ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ס.ד. דלת ביטחון חכמה בע"מ נגד מרדכי רוני גורגי :

לפני
כבוד ה שופטת שרה דותן

מערערים

1.א.ס.ד. דלת ביטחון חכמה בע"מ
2.לאוניד בילדר
ע"י ב"כ עו"ד יואב סברוב

נגד

משיב

מרדכי רוני גורגי
ע"י ב"כ עו"ד יגאל מזרחי

פסק דין

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב-יפו (כבוד השופט טל חבקין) בתא"מ 58668-11-15, מיום 02.02.2017, לפיו התקבלה תביעתו של המשיב לביצועם של שני שיקים ע"ס 25,000 ₪ כל אחד.
עיקרו של פסק הדין נטל הראיה בהליך לביצועו של שטר.
על פי העובדות שאינן שנויות במחלוקת, המשיב הגיש ללשכת ההוצל"פ לביצוע שני שיקים שמשכה המערערת 1, בערבותו האישית של מערער 2, לפקודת המשיב. מועדי הפרעון הנקובים בהם היו 1.9.15 ו- 1.10.15.
המערערים הגישו התנגדות שנתמכה בתצהירו של מערער 2 בו נטען כי, בין המערער לדוד אבנעים (להלן: "אבנעים") ועו"ד יוסי עקיבא (להלן: "עקיבא") התקיימו קשרים עסקיים שבמסגרתם ביקש וקיבל אבנעים מעקיבא, בשנת 2014, הלוואה שאין בינה לבין עסק המערערים מאומה.
בחודש יולי 2015 פנה אבנעים לעקיבא וביקש בשם המערערת הלוואה בסכום של 50,000 ₪ ועקיבא נעתר לבקשה.
לאחר דברים אלה, הגיעו למשרדה של המערערת עקיבא ואדם נוסף שהוצג בשם "רוני" אשר לדברי עקיבא, הוא שיעניק את ההלוואה למערערת.
באותו מעמד דרש עקיבא שיקים כבטחון להחזר ההלוואה, אשר תועבר למערערת לאחר ביצוע ניכיון השיקים.
למחרת התקשר רוני והודיע כי, מאחר שאין אפשרות לבצע ניכיון של השיקים, לא יוכל להעניק את ההלוואה. לדברי המערער, הוא ביקש כי השיקים יושבו לידו, אולם עקיבא סירב. מכיוון שהשיקים נמסרו לעקיבא, אשר סירב להחזירם, הוגשה על ידי המערער תלונה למשטרה.
על פי הנטען בתצהיר, המשיב מחזיק את השיקים נושא בקשת הביצוע שלא כדין והוא אינו "אוחז כשורה". השיקים המוחזקים בידי המשיב הינם בבחינת "חפץ גנוב".
בחקירתו הנגדית בבית המשפט קרסה גרסתו של המערער על כל חלקיה.
הוברר כי בתאריך 27.06.2014 נטלה המערערת הלוואה מאדם בשם רוני זנגי (הסכם ההלוואה הוצג בבית המשפט). המערער, אבנעים ועקיבא אף ערבו להחזר ההלוואה. מכאן שהטענה לפיה ההלוואה משנת 2014 ניתנה לאבנעים ללא קשר לחברה ומנהלה, אינה אמת.
עוד הוכח בעדותו של המערער כי, ההלוואה לא הוחזרה. יתרה מכך, המערער הגיש נגד עקיבא תלונה ללשכת עורכי הדין בה נכתב על ידו : "לדברי עו"ד עקיבא, רוני יסדר את ההלוואה (החדשה ש.ד.) בתנאי שנחזיר את ההלוואה הראשונה בצירוף ריבית וכיו"ב, עו"ד עקיבא ביקש שניתן לו ארבעה שיקים של 25,0000 ₪ כל אחד עם ערבות אישית שלי (של המערער ש.ד.) ושיביא למחרת היום את אותה הלוואה נוספת בסך 50,000 ₪. לדבריו הוא אמר שיעשה ניכיון על ארבעת השיקים ומייד לאחר מכן יביא את סכום ההלוואה לחברה".
לאור האמור לעיל, קבע כבוד השופט חבקין בפסק הדין כי, בניגוד לגרסתו של המערער, הוכח קשר ברור בין הלוואת 2014 לזו שהתבקשה בשנת 2015 וכי לנוכח העובדה שההלוואה הראשונה לא נפרעה, דרש זנגי משיכת ארבעה שיקים שסכומם הכולל 100,000 ₪ שישמשו בטחון לפרעונן של שתי ההלוואות.
מאחר שעסקינן בתביעה שטרית שבה נטל הראיה להוכחת הגנה על פי דיני השטרות מוטלת על שכמו של הנתבע, ומשהלה לא עמד בנטל, לאחר שגרסתו קרסה, התקבלה תביעת המשיב, למרות "אי הבהירויות" בעדותו.
בהודעת הערעור ועיקרי הטיעון מתמקד ב"כ המערער בפגמים בעדותו של המשיב ובתמיהות שזו הותירה, ואף מרחיק לכת וטוען כי, תצהירו של המערער לא נסתר.
המשיב מבקש לדחות את הערעור בהסתמך על ממצאי בית המשפט קמא ומסקנותיו.

דיון והכרעה
על פי הראיות שהובאו בבית המשפט קמא, השיקים נמשכו על ידי החברה מערערת 1 – בערבות המערער ונמסרו לרוני זנגי אשר סיחר אותם למשיב, ששמו נרשם כמוטב.
"אוחז" מוגדר ב פקודת השטרות [נוסח חדש] (סעיף 1) כדלקמן:
"מי שהוא הנפרע או הנסב של שטר או של שטר-חוב ומחזיק בו, או מי שהוא המוכ"ז".

סעיף 37 לפקודת השטרות [נוסח חדש] קובע:
"אלה זכויותיו וכוחו של אוחז שטר:
(1) יכול הוא לתבוע על פי השטר בשם עצמו".

בספרו של המלומד שלום לרנר, דיני שטרות - מהדורה שניה התשס"ז-2007, עמ' 209-208, מבהיר המחבר את משמעות האחיזה בשטר :
"האחיזה בשטר, כשלעצמה, היא תנאי מספיק לביסוס העילה השטרית. על אוחז השטר להזכיר בתביעה את עובדת אחיזתו, ואין לו צורך לציין את העסקה שבמסגרתה קיבל את השטר ואת פרטיה. כך, למשל, אוחז בשטר, שהוא שלוח לגבייה ואין לו זכויות עצמאיות בו, אינו חייב לציין בכתב התביעה את עובדת השליחות, ועצם אחיזתו מבססת את עילת התביעה. האחיזה מספקת להגשת התביעה השטרית, ואולם אין בה ערובה להצלחתה. האוחז-התובע יזכה בתביעה רק אם טענות ההגנה של הנתבע לא יהיו קבילות על פי הדין".

כפי שנקבע בע"א 537/89 רמטקס ביח"ר לאריגה בע"מ נ' rainbow window fashion inc ואח', פ"ד מו (4) 573, 576:
" .3החותם על שטר נוטל על עצמו חבות (ראשונית או משנית) לפורעו לאוחז (ראה סעיפים 54ו- 55לפקודת השטרות [נוסח חדש] ). מכוח האחיזה יש לו לאוחז זכות על-פי השטר כלפי מי שחתם עליו. אחיזה בשטר מעניקה אפוא לאוחז 'מעמד' בדין: מכוח האחיזה בלבד, ובלא כל צורך להוכיח תנאים נוספים, זכאי האוחז לפרעון השטר. כך, למשל, זכאי האוחז לפרעון השטר גם אם אין הוא בעליו, אלא שלוח של הבעלים. זכות זו כפופה, כמובן, לטענות הגנה שיש לחייב נגדו. טענות אלה יכול שיצביעו על כך כי חבותו של החייב פגומה היא ('הגנה יחסית' או 'הגנה מוחלטת'), ויכול שיצביעו על כך כי זכות הקניין של האוחז פגומה היא (הגנה של Ius tertii ). אך כפוף לטענות הגנה אפשריות - שהנטל להעלותן הוא על הטוען אותן - אחיזה מעניקה זכות על-פי השטר" (ההדגשה שלי ש.ד.).

מכאן, שנטל הראיה להוכיח כי המשיב אינו זכאי להיפרע על פי השטרות מושא הדיון, היה מוטל על שכמו של המערער, וכפי שפורט בהרחבה בפסק הדין, הוא כשל במשימתו זו.
התמיהות שנתגלו בגרסת המשיב אינן יכולות לשמש תחליף לראיות הבסיסיות שהיה על המערער להציג כדי להוכיח את טענתו לפיה השיקים הינם בבחינת "חפץ גנוב".

לאור האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערעור.
המערער ישלם שכ"ט עו"ד המשיב בסך 10,000 ₪ (כולל מע"מ).
הערבון שהופקד יועבר למשיב באמצעות בא כוחו.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ב סיוון תשע"ח, 05 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ס.ד. דלת ביטחון חכמה בע"מ
נתבע: מרדכי רוני גורגי
שופט :
עורכי דין: