ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ב.ש.ש נגד חברה לביטוח שומרה :

לפני כבוד השופטת עידית קצבוי

התובעים:

 1. ב.ש.ש
 2. ב.ש.י
 3. ב.ש.ש

נגד

הנתבעים:

 1. חברה לביטוח שומרה
 2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי לתובע 1 ומומחה בתחום הנוירולוגי לתובע 2.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום האורתופדי לתובע 1 ומומחה בתחום הנוירולוגי לתובע 2 עקב תאונ ות הדרכים מיום 4.6.15 ומיום 14.12.15.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר משה לוינקופף כמומחה רפואי בתחום האורתופדי לתובע 1 ואת ד"ר אלי שחר כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגי לתובע 2 על מנת שיחווו דעתם בדבר מצבם הרפואי של התובע ים בגין תאונ ות הדרכים מיום 4.6.15 ומיום 14.12.15.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

 1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
 3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
 4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
 5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
 6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף בתוך 60 ימים מהיום.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, שכר טרחת המומחים ישולם ע"י הנתבעות בחלקים שווים, וזאת מבלי לפגוע בזכותן להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעים יגיש ו תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ח, 07 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ב.ש.ש
נתבע: חברה לביטוח שומרה
שופט :
עורכי דין: