ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלן פופובסקי נגד ליבנה צפוני בע"מ :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

אלן פופובסקי

נגד

נתבעת
ליבנה צפוני בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 06.06.2018 ולאור הסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את המומחה מר שלמה שניידר טלפון 03-XXXX395, נייד 052-XXXX545 מרחוב ההסתדרות 17 גבעתיים, כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת המטבח בבית התובע ברחוב הבנים 7 בנס ציונה .
המומחה יתבקש לחוות דעתו המקצועית באשר לליקויים הנטענים על ידי התובע באשר למטבח לרבות האם הליקויים נגרמו בשל נזקי מים או שימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים כפי שטוענת הנתבעת או מפגם במוצר כטענת התובע .
המומחה יעריך את עלות הליקויים והתיקון, לרבות הערכת הזמן הסבירה לתיקון.
המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.
למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.
עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 30 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 3-4 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אנשי קשר
התובע- מר אלן פופובסקי- 052-XXXX685.
נציגת הנתבעת- הגברת לבנה חדד- 054-XXXX977

5129371
512937154678313המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.
לת.פלת.פ מזכירות תוך 60 יום.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ח, 07 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלן פופובסקי
נתבע: ליבנה צפוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: