ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי גורגי נגד מאיר שטראוס :

בפני
כבוד ה רשמת בכירה אביגיל פריי

תובעים

1.אלי גורגי
2.מזל גורגי

נגד

נתבעים

1.מאיר שטראוס
2.שירה שטראוס

פסק דין

בפני תביעה שעניינה נזקים שנגרמו לדירת התובעים אשר היתה מושכרת במשך 5 שנים לנתבעים. הנזקים נשוא התביעה נתגלו לתובעים לטענתם לאחר עזיבת הנתבעים את הדירה.
לטענת התובעים, כשלו הנתבעים בדיווח בזמן אמת ביחס לנזקים שנגרמו לארון המטבח התחתון שתחת הכיור. ובעקבות זאת, נגרם לארון ולארונות שלידו נזק בלתי הפיך.
כן טענו התובעים כי לאחר עזיבת הדירה נתגלו נזקים נוספים בארון האמבטיה, בתיקון לא יעיל של רשת הדלת בסלון וכן בגין נזק לארון החשמל שחייב החלפתו. כן טוענים התובעים כי הנתבעים לא שלמו בגין 2 ימי איחור בסיום השכירות ובגין חוב ארנונה הנובע מימים אלה.

הנתבעים מצידם טוענים כי לא כשלו בדיווח ביחס לנזקים שנמצאו בדירה. הנתבעים טוענים כי לא הבחינו בריקבון בארון התחתון וסברו כי אך קיימת נזילה מברז המטבח אשר גם עליה דיווחו לתובעים אשר בחרו שלא לבוא ולבחון את מהותה. כן הצביעו הנתבעים על כך שהצעת המחיר שצירפו הנתבעים משביחה את המטבח מעבר למצבו כפי שהיה בשעה שקיבלו אותו.
כן טוענים הנתבעים כי לא גרמו לנזקים לארון האמבטיה, כי תיקנו את דלת הרשת המדוברת וכי הציעו ואף שלחו לתובעים את תמורת ימי השכירות אולם הם מטעמם שלהם בחרו שלא לפדות ההמחאה.

לאחר שהאזנתי לצדדים, עיינתי בתמונות שצרפו וקראתי את כתבי הטענות אני בדעה כי על התביעה להתקבל בחלקה.

ראשית לעניין הנזק לארון האמבטיה- לא מצאתי בתמונות שצרפו התובעים כדי להראות על שימוש רשלני בארון האמבטיה או באמבטיה עצמה. בהיות החדר בהגדרתו "חדר רטוב" ניתן לצפות מגע מים ברהיטים המוצבים בו והדבר הינו בגדר שימוש סביר בנכס ובמטלטלין המוצבים בו.

ביחס לדמי השכירות בגין 2 ימי האחזקה בדירה- אין מחלוקת בין הצדדים. לא ברור מדוע בחרו התובעים שלא לאפשר לנתבעים לשלם ביחס לימים אלה ומשכך אינם זכאים לפיצוי מעבר לסכום החוב העומד בצירוף סכום הארנונה הרלוונטי על סך 290 ₪.

ביחס לארונות המטבח- הן התובעים והן הנתבעים צרפו תמונות זהות ביחס לארון התחתון שהיה מצוי במצב שרחוק מלהיות תקין. מבחינה זו, איני מקבלת את הסברי הנתבעים. ע"מ להגיע למצב כפי שהוצג בפני, על הארון לספוג רטיבות במשך תקופה ארוכה, ואין זה סביר כי הנתבעים לא היו מודעים ולכל הפחות לא היו צריכים להיות מודעים לנזק ניכר כאמור. הדירה היתה בחזקתם והם היו המשתמשים הבלעדיים בדירה במשך תקופה ארוכה כאמור. גם הם היו מודעים בסופו של יום למצבו של הארון (שאם לא כן לא היו טורחים ומצלמים אותו ע"מ להציג תמונה זו בהמשך).
עם זאת, מטרת דיני הנזיקין הינה להעמיד את הנפגע במצב בו היה קודם לפגיעה ואינה מאפשרת השבחת מצבו של הניזוק ע"ח המזיק. משכך, הצעת המחיר שצורפה לכתב התביעה כוללת רכיבים אשר מעיון קצר בתמונות שצורפו ע"י שני הצדדים יעמיד אותם במצב טוב עשרות מונים מהמצב בו היו ערב הנזק שנגרם.
זאת ועוד, לו היו התובעים בוחנים את הנזק במועד קבלת ההודעה על קיומה של נזילה, יתכן וניתן היה להקטין הנזק שנגרם לחלקו התחתון של המטבח. טענת התובעים כי הסדק בשיש שנראה כי הביא לנזקים בארונות התחתונים נוצר משימוש בלתי סביר בו אינה מתקבלת על הדעת לאור מיקומו של הסדק עליו הצביעו. המדובר בסדק המצוי בחלקו האחורי של השיש, במרווח בין הכיור לקיר המטבח. לא ניתן להניח עליו חפצים חמים ונראה כי המדובר בנזק שיתכן והיה קיים במקום לכתחילה והתעצם עם השנים. אין בכך כדי לאיין אחריותם של הנתבעים לנזק הניכר שנגרם לארון התחתון וכתוצאה ממנו לשאר הארונות התחתונים, אולם יש בכך כדי להשפיע על היקף הנזק לו הם אחראים. התובעים אף לא צרפו לתביעה הערכה או הצעת מחיר לעניין השיש אותו יאלצו להחליף לאור הסדק הקיים בו והיחס לעלויות המשוערות וכאמור לעיל, לא שוכנעתי כי הנתבעים הם שגרמו לסדק עליו הצביעו התובעים. לפיכך, ובהעדר אסמכתא ביחס לעלותו הכוללת של ארונות תחתונים ב מטבח דוגמת המטבח שהועמד לרשות הנתבעים ובכפוף לאמור לעיל, אני מעמידה את סכום הפיצוי בגין רכיב נזק זה בדרך האומדנא על סך 6,000 ₪ ומתוכם אחראים הנתבעים לשפות התובעים בהיקף של 5,000 ₪.

ביחס לארון החשמל, לא צורפה כל הצעת מחיר ואין בפני כל ראיה כי מצבו של הארון אינו תוצאה של בלאי טבעי לאחר שנים של שימוש. משכך, אין לי אלא לדחות את התביעה בגין רכיב זה.

ביחס לרשת הדלת, מן התמונות שצורפו עולה כי אכן קיים שבר במסגרת הרשת, ולפיכך זכאים התובעים לפיצוי בגין רכיב זה. הצעת מחיר או קבלה לא צורפה לעניין ולאור היקף הנזק המינימלי אני אומדת את התיקון בסך 200 ₪.

סיכומם של דברים, סה"כ ישלמו הנתבעים לתובעים סך של 5,490 ₪, בתוספת אגרת והוצאות משפט בסך 500 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה כדין עד למועד התשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי מרכז שבלוד.

המזכירות תעביר העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"א סיוון תשע"ח, 04 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי גורגי
נתבע: מאיר שטראוס
שופט :
עורכי דין: