ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הדר ייצוב קרקע פרוייקטים בע"מ נגד אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ :

לפני כבוד השופט אודי הקר

התובעים:

הדר ייצוב קרקע פרוייקטים בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אפרים מנדלמן

נגד

הנתבעים:

אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אלכסנדר בר-שדה (בראייב)

פסק דין

בקשה שכותרתה: "בקשת אורכה להפקדת הסכום במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין", שהוגשה לאחר שכבר ניתנה החלטתי שפסק הדין יוותר בתוקפו - בהעדר ביצוע ההפקדה במועד.
לשון אחר: עסקינן בבקשה לביטול החלטתי מיום 31.5.18 להותיר פסק הדין מיום 5.12.17 בתוקפו. דינה להידחות.

"אמנם אין הפרוצדורה מיטת סדום, אבל גם אינה מזרון סתם שאדם מקפלו וזורקו ממקום למקום" (ע"א 573/78 פרידמן נ'סיגלוביץ, פ"ד לד(1) 169).
ככלל, אני סבור שהפרוצדורה אומנם אינה מיטת סדום, כי יש לאפשר לצד את יומו בפני בית המשפט וכי מקום בו בשל פגם פרוצדוראלי נמנע מצד להציג מלוא טענותיו בפני בית המשפט יש לרפא הפגם בכפוף לתשלום הוצאות.
אולם, גם לכך יש גבול.
נכונותו של בית המשפט ללכת לקראת נתבעת שאינה מקיימת את החלטות בית המשפט ואף לא את התחייבויותיה שלה, ושאינה עוקבת אחר הנעשה בתיק ואחר בקשותיה שלה, הגיעה אל סופה.
יש להתחשב גם בפגיעה בזכויות הצד שכנגד.
עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר שהוגשה ביום 25.12.18, בה טענות ההגנה אינן פשוטות כלל ועיקר; הנתבעת לא התייצבה פעמיים לדיונים שנקבעו בתיק ; משביקשה לבטל פסק הדין נעתרתי לבקשתה תוך שהתניתי את ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות בסך 4,000 ש"ח.
הנתבעת לא הפקידה הסכום במועד ואף לא הגישה תצהיריה במועד, חרף שתי החלטות שניתנו בעניין זה; משביקשה הנתבעת ארכה בת 10 ימים נוספים להפקדת הסכום והגשת התצהירים – וזאת לאחר שחלף המועד לביצוע האמור - נעתרתי גם לבקשתה זו. גם בכך לא עמדה הנתבעת; משביקשה ארכה נוספת לביצוע האמור - הפעם בת 5 ימים ותוך שציינה: ש"מודבר בעיכוב טכני בלבד ולא מסיבה מהותית" וכי מבחינתה "מדובר בבקשה אחרונה בהחלט". נעתרתי שוב לבקשתה תוך שהבהרתי, כי ככל שלא תפקיד הנתבעת הסכום ותגיש תצהיריה עד למועד זה, פסק הדין יוותר בתוקפו, מבלי שתינתן התראה נוספת.
והנה, גם הפעם לא הפקידה הנתבעת הסכום במועד ו גם תצהיריה לא נסרקו לתיק. זאת למעשה לא עשתה היא עד היום. לפיכך, בהחלטתי מיום 31.5.18 הוריתי כי פסק הדין מיום 5.12.17 יעמוד בתוקפו. בבקשתה זו מבקשת הנתבעת כי בית המשפט יבטל החלטתו מיום 31.5.18 ויתן לה ארכה נוספת. בנסיבות האמורות בקשתה נדחית.
גם אם טענותיה בבקשה נכונות, אין זה ברור מדוע חיכתה הנתבעת עד לרגע האחרון על מנת להפקיד הסכום, מדוע לא ווידאה שבקשתה למתן ארכה נוספת נקלטה ונסרקה במועד הגשתה (ואף לא לאחר מכן) , מדוע לא בדקה מראש האם היא נדרשת לשלם אגרה לצורך הגשת הבקשה ומדוע נדרשה לארכה נוספת בת שבעה ימים. אציין, כי החלטתי להותיר פסק הדין על מכונו ניתנה יומיים לאחר המועד האחרון שקבעתי בהחלטתי (על פי בקשת הנתבעת) לביצוע ההפקדה והגשת התצהירים.
בנסיבות אלו, הבקשה נדחית ופסק הדין מיום 25.12.18 יוותר בתוקפו.

ניתן היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הדר ייצוב קרקע פרוייקטים בע"מ
נתבע: אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ
שופט :
עורכי דין: