ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירי ממן נגד חן שוורצמן :

בפני
כבוד ה שופטת ג'ני טנוס

המבקשת
מירי ממן

נגד

המשיבה
חן שוורצמן

החלטה

המבקשת הגישה בקשה למתן צו עשה זמני המורה למשיבה לחבר לחשמל את יחידת הדיור ששכרה מהמשיבה ומשמש אותה לעסק, לאחר שלטענתה המשיבה ניתקה אותה מזרם החשמל ובכך השביתה את עבודתה המשמשת אותה לפרנסתה כאם חד הורית ל-3 ילדים.

לאחר הגשת הבקשה התקיים דיון במעמד הצדדים.

מהאמור בבקשה ומטענות הצדדים בדיון היום עולה, שאין מחלוקת כי הצדדים התקשרו ביניהם בהסכם שכירות בתאריך 1.1.2017 לפיו שכרה המבקשת מ את המשיבה דירה המחולקת לשתי יחידות ברח' נשר 94 בכרמיאל. עפ"י ההסכם, תום תקופת השכירות הוא בתאריך 31.7.2018, אולם מאוחר יותר הצדדים הגיעו להסכמה ביניהם לפיה המבקשת תפנה את יחידת הדיור המשמשת אותה למגורים עד ליום 1.3.2018 ואילו היחידה השנייה המשמשת אותה כעסק של בית דפוס תפונה בתאריך 1.6.2018. עוד הוסכם בין הצדדים, כי המשיבה תשלם למבקשת פיצוי בסכום של 13,000 ₪ נוכח קיצור תקופת השכירות, סכום שאכן שולם למבקשת, ואף תחזיר לה את הערבות הבנקאית על סך 15,000 ₪, שאכן הוחזרה. במקביל ובהתאם להסכמה שהושגה ביניהן, המבקשת מסרה למשיבה בטוחה בסכום של 5,000 ₪ (שלא ברור לי עד תום אם מדובר היה בכסף מזומן או בשיק) בגין המשך השימוש שלה ביחידה השנייה של העסק . אין גם מחלוקת, כי המבקשת פינתה את יחידת הדיור אך טרם פינתה את היחידה השנייה המשמשת את העסק שלה.

מרבית העובדות הן עובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים, וסלע המחלוקת נעוץ כיום בבקשת המבקשת לקבל חזרה לידיה את הבטוחה בסך של 5,000 ₪ (להלן – "הבטוחה") על מנת לפנות את הנכס – בקשה לה מתנגדת המשיבה נוכח טענותיה לנזקים שונים שנגרמו למקום עקב שימוש המבקשת בו.

בשלב זה של ההליך, אין מקום לדון בשאלה, האם המבקשת תיקנה את מלוא הנזקים שנגרמו למושכר, ככל שנגרמו, והשאלה היחידה שיש לדון בה היא, האם המבקשת הצביעה על עילת תביעה לכאורית לביסוס תביעתה, ואם כן, האם מאזן הנוחות נוטה לטובתה.

זה המקום להבהיר, כי התביעה העיקרית של המבקשת היא למתן סעד זהה לזה שביקשה במסגרת בקשתה לסעד זמני.

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון היום שוכנעתי, כי המבקשת לא הוכיחה, ולו לכאורה, עילת תביעה נגד המשיבה. כפי שצוין מקודם, המבקשת אינה חולקת על כך כי פינתה כבר יחידה אחת מהמושכר וכי היה עליה לפנות את היחידה השנייה עד לתאריך 1.6.2018, תאריך שחלף בינתיים מבלי שהמבקשת תעמוד בהתחייבות זו.

גם אם אניח לצורך הדיון, כי המשיבה ממשיכה להחזיק בבטוחה שלא כדין – ואינני קובעת כעת מסמרות בעניין – אין לומר כי הדבר מקנה זכות למבקשת להמשיך להחזיק ולהשתמש במושכר מעבר למועד שסוכם. ודאי שאין בדבר כדי להקנות לה זכות לכפות על המשיבה באמצעות צו בית משפט את השימוש במושכר מעבר לתקופת השכירות שסוכמה בין הצדדים. זאת משום שזכות החזקה והשימוש בנכס היא מכוח הסכם השכירות וההסכמה ההדדית שהושגה בעקבותיו, שתוקפם פג בינתיים, ולא מכוח ההחזקה של המשיבה ב בטוחה.

בנסיבות אלו, אני מוצאת כי המבקשת לא הצביעה, ולו לכאורה, על עילת תובענה כנגד המשיבה המצדיק מתן סעד זמני כלפיה, ובפרט שהמבקשת הייתה אמורה לפנות את הנכס עוד קודם להגשת הבקשה, ומתוקף כך מתייתר הדיון בשאלת מאזן הנוחות.

אשר על כן, אני דוחה את הבקשה.

לפנים משורת הדין, אין צו בגין הוצאות. הפיקדון שהופקד ע"י המבקשת יוחזר לידיה.

המזכירות תמציא עותק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מירי ממן
נתבע: חן שוורצמן
שופט :
עורכי דין: