ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמנואל עמירם נגד ראובן שגב :

בפני
כבוד ה שופט רונן פלג

התובעים

  1. עמנואל עמירם
  2. אורנה עמירם

נגד

הנתבע
ראובן שגב

פסק דין

1. התובעים הגישו נגד הנתבע תביעה כספית לסך של 459,905 ₪, על בסיס עילות תביעה חוזיות ונזיקיות. בתמצית נטען שהנתבע הפר את ההסכמות החוזיות שבינו לבין התובעים, אשר ביצעו עבודות שיפוץ נרחבות בביתו בצור יגאל. ע"פ הנטען, כתוצאה מהתנהלותו של הנתבע העבודות הופסקו באופן שגרם לתובעים לאובדן כספי.

2. הנתבע הגיש מצדו כתב הגנה ותביעה כספית שכנגד לסך של 275,124 ₪, על בסיס טענות לליקויי בניה ולאי השלמת העבודות לפי החוזה.

3. לאחר הגשת כתבי הטענות, מונה לבקשת הצדדים מהנדס בניין מומחה מטעם בית המשפט. חוות דעתו של המומחה, אינג' יקי נחמן, הוגשה לתיק ביום 20/3/17 והוא נדרש בהמשך למענה על שאלות הבהרה.

4. בשלב הבא ובהיעדר הסכמות, הצדדים הגישו לתיק את תצהירי העדות הראשית. חקירותיהם הנגדיות של העדים נשמעו לאורכם של 3 דיונים (מהם שניים שהוקדשו לחקירתו של המומחה מטעם בית המשפט ).

5. לאחר שמיעת כל העדים, ניתנה הצעת בית המשפט אשר נכתבה בפרוטוקול כדלקמן:

"ביהמ"ש מציע לצדדים כי לסילוק סופי, מלא ומוחלט של הטענות ההדדיות בין הצדדים, ומבלי להודות בטענה כלשהי, הצדדים יסכימו שביהמ"ש יפסוק בעניין על דרך הפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה. ביהמ"ש יפסוק סכום שיהא על הנתבע לשלם לתובעים. סך זה יהיה בגבולות שבין הסכומים 170,000 עד 230,000 ₪. כמו כן, לעניין הוצאות ההליך, הצדדים יגישו תמצית טיעון בכתב. התשלום שייקבע בפסק הדין ישולם בתוך 60 יום מיום מתן פסק הדין".

6. הצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט וניתן לה תוקף של החלטה. בהמשך לכך ב"כ הצדדים הגישו את טיעוניהם בכתב .

7. יצוין כי התביעה שכנגד נדחתה לבקשת התובע שכנגד (הנתבע), אשר הוגשה עוד לפני תחילת שלב ההוכחות ונוכח הקביעות שבחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט. בהחלטה נקבע כי הוצאות התביעה שכנגד יובאו בחשבון בעת מתן פסק הדין.

8. לאחר שעיינתי במסמכי התיק, ובכלל זה בחוות הדעת, בתצהירים ובמוצגים השונים, בעדויות ובטיעוני ב"כ הצדדים, אני מורה לנתבע לשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

א. תשלום בסך של 210,000 ₪.
ב. שכ"ט עו"ד בסך כולל של 42,000 ₪.
ג. הוצאות משפט בסך של 14,000 ₪.

9. בעת קביעת סכומי ההוצאות ושכר הטרחה הבאתי בחשבון את מגוון השיקולים שהוצגו בפניי בטיעוני ב"כ הצדדים.

10. סכומי פסק הדין ישולמו בתוך 60 יום מהיום.

ניתן היום, כ"ד סיוון תשע"ח, 07 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמנואל עמירם
נתבע: ראובן שגב
שופט :
עורכי דין: