ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שומרה חברה לביטוח בע"מ נגד עירית ירושלים :

בפני
כבוד ה רשמת בכירה אלישבע חן

תובעת

שומרה חב' לביטוח בע"מ

נגד

נתבעת

עירית ירושלים

פסק דין

רקע ועובדות

בפני תביעה ע"ס 8,622 ₪, אשר הוגשה בהליך של סדר דין מהיר, במסגרתה עותרת התובעת, אשר במועדים הרלוונטיים הייתה מבטחת רכב מ.ר. 50-676-63 (להלן: "הרכב המבוטח"), לחייב הנתבעת להשיב לה הסכום ששילמה למבוטחה , בגין נזקים שנגרמו לרכב המבוטח בתאונת דרכים שאירעה ביום 8/6/14, עת נפגע ממכשול בכביש במהלך נסיעה בירושלים.

הנתבעת, עירית ירושלים (להלן: "העיריה") , היא הרשות המקומית שבשטחה ארעה התאונה.

טענות התובעת

לטענת התובעת, בעת שנהגת הרכב המבוטח נסעה באיזור צומת ממילא, עלה הרכב המבוטח על מכשול שנוצר עקב עבודות קרצוף בכביש ונגרמו לו נזקים.

הנתבעת חייבת לפצות את התובעת על נזקיה, מכח היותה האחראית הבלעדית לאחזקת מע רכת הביוב והניקוז בשטחה העירוני ולתחזוקתה ומשהפרה חובת הזהירות המוטלת עליה.

טענות הנתבעת

לטענת הנתבעת, היא לא הפרה כל חובה כלפי התובעת או מבוטחיה.

נהגת הרכב המבוטח נסעה בכביש שנעשו בו עבודות קרצוף ולא נהגה בזהירות ולפיכך היא האחראית לפגיעה ולנזק.

דיון והכרעה

העידו בפני גב' תהילה גולדשטיין, נהגת הרכב המבוטח (להלן: "גב' גולדשטיין"), מר עמנואל שורקי, מוקדן עירית ירושלים (להלן: "מר שורקי") ומר אבי שרביט, מנהל אזור מרכז בעירית ירושלים (להלן: "מר שרביט").

גב' גולדשטיין העידה, כי נסעה ברחוב אגרון לכיוון ככר פריז, בשעת בוקר, והבחינה בסימנים לעבודות שבוצעו במקום. לדבריה, במהלך הנסיעה קיבלה בום (כלשונה) וסברה כי נפגעה מרכב אחר. לאחר מכן המשיכה בנסיעתה ולא מסרה הודעה על מפגע לעירית ירושלים . גב' גולדשטיין הסבירה, כי הנזק ברכב המבוטח התגלה בבדיקת הכנה למבחן רישוי (טסט) שנערכה במוסך זמן מה לאחר שרכבה נתקל במכשול, אך לא זכרה כמה זמן לאחר האירוע האמור, התגלה הנזק.

בחקירתה התבקשה גב' גולדשטיין לסמן את מקום המפגע על גבי צילומים שצולמו על ידה באיזור התאונה , כמה ימים לאחר שהתגלה הנזק ברכב המבוטח. משלא ידעה, לדבריה, למקם היכן בדיוק היה המפגע, היא סימנה על גבי הצילום נ/1 את גבולות האיזור שבו להערכתה נפגע הרכב המבוטח.

מר שורקי העיד , כי במועדים הרלוונטיים שימש מוקדן אצל הנתבעת. לדבריו, במקרה של פניה למוקד מועברת הודעה לגורם המתאים, כך שאם מתקבלת הודעה לגבי עבודות של קבלן חיצוני, המוקד מעביר ההודעה למחלקת אחזקה בעיריה שמעבירה ההודעה לקבלן.

מר שרביט העיד, כי במועדים הרלוונטיים שימש מנהל איזור מרכז והיה האחראי, בין היתר, על ביצוע עבודות אחזקה מטעם עירית ירושלים ברחוב אגרון. לדבריו, עבודות ריבוד וקרצוף נתונות בסמכות מחלקת האחזקה – אגף שפ"ע, בעוד שהוא אחראי רק על תיקונים של מדרכות ובורות (כלשונו).

מר שרביט לא זכר האם בוצעו עבודות ריבוד וריצוף ברחוב אגרון במועד התאונה והבהיר כי הוא מכיר את גב' רחל מזרחי ממחלקת האחזקה אשר אישרה בתצהי רה כי בוצעו עבודות ריבוד וקרצוף, אך לא ידוע לו על ביצוע עבודות. לדבריו, הגם שענייני ריבוד וקרצוף אינם בסמכותו, מהצילומים שהוצגו לו נראה כי לא בוצעו עבודות קרצוף וריבוד כמה ימים קודם למועד הצילומים .

לאחר ששמעתי העדויות, עיינתי בכתבי הטענות של הצדדים , בחנתי הראיות שהוצגו בפני ושקלתי השיקולים הצריכים לעניין , הגעתי למסקנה כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומו של מפגע שגרם לנזק ברכב המבוטח. להלן נימוקיי.

כפי שהתברר מעדותה של גב' גולדשטיין, לא ידוע לה מהו למעשה אותו המכשול או המפגע אשר גרם נזק לרכבה. בעוד שבטופס ההודעה על תאונה, צוין כי רכבה נתקל במכשול שנוצר בכביש שבו התבצעו עבודות קרצוף, בעדותה הסבירה גב' גולדשטיין כי הבחינה בכך שמתקיימות עבודות במקום, אך לא ידעה להגדיר העבודות כעבודות קרצוף עד שנאמר לה , בדיעבד, שבוצעו עבודות קרצוף והיא מצאה התאמה בין כינוי זה של העבודות לבין מה שראתה.

אין בכך שגב' גולדשטיין זכרה כי שמעה קול פגיעה ברכב המבוטח שעה שנסעה ברחוב אגרון כדי לחייב המסקנה כי מפגע שנמצא במקום הוא שגרם לנזק, בייחוד כאשר לא הובהר באיזה מפגע מדובר, מה גם שהרכב המבוטח, המשיך ונסע ללא הפרעה והנזק התגלה כעבור זמן, במהלך בדיקה במוסך.

העובדה כי לא התקבלו תלונות על מפגע במקום , כ מו גם עדותה של גב' גולדשטיין כי כלי רכב אחרים בכביש המשיכו לנסוע ללא הפרעה, וכי לא ראתה לנכון לדווח על קיומו של מפגע, יש בהן כדי לחזק גרסתה של הנתבעת כי לא היה מפגע במקום.

אין בידי לקבל הטענה, כי יש בעצם קיומן של עבודות קרצוף כדי להצביע על קיומו של מפגע או מכשול, בכל מקרה. הטענה כי במהלך עבודות הריבוד והקרצוף נוצרו הבדלי גובה במקומות שונים בכביש באופן שיצר מכשול שממנו נפגע הרכב המבוטח - לא הוכחה ונותרה בגדר השערה בלבד. לנוכח האמור, לא מצאתי כי יש בכך שגב' רחל מזרחי, עובדת מחלקת האחזקה בעיריה אשר מתצהירה עלה , כי במועדים הרלוונטיים בוצעו עבודות קרצוף וריבוד בכביש - לא זומנה לעדות, כדי לשנות מהמסקנה כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומו של מפגע.

כן יוער, כי יכולות להיות סיבות שונות לנזק ברכב המבוטח, מה גם שהנזק התגלה בחלוף זמן מהמועד שבו נסעה גב' גולדשטיין ברח' אגרון . כעולה מחוות דעת השמאי, הרכב נבדק ע שרה ימים לאחר האירוע הנטען ולא נשללה האפשרות כי הרכב המבוטח נפגע במועד אחר ובמקום אחר.

משלא הוכח קיומו של מפגע הרי שממילא לא הוכח קשר כלשהו בין הנתבעת לנזק שנגרם לרכב המבוטח , ולפיכך התביעה נדחית. התובעת תשא בהוצאות הנתבעת בסך 4,000 ₪.

ניתן היום, כ"ג סיוון תשע"ח, 06 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שומרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: עירית ירושלים
שופט :
עורכי דין: