ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. אורן פיתוח ואספלט בע"מ נגד א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ :

בפני
כבוד ה שופטת שירלי רנר

תובעת
(נתבעת שכנגד)

א. אורן פיתוח ואספלט בע"מ

נגד

נתבעת
(תובעת שכנגד)
א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ

החלטה

העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, יוגשו בתצהירים.
בתוך המועדים המפורטים להלן תוגשנה גם חוות דעת מומחים ותעודות עובד ציבור אם יש כאלה. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל תעודות עובד הציבור.
לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש, אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.
לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הניסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך. בה בעת תוגש בקשה בכתב להתיר את זימונו. הבקשה תידון בקדם המשפט הבא.
תצהירי העדות מטעם התובעת יוגשו עד ליום 8.7.18.
תצהירי העדות מטעם הנתבעת והתובעת שכנגד יוגשו עד ליום 12.8.18.
תצהירי עדות מטעם הנתבעת שכנגד יוגשו עד ליום 16.9.18 .
כל צד ימציא למשנהו במסירה אישית עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו במקביל עם הגשתו לבית המשפט ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק ביהמ"ש.
התיק יובא לעיוני ביום 17.9.18.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. אורן פיתוח ואספלט בע"מ
נתבע: א. בוטון עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: