ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תאאר אלחלאילה נגד יחזקאל שלמה :

בפני
כבוד ה שופט יעקב אזולאי

התובע:
תאאר אלחלאילה

נגד

הנתבע:
יחזקאל שלמה

פסק דין

1. ביום 26.12.17 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 12.4.18 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. ביום 17.5.18 ניתנה החלטה לבקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה והנתבע התבקש להגיש תגו בתו עד ליום 27.5.18 עד היום לא הגי ב הנתבע ואף לא הגיש כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 49 ב' (2) ותקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין פיצויי פיטורין סך של 7,381 ₪.
א. תשלום בגין הפרשי שכר מינימום סך של 8,555 ₪.
ב. תשלום בגין הודעה מוקדמת סך של 4,285 ₪.
ג. תשלום בגין חופשה שנתית סך של 2,399 ₪.
ד. תשלום דמי הבראה סך של 4,158 ₪.
ה. תשלום בגין דמי חגים סך של 3,108 ₪.
ו. תשלום בגין גמול חגים סך של 1,554 ₪.
ז. תשלום בגין ביגוד סך של 1,583 ₪.
ח. תשלום בגין תוספת משפחה סך של 551 ₪.
ט. תשלום בגין הודעה לעובד סך של 4,825 ₪.
י. תשלום בגין הפרשה לפנסיה סך של 536 ₪.
יא. תשלום בגין דמי כלכלה סך של 1,264 ₪.
יב. תשלום בגין קרן השתלמות סך של 668 ₪.
יג. תשלום בגין מענק שנתי סך של 1,204 ₪.
יד. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 7,525 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.17 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.


מעורבים
תובע: תאאר אלחלאילה
נתבע: יחזקאל שלמה
שופט :
עורכי דין: