ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה זולר נגד צור שלום אגודה שיתופית בע"מ :

4.6.18
בפני
כבוד ה שופט כמאל סעב

המבקשים

1.יהודה זולר
2.לאה זולר

נגד

המשיבים

1.צור שלום אגודה שיתופית בע"מ
2.חברת גב-ים לקרקעות בעמ
3.מרקו מוסטקי
4.סלומון כהן
5.קלרה כהן
6.זאב למפל

פסק דין

1. ביום 20.2.18 הגישו המבקשים המרצת פתיחה כנגד המשיבים 1 עד 6 ובמסגרתה ביקשו מתן פסק דין המצהיר כי המבקשים הם בעלי מלוא זכויות הבעלות במחצית הדרומית של החלקה שברחוב גוש חלב 12, צור שלום הידועה כחלקה 90 בגוש 10445.

2. המשיבים 1 ו- 2 הגישו תשובה להמרצת הפתיחה ובמסגרת תשובתם הם לא התנגדו לעתירות שבהמרצת הפתיחה והשאירו את העניין לשיקול דעת בי ת המשפט.

3. לגבי המשיבים 3 עד 5 לא היה למבקשים כל מידע אודות כתובתם או פרטיהם האישיים וצירופם להמרצת הפתיחה כמשיבים נראה חיוני בעיני המבקשים וכנדרש מתוכן הסכם הרכישה כדי להשלים את "שרשרת" העסקאות לצורך הכרזת המבקשים כבעלים של החלקה. לכן הגישו ה מבקשים בקשה לתחליף המצאה בדרך של פרסום בעיתון יומי.
4. ביום 11.3.18, התיר בית המשפט המחוזי (השופט א. נאמן) למבקשים לבצע תחליף המצאה של המרצת הפתיחה על דרך פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים המזמינה את המשיבים 3 עד 5 לקבל את המרצת הפתיחה במשרד ב"כ המבקשים או במזכירות בית המשפט ולהגיש כתב תשובה תוך 30 יום ממועד פרסום המודעה.

5. ביום 13.3.18 פורסמה ההודעה על תחליף המצאה הן בעיתון הארץ והן בעיתון מעריב.

6. עד היום ועל אף שחלפו מעל 30 יום מיום הפרסום לא נתקבלה תשובת המשיבים 3 עד 5 להמרצת הפתיחה.

באשר למשיב 6, ציינו המבקשים כי הוברר להם כי המשיב 6 נפטר ולכן הם יצרו קשר עם אלמנת המשיב 6 – גב' למפל לאה שהינה היורשת היחידה ע"פ צו ירושה שהוגש לביהמ"ש והגיעו אתה לכלל הסכם שלפיו היא הסכימה שיינתן פסק דין כמבוקש בסעיף 20 להמרצת הפתיחה – ההסכם הוגש לביהמ"ש .

7. אשר על כן, ובהתאם להסכמת המשיבים 1 ו- 2 והיורשת היחידה של המשיב 6 וכן בהעדר תשובה מהמשיבים 3 עד 5 לאחר חלוף מעל 30 יום מפרסום ההודעה על תחליף המצאה, אני נותן בזה פסק דין הצהרתי כדלקמן:

א. המבקשים הם בעלי מלוא זכויות הבעלות במחצית הדרומית של החלקה שברחוב גוש חלב 12, צור שלום והידועה כחלקה 90 בגוש 10445.

ב. על רשם המקרקעין בחיפה לרשום את המבקשים כבעלי זכות הבעלות במחצית החלקה במקומה של האגודה מכח חוזה המכר מיום 14.6.1970 (להלן: "עסקת המכר") וזאת בכפוף להמצאת אישורי המיסים בעסקת המכר: מס שבח ומס רכישה, אישור העיריה הרלוונטית לענייננו ואישור הועדה המקומית לתכנון ובניה הנוגעת לעסקה דנא וכמתחייב מהדין וכל אישור אחר הנדרש לרישום הזכויות כאמור.

ג. עוה"ד ישראל הרפז ו/או ישראל שלומאי מחיפה יכולים לחתום על כל מסמך ו/או הצהרה לרבות על שטרי מכר ו/או כל מסמך אחר הנדרשים לביצוע העברת הזכויות בחלקה למבקשים כאמור.

ד. עוה"ד ישראל הרפז ו/או ישראל שלומאי רשאים, לקבל כל מידע ו/או מסמך ממיסוי מקרקעין בעסקאות שקדמו לעסקת המכר ושפורטו בסעיף 8(ג)(ז) להמרצת הפתיחה, אם יידרש לביצוע העברת הזכויות למבקשים וכן לחתום במיסוי מקרקעין על כל מסמך שיידרש ככל שיידרש.

8. הדיון הקבוע ליום 15.7.18 מבוטל בזה.

המזכירות תשלח לצדדים עותק מפסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"א סיוון תשע"ח, 04 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה זולר
נתבע: צור שלום אגודה שיתופית בע"מ
שופט :
עורכי דין: