לנו אלא לקבוע כי קיימות ראיות לכאורה לעילת תביעה .

ראייה נוספת שיתברר במהלך הדיון בתיק העיקרי בדבר מסרון מפורש וברור של המשיב 1 לתובע 1 , יש בה כדי לתמוך והיא עולה בקנה אחד עם שאר טענות ובמסגרתן , ישנה הודאה בחוב , ישנו קושי כספי של המשיבים . ישנה הצעה לדירה בתשלום, ישנה הבטחה לתשלום מזומן עם מכירת הדירה .מה שמסביר היטב את הציפיה לתשלום. נספח 7 לתגובה מוסבר בג/3 לתגובת התובעים לבקשה הביטול .

נמכרה דירה ולא שולמה יתרת החוב – התנהלות בנסיבות המצב הבעייתי – מאמץ משותף בנסיבות המועדפות לניהול משבר , אינו בהכרח הצדק לאי הטלת עיקול או ביטולו – מכירת דירה ללא תשלום עולה כדי הברחה - הסתיים פרויקט שלם – לא שולם החוב – יסוד ההכבדה רק התעצם והתחזק :

התובעים לא היו צריכים להגיע עד בקשה מגורם אחר חיצוני להתערב ולבקש בעבורם מהמשיבים שיפרעו חובם כפי שהתחייבו . גורם שאף הוא לא הצליח להביא לתשלום . גם לאחר מכירת הדירה שהוצעה כתשלום לא שולמה יתרת החוב . כאן הבינו התובעים בחקירת העד איפרגן והתובע בעצמו לדבריהם ,כי אין מנוס למרות הסיכון שבפגיעה במשיבים אלא לתבוע וחובה לפעול להבטיח התשלום המשמעותי ,חובה לפעול ולמנוע לוליינות פיננסית של המשיבי ם בצר להם בצוקתם שלהם . התובעים נדחו מפני סדר עדיפות אחר . התובעים קרסו . לפיכך , יש להבטיח היום את החוב לוודא כי הוא קודם לדילוג נוסף לעוד שנים . הבנק שיעבד הכול וקודם לכל . התובעים לא יחכו שנים .

האווירה השגויה לפיה טחנות הצדק אין בהן מזור בגביית חובות הצמיחה בלתי אם שימוש במסלול " אפור " צוינה בטענות המבקשים . טוב עשו הצדדים ששינו "מסלול וגישה " להליך בבית המשפט לרבות עיקוליו , גם אם עשו הצדדים יחד לקדם את האינטרס המשותף כפי שראוהו בתחילה, בהיותם מכירים זה את זה , זה לקבל שכרו המגיע לו על פי הסכם פרידה עסקית בסך כספי נכבד ביותר , וזה לקבל טופס 4 ולקדם מכירות וביצוע פרויקטים והבאת משקיעים.

גם ניסיון גבייה במסלול פסול אינ ו פותר את הצורך בהבטחת פסק הדין ככל שיינתן באמצעות הזרוע החוקית של מיצוי ההליכים האזרחיים – בית המשפט , ואולי דווקא בשל כך יש להבהיר כי בית המשפט הוא ולא אחר ולא אף רמז דרש וסוד כוחני אמורים להיות המכשיר היעיל לבירור וגביית חוב .

התיק היום בבית המשפט. העיקולים הוטלו . רצינות כוונת הנתבעים אינה נתונה לשיח של טענות " כל דאלים גבר " אלא לבחינה מלווה של בית המשפט .מכאן ואילך, יבקשו הצדדים דברו של החוק בלבד . יעמדו בעזרתם של באי הכוח על זכותם ,אף יערערו אחר זכותם ויטענו בחופש מוחלט טענתם . באי כוח הצדדים אכן עשו מלאכתם נאמנה . הצדדים חייבים להבטיח פסק דין שיש בו מעש ואינו אות מתה במדפי הפסקים.

בדיון שהתקיים בפני נחקרו תובע 1 -נציג המבקשים העד איפרגן מטעמו והמשיב- הנתבע 1והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה .

הדין:

במסגרת בקשה לביטול צו עיקול על בית המשפט לבחון: (א) האם הניחו המבקש ים תשתית עובדתית המבססת ראיות מהימנות לכאורה בדבר קיומה של עילת תביעה. בשלב זה של ההליך נדרש ים המבקש ים לעמוד במבחן ההסתברות לקיומה של עילת תביעה ראויה (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה אחת עשרה, 2013), 911). המשיב ים , מצדם , יוכלו להתנגד להטלת העיקול הזמני, אם יניח ו תשתית עובדתית ומשפטית המעמידה את העילה הנטענת בכתב התביעה בספק ניכר ( ר"ע 490/86 יונה נ' מקמילן, פ"ד מ(4) 115 (1986)); (ב) האם הראו המבקש ים שאם לא יינתן הצתקשו במימוש פסק הדין; (ג) האם מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש ים או המשיב ים . במסגרת בחינת מאזן הנוחות על בית המשפט לבחון נזקו של מי חמור יותר כתוצאה ממתן צו העיקול (רע"א 9736/07 קראוס נ' הראל בית השקעות בע"מ (5.12.2007)); ו - (ד) האם עמד ו המבקש ים בדרישות תום הלב וניקיון הכפיים.

במשוואת הקורלציה גובר סכום החוב הגבוה – ולוליאנות דחיית התשלום –

לאחר בחינת טענות הצדדים, הראיות שהובאו והעדויות שנשמעו בפני , נחה דעתי , שעלה בידי המבקשים להניח תשתית עובדתית המבססת ראיות מהימנות לכאורה בדבר קיומה של עילת תביעה. כמו כן, הרא ו המבקש ים, שאם לא יינתן הצתקש ו במימוש פסק-הדין, מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת ם, ובכל הקשור ליסוד תום הלב, לא נמצאו ממצאים שיש בהם כדי לשלול מהמבקשים את הזכות להבטיח את ביצוע פסק-הדין באמצעות צו העיקול.

מי החייב כשהנתבעת 2 אינה משלמת – המצג- אומד דעת הצדדים- פרשנות חוזה – מי המנסח – בא כוח המשיבים :

בעצם הצגת הסכם מפורש חתום על ידי המשיב ים כולם עלה בידי המבקש ים להניח תשתית עובדתית המבססת ראיות מהימנות לכאורה בדבר קיומה של עילת תביעה כנגד המשיבים החתומים כולם על חוב שאותו קבעו כי תשלם נתבעת 2 . חוב שלא שולם ומשכך הם כולם באומד דעת הצדדים מחויבים בחתימתם ובמצגם לתשלום החוב על ידי נתבעת 2 .זהו מצגם . כך מבין אותו התובע ואם נוסח שלא כראוי לרעת המנסח הוא זה .

בחקירת המשיב 1 טען כי החוב הוא של נתבעת 2 ולעניין כלל הצדדים להסכם החתומים עליו טען כי "אינו יודע" עמ' 11 ש 17,18 . יעויין סעיף 2.1 להסכם מושא המחלוקת , ומכלל הן אתה שומע לאו לעניין כלל החתומים והצדדים, וכן ייקרא " ההואיל האחרון " .נצטט מעט להמחיש תכלית ההסכם ומטרתו בין כלל הצדדים :

חתימות הצדדים כולם על ההסכם.
התובע הלך לביתו רגוע כי הנה המועדים יכובדו והצדדים כולם מסיימים המחלוקת הכספית בתשלום של מי מהנתבעות מהן לנוחותם ." פרידה עסקית מכובדת " – חלק מהכסף שולם ונותרה יתרה משמעותית . מה הייתה היתרה ? יעידו על כך מכתבים מפורשים של שני הצדדים :

מכתב עו"ד מאירסדורף מ10.1.16 סעיפים : 1,2,6 ובמסגרתם בשם נתבעות 2,3, מודיע בא כוח כי :

" מרשתי נכונה לשלם למרשתך את הסכום שנותר 1,448,000 ₪ כולל מ.ע.מ .. יקבע עמו מועד מעודכן להעברת התשלום האחרון "...

תשלום גם של הסכום החלקי שאין בו חישוב המ.ע.מ. שאינו שנוי במחלוקת אף הוא לא שולם ! לא לאחר מכירת הדירה ולא לאחר סיום הפרויקט לפני 3 חודשים .

מכתב באסל איסמעיל מ12.1.17 מבהיר כי ישנו דף בכתב ידו של עורך הדין וממנו משתמע תוספת חיוב מ.ע.מ.בדיון צויין עורך הדין אישר כתב ידו . בדיון צויין סך של : 1,702,000 ₪.

במיסרון מושא עדות העד איפרגן עולה , כי ישנה הודאה ב1.7 מיליון כולל מ.ע.מ ..בחישוב עולה סך של 1,853,560 ש"ח .שווי דירה לא רחוק מסכום זה , הסיבה שלא הסכים המשיב למכור הדירה לקרוב משפחתו של איפרגן הייתה כי הוצע סכום השווה לסכום הנמוך משווייה , דהיינו 1.5 מיליון ₪ . ש 2-4 עמ' 10 לפרוטוקול הסכומים אינם רחוקים זה מזה בחישוב המ.ע.מ. .כך כעולה מסעיף 15 לתגובת התובעים לבקשת הביטול .

לא הוכח ספק ניכר בקיומה של עילת תביעה – ביסוסה של ה תביעה כפי שהיא נתמך כדי קביעה שסכום התביעה הנכבד חייב בטוחה למנוע הכבדה :

בשלב זה של ההליך, הראיות בכתב : הסכם מפורש שנחתם בין כלל הצדדים , ושתוקן שוב לאחר מכן בכתב ידו במשרדו של עורך הדין של המשיבים , ושנוסף לו מכתב בא כוח המשיבים והס בר לעניין הדירה כתשלום החוב , כשלא מצאתי לשון " בטוחה" כאילו החוב אמור להמתין למועדי ביצוע עתידיים אל מול כל אלו - לא ניתן לקבוע שעלה בידי המשיבים להניח ספק ניכר בקיומה של עילת תביעה. עילת התביעה מתקיימת כדין .

משכך , מאזן ההסתברות נוטה באופן מובהק לטובת המבקש ים : (א) מעצם הצגת הסכם חתום על ידי כלל המעורבים, והימנעות המשיב מלהציג הסכמה אחרת בכתב המעידה אחרת, או ביטול ההסכם, ובאין היגיון למכתב המעיד על הצעה לדירה כתשלום ללא חוב גם אם סורבה כחליף למזומנים, הוסף לכך את אי התשלום בסופו של יום למרות טענת האיומים לשלם , העיכוב רב החודשים בשל תקלות בפרויקטים וחיפוש משותף אחר טופס 4 ורוכשים לדירות – דהיינו סיבות להעדר יכולת כספית ,ולהתחמקות מתשלום במזומן כך או כך ; (ב) מעצם העובדה שהייתה בידי המשיבים היכולת למכור דירה שהוצעה כתשלום, ושערכה ידוע בסכום החוב בקירוב או ברובו , והדירה נמכרה ולא שולם דבר מתמורתה– אף היא נזקפת לחובת המשיבים .

יסוד ההכבדה :
סכום חוב גבוה – הודאה – הוא עצמו חלק משיקולי יסוד ההכבדה

הונח ביסוס לקיומו של יסוד ההכבדה. עצם שיעור החוב העולה ממכתב בא כוח המשיבים עצמם , 1,850,000 ₪, ואף אם לשיטת המשיבים שבמכתבם עמד על 1,448,000 ₪ , מהווה אינדיקציה ראשונית ומשמעותית לקיומה של הכבדה. מדובר בסכום חוב גבוה ו אין מדובר באינדיקציה רלבנטית יחידה.

יסוד הכבדה – הברחה – מכירת דירה שיועדה לתשלום והתחמקות מתשלום :

בסיס נוסף לקיומה של הכבדה ניתן למצוא בעובדה שעל פי הנטען לא עלה בידי המבקשים להביא לתשלום גם לא לאחר שכבר הייתה דירה שנמכרה על ידי המשיבים , דירה שהוצעה כתשלום ומשסירבו המבקשים כי חפצו בתשלום במזומן , נמכרה בחשאי ולא שולם החוב – אינדיקציה מובהקת להתחמקות מתשלום .

גם תשובות הבנקים בשלב זה אף לאחר סיום פרויקט מגורים , היא שההתחייבויות גבוהות מהזכות . חשוב להדגיש שעל מנת לעמוד בדרישות הקבועות בדין, המבקשים אינ ם נדרשים להניח ביסוס ראייתי של הברחת נכסים. די בהנחת תשתית עובדתית לביסוס הכבדה על ביצועו. תמונת המצב מלמדת על כך שנמצא ביסוס לקיומו של יסוד ההכבדה אם כי ברף הנמוך.

לשיטת המשיבים הדירה שנמכרה יועדה " כבטוחה " – העדרה מחייב בטוחה אחרת – עיקול:

המשיב 1 כדי להתחמק מטענת המכתב המפורש של בא כוחו לפיו הדירה מושא החקירה הנגדית יועדה לתשלום חוב , טען כי הדירה יועדה להיות "בטוחה ". אין ספק כי הכסף לאחר מכן לא שולם , מכאן שמשנמכרה הדירה , אבדה הבטוחה ומשאבדה יש לספק בטוחה אחרת בשווי הדירה – מתקרב לשווי החוב , ומשנמכרה יש לספק דירה אחרת – בטוחה אחרת . כל אחד מהמשיבים אמור לייצר בטוחה על שמו אלא אם כן מוסכם כי נכס על שמו ישמש בטוחה עבור כלל המשיבים באשר ייקבע מי יהא החייב בתיק – במיוחד נוכח טענות גם בעניין זה .

רו"ח החברות לא הובא לעדות אך הובא מסמך המלמד כי ישנה התנהלות כספית סדירה מבלי לחשב את החוב הנכבד מושא התביעה קרוב ל 2 מיליון ₪ !!!.., השמאי לא הובא לעדות המסמכים אינם מעידים על " רווח נקי " ולא בכדי נוכח הקשיים הפיננסיים, כך בעדות העד איפרגן בדבר הדיאלוג המתמשך לאורך כשנתיים .

פרויקטים הם עניין שיש בו פוטנציאל ריווחי אך ככל שהמצב הפיננסי גבולי הסיכון שלא לראות כספי החוב נפרעים ממשי . המגעים הרבים עד להגשתה של התביעה לאורך זמן כדי להביא לייצורו של כסף וסיום הפרויקט ובתחנוני המשיב , כעולה כעולה מעדות העד איפרגן , על רקע ניסיון להציל מה שיש ,תחת איום המשיב , כי אין כסף נזיל והסיכון הוא שילך לפשיטת רגל ..( עמ' 7 ש 1-9 לפרוטוקול ) ,מעידים על חשש מפני תביעה שסופה חדלות פירעון של המשיבים והעדפה לנסות להציל יחד המצב – זאת עד שהתברר כי נמכרה דירה ולא שולם דבר . זאת עד שהתברר כי בכל פעם ישנו שביל בריחה ,ותירוץ הברחה בהתאם לצורך להציל המצב . אם זה המצב , הגיע הזמן להיעתר לעיקול כפי שקבעתי בזה , ולוודא ששביל אחד ובסופו תשלום יהא בשביל התובע , עם כל המורכבות שבדבר .

את הטענה הנוספת בפי המשיבים כי הם ממתינים לסיומם של הפרויקטים , ומועד הפירעון טרם הגיע , לא קיבלתי , נוכח קיומם של המועדים המפורשים לתשלום מושא ההסכם , שאם לא כן , לאו מועדים הם. זאת ועוד, לפי גישה זו , גם ההצעה למועד מתואם לתשלום החוב של עו"ד מאירסדורף במכתבו - אינה הצעה. לפיכך , נכון ומסתבר יותר להסיק לכאורה כי המועדים הופרו . כפי שכותב בא כוח המשיבים, וכפי שמעידים התובעים ,המשיב 1 הבהיר כי אין לו כספים נזילים לתשלום החוב ובכך רכש אמונם עד שהוכח לתובעים כי ככל שלא יוטל עיקול ידחקו אחור בסוף שרשרת התשלומים .

הניסיון לפרש הכול כדי המתנה לסיומם של הפרויקטים אינו אלא ניסיון לדחוק את הקץ , והוא הוא ביסוד התנהלות המשיבים וביסוד החשש הגדול , כי אכן הכבדה היא ונזקיה כבר נתנו אותותיהם . ביד אחת לא ישולם החוב וביד השנייה יקבלו על נזקים.

מקבילית המוחות – היחס בין ראיות לכאורה ויסוד הכבדה –

היחס בין הדרישות המצטברות הקבועות בדין – קיומה של עילת תביעה וביסוס יסוד ההכבדה – הוא יחס של "מקבילית כוחות". ככל שנמצאו ראיות מהימנות יותר לקיומה של עילת תביעה, כך הדרישה להצגת תימוכין לביסוס יסוד ההכבדה היא נמוכה יותר, ולהיפך. בענייננו, לנוכח אופי וטיב הראיות ביחס לעילת התביעה, ניתן להסתפק באותו ביסוס לקיומו של יסוד ההכבדה, שנמצא במקרה הנוכחי ברף הנמוך.

פרויקטים מטיבם עשויים להיות ריווחים ועלולים שלא. מספר פרויקטים במקביל אינם בהכרח מסתיימים ברווח התכנוני . לא ניתן לדעת בבירור הצפוי מהם לרבות מערכות חוזיות או תביעות מכל סוג שהוא .בטרם יוחל בכל פרויקט חדש ישלמו המשיבים חובם – אף זה בכלל העקרונות הנוהגים בשיקולי הפגיעה הצפויה באין מנוס כדי להבטיח חוב נכבד המכביד בהעדר פרעונו של התובע 1 וקיומו העסקי והאחר .

על פי עדות העד ממנו לכאורה ירא היה הנתבע ומתוך אותה יראה לכאורה , ביקש המשיב 1 מאותו העד להביא לו משקיעים או רוכשי דירות ולסייעו בקידום קבלת טופס 4 מה שמסור לכאורה לרשויות שונות ולא ברורה " עזרתו " .. נראה כי המשיבים לא היו במצב כספי נזיל המאפשר תשלום החוב ואין מקום להכביד על התובעים במסלול בו יידרשו לקבל כספם. ככל שיש בידי המשיבים להבטיח את פירעון החוב כבר היום כך ייעשה .

עדיין ייאמר בזהירות הנדרשת כי ככל שהעיקולים שתפסו , תפסו מעל לסכום העיקול כי אז תוגש בקשה בהתאם , יתברר מה נתפס ויישקל מה נתפס ביתר כדי ביטולו או הותרתו במכלול השיקולים . יובהר כי באין קביעה כלפי מי החייב בהכרעה בסופו של יום בפסק דין , ובהתקיים טענה גם בהקשר זה, כל משיב ומשיב אמור להציב כבטוחה את סכום החוב , אלא אם כן יוסכם כי ככל שנתפס סכום התביעה אצל אחד המשיבים , יעמוד זה לפירעון כל המשיבים כולם בהסכמתו אלא אם כן ישנה מניעה שתישקל בהתאמה .

ככל שפרויקט מסתיים ויש בו רווחיות ישולם החוב שאינו שנוי במחלוקת או יופקד בקופת בית המשפט או יוטל עליו עיקול עצמי , אולם אין מקום יותר לאותה אשליה מתמשכת שסופה התשה אינסופית ללא אופק או יותר נכון רק עם אופק בלבד .

חוות דעת – דו"ח הערכת שווי כללי :

בחוות הדעת שהוגשה הובהר כי אין זו עומדת בקריטריונים של חוות דעת מומחה , אינה נשענת על בדיקה במקום ועם מאזנים כספיים תקבולים בפועל ומקום הכספים אצל המחזיקים חייבים בעלי דירות או בנקים אלא בעיקר על עדכונים ולא על בדיקה במקום ובקוצר הזמן הדבר מובן , אך מכאן ועד להסתמך עליה באומדנים לרווח וערכי נכסים נקיים לצורך ביטול עיקולים הדרך ארוכה יותר , ולמרות זאת ועדיין זו תחילתה של דרך נכונה יותר להיערך לבדיקה מידתית של היקף העיקולים שתפסו במועד הטלתם .

מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים . לא נמצאו טעמים – מתחום דיני תום הלב – כדי לשלול מהמבקשים את הסעד שהתבקש על יד ם , גם ולו היו כאלה , הרי שהמשיבים אף הם חטאו בהעדר חשיפת ההסכם ובו כתב היד של עורך הדין מטעמם לעניין תוספת המ.ע.מ, ואף הם ביקשו לכאורה לעשות שימוש בעד ,שהיה מוכר להם בכל הנוגע להבאת משקיעים וקבלת טופס 4 ולא נאריך , ואף הם משכו הזמן הסתירו עובדות והשלו את התובע ושלוחו ללא מורא והיום מבקשים לטעון למורא גדול שבמסגרתו חתמו על ההסכם, מכרו את הדירה מבלי לשלם וסיימו את הפרויקט ברמב"ם 39 ראשון לציון , מבלי לשלם, ללא שהם מזכירים פרויקט זה בדו"ח נכסים שהוצג – ויש להניח כי הסתיים הפרויקט בלא שזכה התובע קבלן הביצוע שאיננו יזם או מנהל פרויקטים לסכום כספי כלשהוא .( וכן יעויין : עמ' 14 לפרוטוקול הדיון ש 9-13 )

אולם, בהתייחס לדו"ח הנכסים הבהול שנדרש ל סכם מצב החברה והפרויקטים נראה כי תם ולא נשלם שיקול הדעת השלם בעניין זה . ככל שיסכימו הצדדים ימונה מומחה מטעם בית המשפט לעניין זה כדי להביא בפני שני הצדדים נתונים שלמים מדוייקים יותר באשר למצב החברה היום ולבטוחות אפשריות ולהקל ככל הניתן על שני הצדדים באיזון לשביעות רצון שני הצדדים והבטחת הליך בטוח לשניהם .

בית המשפט מודע לקושי העכשווי ,אך יש להבטיח בטוחה ראויה לתשלום חוב ,ואין למשיבים להלין אלא על עצמם עת מכרו דירה ולא שלמו תמורתה למבקשים באשר היה הסכום, בכך יתכן היה נמנע הליך זה , שכן עוד נכונה לתובעים דרך ארוכה וכל שמבקש השכל הישר להבטיח שגם בשוך הקרבות המשפטיים יוותר לתובעים תשלום זכותם הלכאורית באשר ייפסק ויוכרע .

פרויקטים תכנוניים עתידיים-

לעניין הפרויקטים של תמ"א 38 "שעל הנייר" , ומבלי לשייך כל אחד לכל משיבה , יובהר כי פרויקטים בשלבי תכנון אין בהם רווחיות בשלב זה אלא ההיפך ואין כל כוונה לסרבל את יכולת הנעתם והצלחתם לעתיד, אולם דווקא הם מעידים על הצורך בהשקעה גדולה והחובה המקבילה להותיר העיקול על כנו בתיק דנן במה שתפס ככל שתפס להבטיח – תשלום החוב ככל שיתברר בסיומו של פסק הדין לפני ההשקעות הגדולות בהתשת התובעים עוד שנים :

הרב קוק 31 פתח תקוה
יהודה הלוי 42 ראשון לציון .
רמב"ם 33 ראשון לציון .
הרימון 6 ראשון לציון .

מעמ 14 ש 22-23 לפרוטוקול עולה כי המשיב בהודאתו סיים פרויקט לפני 3 חודשים. מזה לא שולם דבר . תוצאה זו רק מחזקת את המסקנה כי ללא העיקולים פני המשיבים אינם להבטיח תשלום מלוא סכום החוב העולה מההסכם עליו חתמו .

בריבוי הטענות והתגובות אחת לאחת בסיכומי הצדדים ותגובותיהם , אין מנוס אלא להותיר העיקול על כנו ואולם יש בכוח הצדדים לנהל שיח יצירתי אל מול נתונים מדויקים וודאיים , ולא ננעלה הדלת לפתרונות בטוחתיים חלופיים ככל שישנם.

לפיכך , בשלב זה , במכלול השיקולים הריני מורה כדלקמן :

סכום העיקול יעמוד על סך של 2,200,000 ₪ כאמור בחישובי התביעה .

כל העיקולים מושא חשבונות העו"ש בבנקים מבוטלים ככל שהוטלו לצורך פעילותם השוטפת של המשיבים .

שאר כל העיקולים יוותרו על כנם.

ככל שיתפסו העיקולים כלפי כל אחד מהמשיבים ביתר , רשאי יהא מי מהמשיבים או כולם לבקש בקשה מתאימה בצירוף כל אינדיקציה מובהקת כדי החרגתו והסרתו הנקודתית .

בשל ההכבדה הצפויה בעת מימוש מכירת נכס דירת המשיב 1 , ובהיות סכום חלקו של משיב זה בחנות נמוך מסכום החוב משמעותית יוותר העיקול על כנו על שני הנכסים.

עם זאת , ככל שהמשיב 1 אישית יהא מוכן להעמיד את שני הנכסים הפרטיים , כבטוחה לתביעה זו ללא הגבלה למעט חלקה של בת זוגו או שותפו ומבלי לפגוע בשעבודים נוכחיים , כבטוחה גם ביחס לכלל המשיבים כולם ללא הגבלה , כי אז תוגש בקשה בהתאם ויישקל ביטול כלל העיקולים על כל שאר הנכסים.
ככל שיוכח באמצעות נתונים מדויקים כי ישנן דירות , שנבנו או שנבנות בפועל ושטרם נמכרו וניתן למוכרן בערך שומה של שווי התביעה יחד או לחוד , או שניתן להסתפק באיסור דיספוזיציה או בשעבודן או ככל שיסכימו הצדדים למינויי באי כוח הצדדים לפקח על סיומו של פרויקט זה או אחר והפקדת הכספים בקופת בית המשפט או בהפקדת ערבות בנקאית כי אז אשקול בכובד ראש אפשרויות יצירתיות להתנהלות הצדדים תוך הבטחת מכלול אינטרסים .

יובהר כי נוכח סיום פרויקט לפני 3 חודשים וככל שתופקד ערבות בנקאית בגובה סכום התביעה בקופת בית המשפט בתיק לאחר בקשה מתאימה , כי אז אשקול בחיוב ביטול כלל העיקולים כולם.

ככל שתבוקש הוצאתו מכלל נכסי העיקול של פרויקט או נכס ספציפי תוך הוכחה לשביעות רצון הצד שכנגד או להנחת דעתו של בית המשפט כי האיזון מאפשר החרגה זו , תוגש בקשה ספציפית בהתאם ואשקול נקודתית .

מצבם של התובעים, החברה והתובע 1 אישית בעקבות העדר תשלום שכרם הנכבד , אינו יציב דיו בנסיבות שנוצרו , לפיכך , הכבדת העול יתר על המידה , וליתן בידי התובע להזדקק שוב לישועת גורמי חוץ , אינה הדרך הנכונה והצודקת במכלול שיקול הדעת השלם , לפיכך , בנסיבות מצבו של התובע בעקבות העדר תשלום משמעותי כאמור , אין אני רואה לנכון להגדיל הערבות להביא לתלות או להתשה שלא לצורך והמשפט יתנהל ויתברר עד תומו ללא דחיקתו של התובע לקיר .

בית המשפט מודה לצדדים על מקצועיותם הרבה ותרומתם בנסיבות הזמן הקצר לייצוג בעלי הדין על כל מורכבותה של הפרשה .

לאור כל האמור , הבקשה לביטול צו העיקול – נדחית חלקית .
במכלול השיקולים , המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות ושכ"ט עו"ד המבקשים בסך של : 7,500 ₪ .

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ח, 28 מאי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אשר טבול
נתבע: תומר סבן
שופט :
עורכי דין: