ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברימן מאיר נגד דורון אלתר :

21
לפני כבוד השופט יגאל נמרודי

המבקשים:
ברימן מאיר ואח'

נגד

המשיבים:
דורון אלתר ואח'

החלטה

החלטה בהמשך להודעת העדכון שהוגשה מטעם התובעים ביום 26.3.2018 ( להלן – הודעת העדכון).
מסירות של כתב התביעה לנתבעים
רשמתי לפניי כי בוצעו מסירות כדין לנתבעים הבאים: 2, 4, 16. כן אני מאשר את המסירה לנתבע 8 , משהוצגה אסמכתא על אודות מענו.
נתבע 20 : ביום 1.3.2018 הגיש נתבע זה בקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה ( המועד להגשת כתב ההגנה נקבע ליום 1.3.2018). נקבע שעליו להבהיר מהי עמדת הצד שכנגד. הבהרה לא ניתנה. הוא לא הגיש כתב הגנה.
נתבעים 32-31: נתבעים אלו הודיעו כי הם אינם מתנגדים לפירוק השיתוף "או לכל החלטה אחרת שתינתן בתיק".
בעלי זכויות שהלכו לעולמם
כאמור בהחלטה מיום 4.2.2018 , היה על התובעים להמציא אסמכתא בדבר צו ירושה או צו קיום צוואה, בהעדרם – נדרש להציג תעודת פטירה; אישור כי לא הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה וכן אישור בדבר קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
אישורים כאמור הומצאו ביחס לנתבעות 6-5 ( המנוחים בלאט בנדט ז"ל ובלאט פרידה ז"ל ). בשים לב לאמור בסעיף 4 להודעת העדכון מטעם נתבעת 19 מיום 27.3.2018 , בעניינה של גב' טובה אלגריסי ( שאינה נזכרת במסמכים המצורפים כנספח יג' להודעת העדכון), התובעים מתבקשים להציג את עמדת הגב' אלגריסי ביחס להליך. אישורים כאמור הוצגו גם ביחס לנתבעים 27-24 (המנוח יוסף תוינה ז"ל).
יש להמציא מסמכים כאמור גם ביחס ליתר בעלי הזכויות שהלכו לעולמם ( מנספח ב' לכתב התביעה – כמו גם מכותרתו – עולה כי קיימים בעלי זכויות נוספים שנפטרו).
התובעים עצמם טוענים כי הם יורשיהם של המנוחים ברימן יעקב שמואל ז"ל וברימן נחמה ז"ל ( יש להמציא אישורים מתאימים – כמפורט לעיל – ג ם ביחס לבעלי הזכויות המנוחים שמכוח זכויותיהם הוגשה התביעה).
אבהיר כי לא ניתן לקדם הליך של פירוק שיתוף ללא הצגת מסמכים אלו מהם ניתן ללמוד כי כלל היורשים ( לרבות יורשים פוטנציאליים) של בעלי הזכויות שהלכו לעולמם נוטלים חלק בהליך.
התובעים ימציאו את המסמכים הנדרשים כאמור עד ליום 1.7.2018.
גורמים רלוונטיים נוספים
התובעים המציאו נסחים של חלקות המרכיבות את המגרש. לאחר שנתתי דעתי למורכבות הכרוכה בבחינת הנסחים אל מול טבלת ההקצאות, אני מורה כי בבוא היום – ככל שיינתן צו לפירוק השיתוף במקרקעין וימונה שמאי שיעריך את שווי הזכויות – יהא על השמאי לערוך סקר בעלי זכויות.

עיון פנימי – 2.7.2018

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ח, 07 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ברימן מאיר
נתבע: דורון אלתר
שופט :
עורכי דין: