ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאלד הבל נגד רוחם יוסף :

04 יוני 2018
לפני:
כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
חאלד הבל

-
הנתבע:
רוחם יוסף

החלטה

עניינה של החלטה זו הוא בקשה לחייב את התובע בהפקדת ערובה.
ביום 4/1/18 הגיש הנתבע בקשה לחיוב התובע להפקיד ערובה.
ביום 5/1/18 ניתנה החלטה המורה לתובע להגיש תגובה עד 28/1/18.
ביום 18/2/18 ניתנה החלטה נוספת בה נקבע כי אם לא תוגש תגובה עד 25/2/18 תינתן החלטה בהיעדרה.
ביום 31/5/18 הוגשה בקשה דחופה לתת החלטה בנושא הערובה.
יצוין כי בתיק היה קבוע מועד לדיון פישור אשר בפועל לא התקיים לנוכח אי התייצבות הנתבעת שהוסברה בכך שלא התקבל אצלה זימון.
הואיל ועד עתה לא הגיש התובע תגובה לבקשה להפקיד ערובה ושעה שעל פי נוסחה של התקנה הרלבנטית לדיון בנושא ערובה – תקנה 116 א (ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991, הכלל הוא חיוב תובע שאינו תושב ישראל ואזרח מדינה שחלה עליה אמנת ה אג בהפקדת ערובה, ושעה שעל התובע הנטל להראות שהתקיימו בעניינו אחד החריגים לאותו הכלל (ראשית ראייה, יכולת פירעון, טעמים מיוחדים) והתובע לא הראה דבר מאלה, דין הבקשה להתקבל.
הדבר נכון מכוח קל וחומר כאשר על פי מסמכים שצורפו לכתב ההגנה עולה לכאורה כי התובע המשיך לעבוד לאחר המועד שבו נטען כי פוטר, וכן לא הוגשו תלושי שכר על ידי התובע על מנת להראות כי זכויותיו קופחו.
יובהר, כי אין די בכך שהתובע אמנם הועסק על ידי הנתבע, אלא יש להראות ראשית ראייה לקיפוח זכויות.

בדברי ההסבר לתקנה נכתב כך ( הדגשה הוספה):
"על מנת להיפטר מהפקדת ערובה, על התובע להביא " ראשית ראיה" להוכחת התביעה, וזאת באמצעות אסמכתאות המוכיחות את התביעה, בין היתר אודות קיומם של יחסי עבודה בין התובע לנתבע בתקופה המנויה בכתב התביעה ובנוסף לכך שיש יסוד לכך שהנתבע לא שילם את שכרו של התובע כפי שהתחייב, או לא קיים חבות אחרת שלו".

לסיכום, לא די בהעלאת טענה כי הזכויות לא שולמו, אלא יש לצרף מסמכים מתאימים לתמיכה בטענה. משלא צורפו מסמכים, אזי למעשה לא הונחה ראשית ראייה.

לסיכום, משלא הראה התובע שמתקיימים התנאים לפטור אותו מהפקדת ערובה יש לחייבו בהפקדת ערובה.

אשר לגובה הערובה - לאחר שנתתי דעתי מחד לזכות התובע לגישה לערכאות שהיא זכות יסוד, ומנגד לזכות הנתבע שלא לצאת בחיסרון כיס, ועל מנת שיהא לו ביטחון - ולו חלקי - לכך שהוצאותי ו ישולמו, מצאתי לנכון, ובשים לב לסכום עליו הועמדה התביעה ( 100,000 ₪ ) לחייב את התובע בהפקדת ערובה בסך של 3,500 ₪.

אני מורה כי התובע יפקיד סך 3,500 ₪ בקופת בית הדין כערובה לתשלום הוצאות הנתבעת בתוך 30 ימים שאם לא כן תימחק התביעה ללא התראה נוספת.

כל האמור בהחלטתי הוא לכאורי בהתחשב בשלב בו מצוי ההליך ואין בכך הבעת דעה לגבי סיכויי התביעה.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ח, (04 יוני 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חאלד הבל
נתבע: רוחם יוסף
שופט :
עורכי דין: