ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג.ל.ו אינטרנשיונל בע"מ נגד WHITEROSE HOLDINGS LTD :


בפני
כבוד ה שופט בנימין ארנון

המבקשים

  1. ג.ל.ו אינטרנשיונל (1995) בע"מ
  2. סטיבן ליבסון
  3. ראסל סטנליי ליבסון

באמצעות משרד עו"ד ונוטריון כבירי נבו קידר ושות'
ע"י אורי קידר ו/או גלינה רונקין ו/או נמרוד דרור ו/או אח'
מרחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 46, רמת גן 5252005
טלפון: 03-XXXX665, פקס: 03-XXXX665

נגד

המשיבה

WHITEROSE HOLDINGS LTD

ע"י ב"כ עוה"ד ברוך טולידאנו ו/או מ. קופרשמידט
מרחוב גרוזנברג 14 תל-אביב 65811
טלפון: 03-XXXX555, פקס: 03-XXXX686

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשתם של המבקשים ל"זימון בעל דין לדיון קדם משפט"(להלן: "הבקשה"), בתגובת המשיבה, ובתשובתם של המבקשים - הגעתי לכלל החלטה כי דין הבקשה להידחות מהנימוקים הבאים:

1. בנגוד לנטען ע"י המבקשים עיון בפרוטוקול ישיבת קדם המשפט מיום 2.3.17 מעלה כי באותו דיון הורה בית המשפט על מועד להגשת תצהירי עדויות ראשיות מטעם המבקשים (הנתבעים). בנוסף לכך נקבע באותה החלטה כי "ככל שלא יעלה בידי הצדדים לסיים בהצלחה המו"מ לפשרה שינוהל באמצעות באי כוחם עד ליום 31.3.17 - ישקלו הצדדים אחת מהחלופות הבאות:
א. ניהול הליך גישור מוסכם.
ב. מתן סמכות לבית המשפט לפסוק ללא חובת הנמקה בהתאם להוראות סעיף 79א' (א) בחוק בתי המשפט....".
ג. הליך הגישור וההסמכה לפי סעיף 79א' 0א) כאמור לעיל - יעשו עד ליום 1.5.17.

2. א. הסכמת הצדדים להצעה זו של בית המשפט קבלה תוקף של החלטה ביום 2.3.17.(עמ' 17-18
לפרוטוקול).
ב. בישיבת יום 22.9.16 הודיעו ב"כ התובעת (המשיבה) "נשמח להיפגש עם ב"כ הנתבעים" (עמ' 15 ש' 6לפרוטקול).
ג. בישיבת יום 19.5.16 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לפיה "כל מי שיופיע בהליך הגישור, יהא מוסמך לחייב או לזכות את הצד אשר מטעמו הוא יופיע בהליך הגישור" (עמ' 12 ש' 15 - 16 ו - ש' 21).
ד. המבקשים טוענים כי "המשיבה באמצעות בא - כוחה, הודיעה למבקשים כי מר קפלן לא מוכן לנהל מו"מ לקראת פשרה או הליך גישור בשום פנים ואופן, כל עוד אלו מתנהלים בעזרת עורכי דין או באמצעות מגשר. כן מסרה המשיבה, באמצעות בא-כוחה, כי הסכמתו של מר קפלן נתונה אך ורק למו"מ ישיר בינו לבין המבקשים, ללא סיוע חיצוני כלל" (סעיף 3 בבקשה).

3. לטענת המבקשים, עמדתה זו של המשיבה מתעלמת מהחלטות בית המשפט (סעיף 6 בבקשה) ומהווה חזרה לא מוצדקת מהסכמות שהושגו (סעיף 7 בבקשה).
אין בידיי לקבל טענה זו. כפי שעולה מהאמור לעיל - החלטת בית המשפט מיום 2.3.17 נתנה תוקף להסכמת הצדדים לשקול את החלופות שהוצעו ע"י בית המש פט. משכך, נוכח החלטתה של המשיבה, מהטעמים שפורטו בתגובתה, (למשל ניסיון העבר כמפורט בסעיף 7 בתגובת המשיבה) שלא לנהל הליך גישור או פישור בהשתתפות ב"כ הצדדים מהווה החלטה שהתקבלה על ידה לאחר ששקלה הצעת בית המשפט , כפי שקיבלה על עצמה לעשות.
יתרה מזו: בתגובתה מדגישה המשיבה וטוענת כי הינה שוקלת עדיין את האפשרות להסמיך את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן מכוח האמור בסעיף 79א' בחוק בית המשפט. לא למותר לציין כי אף זאת נעשה ע"י המשיבה בהתאמה להחלטת בית המשפט מיום 2.3.17.

4. בתגובתה מוסיפה המשיבה ומציינת כי היא "איננה מעוניינת בשום גישור ו/או מו"מ ו/או פישור ו/או כל קשר אחר עם הנתבעים, וניסיונם של הנתבעים לאלץ את התובעת להידבר איננו מקובל על התובעת בשום פנים ואופן" (סעיף 5 בתגובה). לפיכך סבורה המשיבה כי "..אכן אין טעם בקיום קדם משפט בתיק זה (סעיף 12 בתגובת המשיבה) מה עוד שמר קפלן הוא עד מטעם התובעת ואיננו בעל דין", וכי הינו יועץ של התובעת שמקום מגוריו הקבוע הינו בלונדון.
לא למותר לציין כי גם טיעונים אלה של המשיבה מקובלים עלי. בית המשפט לא יכפה על בעל דין, או על עד המתגורר בחו"ל אשר איננו נמנה על בעלי הדין בתובענה, להתייצב לישיבת קדם משפט שעניינה בחינת האפשרות לקיים הליך גישור או פישור בין הצדדים כאשר בעל הדין הרלבנטי איננו מעוניין לקיים הליך כזה. אף אם המבקשים סבורים כי הליך של פישור או גישור לא יצלח ללא התייצבות של מקבל החלטות או בעל הש פעה אצל המשיבה, כדוגמת מר קפלן, עדיין הנני סבור כי בנסיבות התביעה והבקשה דנן אין מקום להורות על התייצבותו של בעל דין או בעל תפקיד בתאגיד על מנת לכפות עליו לקיים הליך של מו"מ לפשרה, או הליכי גישור או פישור בדרך כזו או אחרת כאשר אותו בעל דין כבר גילה דעתו שאין ברצונו בכך, כי כל מבוקשו הוא שיקבעו מועדים לשמיעת הראיות (סעיף 13 בתגובת המשיבה), וככל שתהא הסכמה בין הצדדים על הסמכת בית המשפט לפסוק בהתאם לסמכות המוקנית לפי סעיף 79א' בחוק בתי המשפט - תימסר לבית המשפט, מבעוד זמן , הודעה משותפת על כך מטעם הצדדים (סעיף 14 בתגובת המשיבה).

5. בהקשר זה מוצא אני לנכון לעשות שימוש בסמכות המוקנית לי בהתאם לתקנה 147 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ו לפיכך הנני פוטר בזאת את בעלי הדין, וכן את העד מטעם המשיבה, מר קפלן, מלהתייצב לישיבת קדם המשפט הקבועה ליום 1.6.17. לפיכך לישיבה זו יתייצבו רק באי כוחם של הצדדים לתובענה.

6. בנסיבות העניין, ומאחר שמדובר בניסיונות לפישור ולגישור שלא צלחו מטעמים שונים – לא מצאתי לעשות צו להוצאות לטובת מי מבין הצדדים לתובענה.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ז, 24 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג.ל.ו אינטרנשיונל בע"מ
נתבע: WHITEROSE HOLDINGS LTD
שופט :
עורכי דין: