ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לואי אבראהים אבראש נגד מדינת ישראל :

בפני
כבוד ה שופט נאיל מהנא

מבקש

לואי אבראהים אבראש

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

לפני בקשה לביטול איסור שימוש מנהלי ברכב (שמספרו 4826453) בת 30 יום שהוטלה ע"י קצין משטרה, בגין עבירה של עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה תוך חציית קו הפרדה רצוף.

על פי חומר הראיות, ביום 28.05.18 בשעה 15:30 ברח' שמואל בן הדיה בירושלים נהג מר אמיר הדרה ברכב הנ"ל וביצע עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה, תוך חציית קו הפרדה רצוף, וזאת בניגוד לתקנה 47(ד) ו- 47(ה)(5) לתקנות התעבורה.

ביום 30.5.18 נערך שימוע לנהג הנ"ל בטרם ההחלטה על איסור מנהלי על השימוש ברכב, ובסופו של יום הורה קצין משטרה לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 30 יום.

עתה עותר המבקש, שהינו בעל הרכב, לביטול החלטת הקצין לאסור את השימוש ברכב. לטענתו, הוא לא זומן לשימוע והשימוע נערך לנהג ללא ידיעתו ולא נמסרה לו הודעה על החלטת הקצין לאסור את השימוש ברכב.

בנוסף, טוען המבקש כי איסור השימוש ברכב ללא שבוצעה על ידו כל עבירה , מהווה פגיעה בזכותו הבסיסית ופגיעה בחופש העיסוק שלו.

בנסיבות אלה, עותר המבקש להורות על ביטול הודעת איסור השימוש.

דיון

בית משפט העליון הדגיש את החשיבות לכך שבתי המשפט יעשו שימוש באמצעי אכיפה המאפשר לאסור שימוש ברכב כפי שהתווה המחוקק, זאת במציאות הקשה השוררת בכבישי הארץ בה מקפחים את חייהם אזרחים רבים (רע"פ 1286-11 אמברם נ' מ"י (פורסם בנבו, 16.10.12)).

סעיף 57ב(א) לפקודת התעבורה מקנה רשות לנהג שקיבל הודעה בדבר איסור שימוש, לבקש מבימ"ש לבטל את הודעת איסור השימוש.
סעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה קובע כי בית המשפט יבטל את הודעת איסור השימוש אם נוכח כי התקיים אחד מאלה: הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו; מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.

לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, לא השתכנעתי כי במקרה דנן התקיימה אחת מהחלופות הנ"ל.

המבקש, הינו בעל הרכב, התיר את השימוש ברכב לנהג שהינו חברו. לא ברור מה מהות הקשר בין המבקש לבין הנהג והטענה כי מדובר בחבר שקיבל את הרכב מהמבקש לצורך נסיעה, איננה משכנעת, ובכל אופן לא נטען בפני כי הרכב נלקח מהמבקש ללא ידיעתו או ללא הסכמתו. אלא ההיפך הוא הנכון.

ער אני לפגיעה שעלולה להיגרם לבעל רכב כתוצאה מהשבתת הרכב למשך 30 יום, אולם נוכח חומרת העבירה ונסיבות ביצועה אשר לפיהם הוא גרם לסיכון ב עקיפתו תוך חציית קו הפרדה רצוף, אשר כתוצאה ממנה רכב אחר שהגיע ממולו בלם בחוזקה סטה ימינה לכיוון המדרכה, איבד שליטה וכמעט התהפך, המדובר הוא בפגיעה מידתית ועל כן לא מצאתי להתערב בשיקול דעת הקצין.

בנסיבות אלה, לא מצאתי כי קיימות נסיבות המצדיקות ביטול איסור השימוש או קיצור התקופה.

המבקש טוען כאמור כי נפל פגם בשימוע מאחר ובעל הרכב לא זומן לשימוע. לטענתו, לא נשמעו טענותיו כבעל הרכב בטרם מתן החלטה על איסור השימוש, ויש בכך טעם לפגם. בהקשר זה כבר קבעתי בהחלטתי בבפ"מ (י-ם) 3444-03-14 דדוש נ' מ"י (פורסם בנבו, 25.03.14) כי אין בעובדה שהשימוע נערך לנהג ולא לבעל הרכב כדי לפגום מתוקפה ותקינותה של החלטת הקצין. בהתאם לסעיף 57 לפקודת התעבורה אין חובה לזמן את בעל הרכב לשימוע, ודי בעריכת השימוע לנהג כדי לקיים את מצוות המחוקק. יחד עם זאת, אין בכך כדי למנוע מבעל הרכב לפנות בעצמו לבימ"ש לביטול הודעת איסור השימוש, כפי שעשה המבקש בעניינו.

לאמור, לא נפל פגם בכך שההחלטה על איסור שימוש מנהלי ברכב ניתנה ללא שהמבקש יזומן לשימוע.
משנערך השימוע לנהג אשר זומן כדין בפני הקצין, מילאה המשטרה את חובתה ולא מצאתי כי נפל פגם כלשהו בשימוע.

בנסיבות אלה, אני מורה על דחיית הבקשה.

ניתנה היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לואי אבראהים אבראש
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: