ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורית נאוי נגד בנק לאומי לישראל בעמ :

לפני כבוד השופט אביים ברקאי

המערערת:

דורית נאוי

נגד

המשיב:

בנק לאומי לישראל בעמ

ב"כ המערערת: עו"ד מיכאל בן יאיר
ב"כ המשיב: עו"ד מיכל רבינוביץ'

פסק דין

1. עניינו של פסק דין זה הוא ערעור בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א – 1981.

2. העובדות הרלוונטיות לפסק הדין
2.1 המערערת המנהלת חשבון בנק אצל המשיב עותרת לגריעת שיק אחד מרשימת עשרה שיקים אשר סורבו בחשבונה בתקופה של כשלושה וחצי חודשים. המערערת מפנה לכך שבין המועדים 29/11/2017 ל – 13/3/2018 סורבו בחשבונה שיקים וכי "על אף שלמבקשת טענות רבות ביחס לסירובם" הרי היא מתמקדת, כאמור, בשיק אחד – שיק על סך של 3,800 ₪ אליו תהא התייחסות ב פסקאות הבא ות.

2.2. השיק האחרון ברשימת השיקים המסורבים הוצג לפירעון ביום 13/3/18 וסכומו הוא 3,800 ₪. לטענת המערערת ביום 13/3/18 ביקשה להפקיד סך במזומן של 9,600 ₪ - סכום שהיה מוציא את חשבונה מחריגה ואשר בזכותו ניתן היה לכבד את השיק המסורב.

2.3. המערערת טוענת כי כאשר ביקשה לבצע הפקדת המזומן באמצעות כראיס הכספומט התחוור לה כי כרטיסה נחסם. החסימה בוצעה, לדברי המערערת בסמוך להפקדה שכן בבוקר אותו יום עשתה שימוש בכרטיס ללא מפריע וזה חויב בסך של 29 ₪.

2.4. המערערת ניגשה למחרת היום, ביום 14/3/18 לסניף המשיב ושם נודע לה, לדבריה, כי הסניף ביטל ללא הודעה מוקדמת את שירותי הקופה באותו יום. משכך פנתה המערערת לסניף אחר של המשיב ובו ביצעה ההפקדה.

2.5 לאחר ביצוע ההפקדה שבה המערערת לסניף המשיב ולדבריה פקידה בשם "ענת" מסרה לה כי השיק המסורב יכובד. למרות זאת השיק לא כובד ומכאן ההליך שבפני.

2.6 המשיב מפנה לכך שעוד קודם לשיק מיום 13/3/18 סורבו תשעה שיקים וכן מפנה לכך שהמערערת נהגה "לגלגל" שיקים בין חשבונותיה השונים. תימוכין לכך ניתן למצוא אף בחקירה הנגדית של המערערת אשר נשאלה: "יש צילומי שיקים שנמשכו לטובתך לחשבון אחר שיש בבעלותך. את יודעת?" והשיבה – "את לא יכולה לחדש לי את הבעיות האלה. אני מודעת להן." (ע"מ 2 לפרוטוקול, שורות 9-11) ולאחר מכן אישרה זאת פעם נוספת.

2.7 עוד מפנה המשיב לכך שבפועל במועד הצגת השיק היה חשבונה של המערערת בחריגה ממסגרת האשראי ומשכך לא היה מקום לכבד השיק. המשיב טוען עוד כי אין בסיס לטענת המערערת לפיה פקידת בנק הבטיחה לה, יום למחרת הצגת השיק, כי השיק יכובד.

3. תכליתן של הוראות חוק שיקים ללא כיסוי
אין להתעלם מאופיו המיוחד של הליך בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי. בהליך אזרחי רגיל מכריע בית המשפט בין טענותיהם של שני צדדים נצים ולעומת זאת – בהכרעה בהליך בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי על בית המשפט לשוות לנגד עיניו ראשית וראשונה את ציבור מקבלי השיקים הנפגע מחילול השיקים.

תכלית החוק היא התמודדות עם מושכי שיקים ללא כיסוי אשר גורמים "לנזק בתחום הכלכלי ואף במישור החברתי – מוסרי" (ה"ח תש"ם 250). תכלית זו מטילה על בית המשפט חובה לשמור על "מטרה ציבורית המתאימה לרעיונות העיקריים של המשפט הציבורי – דאגה לאינטרסים החשובים לחברה כולה (מצב כלכלי, מצב מוסרי – חברתי)" ור' אליהו בן טובים ומנחם פסטרנק, חוק שיקים ללא כיסוי – מתן כח שלטוני ושיקול – דעת לבנקים, במצב של ניגוד עניינים ובלא בקרה הולמת", משפט וממשל ו', תשס"א בע"מ 199. להרחבה ר' גם יצחק עמית, חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א – 1981, הפרקליט מד (תש"ס) 449.

כל תכלית החוק על הוראותיו מלמדת כי "החוק לא נועד לממש מטרות פרטיות של אנשים מסויימים, אלא מטרות של כלל הציבור שלפיהן שיקים יהיו אמצעי – תשלום אמין יותר" [מאמרם של בן טובים ופסטרנק הנזכר לעיל ור' גם רע"א 9162/04, הרב משה אברהם סורוצקין נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (5.12.2004) וכן רע"א 9374/04 אי.אנד.ג'י.מערכות מתקדמות למורה נהיגה בעמ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ מיום 11/11/2004)].

4. אין לקבל את הערעור
אין לקבל את הערעור שכן בסופו של יום במועד הצגת השיק היה חשבונה של המערערת בחריגה ממסגרת האשראי. על כך ועל הטענות בדבר התחייבות פקידת הבנק יובאו הפסקאות הבאות.

4.1 חשבון הבנק היה בחריגה ממסגרת האשראי
לאחר עיון בתצהיר המערערת עצמה וכן בחקירתה הנגדית הרי אין ספק שבמועד הצגת השיק לא היה בחשבונה כיסוי מספיק לכיבודו. השיק הוצג לפירעון ביום 13/3/18 והמערערת העידה בחקירתה הנגדית כי ניסתה להפקיד כסף בחשבונה "ביום שלישי בסוף גמר העבודה שלי 16:30 אחה"צ קיבלתי משכורת..." (ע"מ 3 לפרוטוק ול, שורה 23 ההדגשות לא במקור).

4.2 באשר לטענת ניסיון הפקדת המזומן
המערערת הטוענת לכך שהתכוונה להפקיד במזומן הסך של 9,600 ₪ הוסיפה וטענה כי נמנע ממנה לעשות כן בשל העובדה שכרטיס הכספומט שלה נחסם ללא הודעה מוקדמת. לענין זה יש לומר שלושה:

ראשית - במלוא הכבוד כלל לא הוכח כי המערערת אכן עמדה להפקיד באמצעות מכשיר כספומט סך במזומן של 9,600 ₪. אין בידי המערערת כל הוכחה לכך למעט הצהרתה כי כך התכוונה.

שנית ועיקר – יש לקבל דברי המשיב לפיהם במועד הצגת השיק לפרעון לא היה בחשבון המערערת כיסוי מספיק לכיבודו. אך כאן יש להוסיף. המערערת מתארת כיצד ביום 14/3/18 משהתברר לה כי לא תוכל להפקיד בסניף הבנק את כספה, פנתה לסניף אחר ובו ביצעה ההפקדה. תיאור זה מוכיח כי המערערת יכולה היתה להפקיד הסכום במזומן ולא עשתה כן. כך היה על המערערת לנהוג כבר ביום 13/3/18 לו אכן ניסתה להפקיד באמצעות מכשיר הכספומט וניסיון זה נכשל . כאשר המערערת הבינה כי אינה מצליחה להפקיד הסכום המזומן – היה עליה למהר ולפנות לסניף אחר וזאת על מנת להימנע מסירוב שיק עשירי בחשבונה. ודוק – לא ידוע האם המערערת אכן ניסתה לבצע ההפקדה והאם הניסיון לא היה בשעות הלילה – ואולם לטענת המערערת הניסיון היה בשעה 16:30 –ובשעה זו היה עליה לעשות הכל על מנת למצוא סניף של המשיב להפקדת הסכום.

שלישית – כך או כך, בהליך בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי בית המשפט אינו מכריע במחלוקת בין לקוח בנק לבין הבנק. מכאן אפילו למערערת טענות כנגד התנהלות הבנק בכך שלא הודיע על הגבלת כרטיס הכספומט, הרי בפועל השאלה העיקרית העומדת היא טובת הציבור עליו יש להגן מפני שיקים ללא כיסוי. לענין זה ייאמר כי ההוראות המאפשרות החרגת שיקים ממניין השיקים המסורבים, אשר מופיעות בסעיף 10 לחוק לא כוללות החרגת שיק בשל טענה של עוולה מצד הבנק. ודוק – ככל שלטעמה של המערערת הבנק עוול כלפיה – הרי הסעד המ שפטי והתרופה לכך לא צריכה לבוא מצידו של הציבור המצפה לכך ששיקים המוצגים יכובדו כדין.

4.2 באשר לטענה לפיה פקידת המשיב הבטיחה למערערת כי השיק יכובד
המערערת טוענת כי למחרת היום בו הו צג השיק ולאחר שהפקידה סך במזומן של 9,600 ₪ הבטיחה לה פקידת המשיב כי השיק יכובד. מעבר לעובדה שהמערערת לא זימנה לעדות את פקידת המשיב, הרי גם לגופו של ענין אין בטענה להבטחה מאוחרת זו כדי לקבל הערעור. ועל כך בפסקה הבאה.

המועד לבדיקת כיסוי מספיק לשיק הוא מועד הצגתו. לו היתה טוענת המערערת להבטחה שניתנה טרם מועד ההצגה אפשר והיה מקום להתייחס לטענתה ואפשר היה לבחון האם במועד הצגת השיק סברה כי זה יכובד. ואולם – טענה לפיה לאחר מועד ההצגה ניתנ ה למערערת הבטחה כל שהי אינה מעלה ואינה מורידה. ויודגש – הבטחה הניתנת לאחר מועד הצגת השיק בוודאי לא יצרה אצל המערערת ציפ ייה עוד טרם מועד ההצגה.

4.3 לפני סיום ייאמר, למען הזהירות, כי גם טענה של הסתמכות על התנהלות המשיב לא יכולה להביא לקבלת הערעור. כעולה מהעובדות – המשיב דווקא הקפיד על כיבוד מסגרת האשראי ומשכך בתקופה קצרה של כשלושה וחצי חדשים סורבו תשעה שיקים וכן השיק העשיר מושא ערעור זה. אין מדובר, אפוא, בהתנהלות שיטתית בה מכובדים שיקים של המערערת הגם שהחשבון נמצא בחריגה מאשראי.

4. סוף דבר
לאור כל האמור לעיל הערעור נדחה. צו המניעה מיום 8/4/18 ממילא מבוטל. בנסיבות העניין אני מחייב את המערערת בתשלום הוצאות ושכר טרחה בסך כולל של 2,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

הפיקדון שהופקד יועבר לידי המשיב ויהווה תשלום על חשבון ההוצאות ושכה"ט דלעיל.

ניתן היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורית נאוי
נתבע: בנק לאומי לישראל בעמ
שופט :
עורכי דין: