ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ארבעה מהמנהלים מטעם בית המשפט לניהול הגוש הגדול נגד עו"ד משה ליפקה :


לפני
כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשים

ארבעה מהמנהלים מטעם בית המשפט לניהול הגוש הגדול (6896)
עו"ד רחל זכאי
עו"ד אליהו פינקוביץ
עו"ד גלית רוזובסקי
עו"ד ד"ר מיכאל שפטלר

נגד

המשיבים

1. עו"ד משה ליפקה – אחד ממנהלי הגוש הגדול

2. ספי וולפיש ואח'
ע"י עו"ד שמואל שוב, עו"ד נעמה שיף ועו"ד טל גליקסמן

החלטה

בקשה לעיכוב ביצוע:

1. במסגרת ההחלטה מיום 29/3/18, נשוא הבקשה לעיכוב ביצוע, נקבע כי על המנהלים המיוחדים להעביר את רשימת בעלי הזכויות במקרקעין הידועים בכינוי "הגוש הגדול" לכל דורש (בכפוף לתשלום אגרה כנהוג במרשם המקרקעין).

המנהלים המיוחדים נדרשו לפעול על מנת שיוכלו לנפק לכל דורש מסמך שיכיל פרטים בדומה לנסח מקרקעין.

2. המבקשים – א רבע מתוך חמישה מנהלים מיוחדים היו המשיבים בבית משפט קמא בבקשה שבמסגרתה ניתנה ה החלטה ולכן ברור שקיימת להם זכות לנקוט בהליך ערעורי ביחס להחלטה ולא כנטען על ידי ב"כ המשי ב 2 בתגובתו.

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים אני סבורה כי יש מקום לעכב ביצוע ההחלטה וזאת בשל כך שיישומה / ביצועה כבר בשלב הנוכחי יאיין את ההליך הערעורי, בין אם מדובר בערעור בזכות ובין אם מדובר בבקשת רשות ערעור.

אין עסקינן בחיוב כספי, שאז ככלל אין מעכבים ביצוע אלא אם כן סיכויי הערעור ומאזן הנוחות נוטים לטובת מבקש העיכוב, באופן המצדיק היעתרות לבקשה.
וראה לעניין זה גם: רע"א 782/18 הינדה גל באמצעות בנה אליהו גל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב במוסקוביץ 5 ברחובות 13/3/18 וכן ע"א 7673/12 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע,מ נ' גבעולים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, פסקה 16 (24/1/13).

במקרה דנן, ביצוע ההחלטה ישנה מצב קיים.
ככל שיימצא במסגרת ההליך הערעורי כי יש ממש בטענות המבקשים בנוגע לפגיעה בפרטיות ו/או מסירת מידע בניגוד לסעיף 9 (א) (3) לחוק חופש המידע (ואינני מחווה דעתי בשלב זה על הטענות הללו), אזי הפגיעה כבר תיעשה.
ביצוע ההחלטה ייצור "מעשה עשוי".

"מקבילית הכוחות" הנבחנת במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע (ראה גם: רע"א 8284/14 שלמה קורקוס נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, סעיף 11 . 29/12/14) נוטה מבחינת מאזן הנוחות במובהק לטובת המבקשים.

ב"כ המשיב 2 אמנם טוען שייגרם "למשיבים, לכל בעל זכויות בחלקה ולכל דורש" נזק מקעקוע זכות הפומביות שעוגנה בהוראות חוק המקרקעין (סעיף 82 לתגובה), אך דחיית מימוש זכות הפומביות עד להכרעה בהליך הערעורי למול הקושי "להשיב מצב לקדמותו" ככל שהטענות הערעוריות תתקבלנה וההחלטה כבר תבוצע, מטים את הכף מבחינת מאזן הנוחות לטובת המבקשים.

לפיכך, אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע.

הוצאות ייפסקו במסגרת ההליך הערעורי.

4. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ארבעה מהמנהלים מטעם בית המשפט לניהול הגוש הגדול
נתבע: עו"ד משה ליפקה
שופט :
עורכי דין: