ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד זכי כמאל נגד אלכס סקלר :

לפני הרכב כבוד השופטים:
רון שפירא, נשיא [אב"ד]
בטינה טאובר
תמר נאות פרי

המערערים

.1 האני אבו סמרה, ת"ז XXXXXX161
.2 באסמה אבו סמרה, ת"ז XXXXXX219
ע"י ב"כ עו"ד זכי כמאל

נגד

המשיב
אלכס סקלר, ת"ז XXXXXX488
ע"י ב"כ עוה"ד יאיר לביא ואהוד לביא

פסק דין

  1. בפנינו ערעור שהוגש על ידי מר האני אבו סמרה וגב' באסמה אבו סמרה להלן: (" המערערים") על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט אייל דורון) בת"א 60311-05-13 ובת"א 38871-06-13 מיום 02/01/18 במסגרתו דחה בית משפט את תביעת המערערים בת"א 38871-06-13 וקבע כי פסק הדין שניתן כנגד המערערים ביום 24/03/09 ייוותר על כנו והליכי ההוצאה לפועל שננקטו מכוחו יימשכו כסדרם. כן קיבל בית משפט קמא במסגרת פסק דינו את תביעתו של מר אלכס סקלר (להלן: "המשיב") בת"א 60311-05-13 וחייב את המערערים לשלם למשיב סך של 2,322,783 ₪ בתוספת הוצאות אגרה בסך של 47,000 ₪ והוצאות משפט נוספות כולל שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 400,000 ₪.
  2. בתמצית ייאמר כי במוקד הדיון שהתקיים בפני בית משפט קמא עומדים ארבעה הסכמי הלוואה בכתב, המשקפים הלוואות בסכום מצטבר של כמיליון דולר של ארה"ב, שנטלו המערערים מן המשיב, כאשר המערערים חלקו על האוטנטיות של ההסכמים, חתימותיהם על ההסכמים, כמו גם על אוטנטיות החתימות על מסמכים רבים נוספים, שנערכו לצורך העמדת בטחונות להחזר ההלוואות.
  3. המערערים מיאנו כאמור להשלים גם עם פסק דינו של בית משפט קמא, אשר מהווה חלק מסדרה ארוכה של הליכים שהתנהלו בין בעלי הדין, במסגרתם נדחו גרסאות המערערים וטענותיהם, והגישו ערעור ארוך ובטיעוניהם המפורטים לא הותירו אבן על אבן, תקפו כל ממצא ומסקנה בפסק דינו של בימ"ש קמא, ואף ניסו לטעון ולשכנענו שפסק דינו המעמיק של בית משפט קמא נתון לביקורת בהיותו שגוי מן היסוד.

4. השגותיהם של המערערים, ביחס לקביעות אלה של בית משפט קמא, אשר מעוגנות היטב בראיות, אינן אלא השגות כנגד ממצאים עובדתיים וממצאים שבמהימנות, שנקבעו על ידי בית משפט קמא, ביחס לעדויות העדים שהעידו בפניו.
5. הלכה ידועה היא, כי לא בנקל תתערב ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים ובקביעות שבמהימנות, אשר נקבעו על ידי הערכאה הדיונית, לה הייתה האפשרות הבלתי אמצעית להתרשם מן העדויות שהובאו בפניה. ענייננו אינו נמנה על המקרים החריגים, בהם תתערב ערכאת הערעור בקביעות מעין אלה, מה גם שקביעותיו של בית משפט קמא משתלבות היטב עם מכלול הראיות שעמדו בפניו. ראה: ע"א 8557/06 עיריית פתח תקווה נ' חב' אולימפיה בניה השקעות ופיתוח (1994) בע"מ (15/09/2010); ע"א 4170/14 אילן כהן נ' יהודה ( אריק) כהן (14/01/2016).

6. נוסיף ונציין כי לעיצומו של עניין לא מצאנו פגם כלשהו בפסק דינו המפורט והמנומק של בית משפט קמא. אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק דינו של בית משפט קמא. הממצאים שנקבעו תומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע בית משפט קמא, ואין לגלות בפסק דינו טעות שבחוק.

7. לפיכך, אנו מאשרים את פסק דינו של בית משפט קמא לפי תקנה 460(ב) של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ואנו דוחים את הערעור.

8. אנו מחייבים את המערערים ביחד ולחוד לשלם למשיב הוצאות הערעור בסכום כולל של 20,000 ₪.

9. אנו מורים למזכירות בית המשפט להעביר את הפיקדון שהפקיד ו המערער ים בתיק זה, לידי ב"כ המשיב, עבור המשיב ועל חשבון חיוב ההוצאות שנפסק על ידנו .

10. המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין לבאי כוחם של הצדדים.

ניתן היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.

רון שפירא, נשיא
[אב"ד]

בטינה טאובר, שופטת

תמר נאות פרי, שופטת


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד זכי כמאל
נתבע: אלכס סקלר
שופט :
עורכי דין: