ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד משינה קאר בע"מ :

בפני
כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק מזרחי טפחות בע"מ – סניף חדרה

נגד

נתבעים

1.משינה קאר בע"מ – ח" פ 515272417
2. סלמה סימון משה – ת"ז XXXXXX719

פסק דין

הנתבעים לא הגיש ו בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדיון. זו נמסרה ל נתבעת 1 ביום 16/3/2017 ולנתבע 2 ביום 09/01/2017, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה.
משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.
1. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את סכום התביעה בסך 82,253.00₪,בצירוף ריבית פיגורים ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנהוג בבנק מעת לעת על יתרות חובה בחשבונות עו"ש שלא נקבעה להם מסגרת אשראי בעו"ש, או ריבית ששיעורה כשיעור הריבית הגבוה ביותר הנהוג בבנק מעת לעת על אשראי שניתנה לו מסגרת משיכה יתר בחשבונות חוזרים דביטוריים בתוספת ריבית חריגה כפי שתהיה נהוגה בבנק בחח"ד לפי הגובה מהם, מיום הגשת התביעה, (27/10/2016) ועד ליום התשלום בפועל;

2. שיעור הריבית דלעיל אופן חישובה והמועד לתשלומה או אופן החישוב לצבירתה יהיו נתונים לשינויים בהתאם לנהוג אצלה בבנק מפעם לפעם, גם לאחר מתן פסק הדין, לכשיינתן ואישור התובע ישמש ראייה מכרעת בכל הנוגע לשינוי כאמור. סכומי הריבית האמורים יצורפו אף הם לקרן בסוף כל תקופה כאמור בכתב התביעה, ואף הם יישאו ריבית בשיעור ובאופן שתחושב בהתאם לעיל;

3. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע, את הוצאותיו לאגרה בסך 1,028.16₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה (27/10/2016) ועד לפירעון המלא בפועל;
4. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד בסך 9,623.00₪ (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ז, 24 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: משינה קאר בע"מ
שופט :
עורכי דין: