ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איריס לוי נגד יואב כודרגי :

בפני
כבוד ה שופט העמית יובל שדמי

התובעת

איריס לוי ת.ז. XXXXXX091

נגד

הנתבע

יואב כודרגי ת.ז. XXXXXX792

פסק דין

התובעת בנתה בית בעפולה, ועל פי דרישות ההיתר בנתה חומה בין ביתה לבין בית הנתבע.

באותה עת לא ידעה התובעת מי יבנה במגרש שלידה, והבינה שהיא תתחשבן עם השכן בעתיד בגין ההוצאות על החומה.

הקבלן שבנה את בית התובעת לא גבה תשלום נפרד על החומה, ואמר לתובעת לטענתה, שעלות החומה הינה 14,000 ₪.

מאחר והקבלן פשט רגל, לא קיבלה התובעת מקצת מהקבלות על העבודות בביתה.

התובעת מציינת ששכן אחר שלה, דרש וקיבל ממנה סך של 10,000 ₪ בגין השתתפות בעלות חומה שבנה בין הבתים.

התובעת דורשת מהנתבע לשלם לה סך של 7,000 ₪, מחצית מעלות החומה על פי האמור לעיל.

היא מכחישה את דרישת הנתבע, לקזז מחובו עלות של פינו י פסולת הקשורה לבית התובעת.

הנתבע טוען להגנתו שדרישת התובעת אינה אמינה.

הוא מפנה לכך, שעל פי כתב התביעה טוענת התובעת שהחומה עלתה 14,000 ₪ , בעוד בעלה של התובעת טען בפני הנתבע, שעלות החומה הינה 27,800 ₪.

הנתבע טוען שהחומה שבנתה התובעת נמוכה מן הנדרש ואינה יציבה מספיק.

הנתבע טוען בהסתמך על התייעצות עם קבלנים, שעלות החומה אמורה להיות 9,000 ₪ (20 מטר אורך כפול עלות של 450 ₪ למטר).

הנתבע מציין שבעלה של התובעת הסכים לקזז מחובו של הנתבע סך של 1,000 ₪ בגין עלות פינו י פסולת בנייה שהושלכה לשטחו של הנתבע משטח התובעת.

בדיון טענה התובעת, שעל פי "מחירון דקל" עלות החומה הינה 27,000 ₪ והנתבע התבקש לשלם את מחצית העלות.

הוא שכנע את בעלה של התובעת להסכים לתשלום 7,000 ₪ ונענה בחיוב.

הנתבע ציין שאינו מתחמק מתשלום העלות האמתית של החומה.

הנתבע טוען כאמור, שעלות החומה אמורה להיות 9,000 ₪ והוא מוכן לשלם 3,500 ₪ בהתחשב בקיזוז המוסכם על הצדדים של 1,000 ₪ בגין פינו י הפסולת.

הוא טוען בנוסף, שהחומה כמעט ונותקה מיסודותיה והוא יידרש לתקן אותה בעתיד.

בגרסת התובעת קיים קושי מבחינת אמינות, שכן בכתב התביעה נטען שעלות החומה הכוללת הינה 14,000 ₪, בעוד שהנתבע נדרש מלכתחילה לשלם מחצית מעלות כמעט כפולה.

התובעת גם לא יכולה להסתמך על מחירון דקל, בהעדר חוות דעת, ולאור טענות הנתבע על טיב הבניה של החומה.

נטל השכנוע באשר לעלות החומה מוטל על התובעת. היא כתבה, שידעה והבינה בעת בניית החומה, שבעתיד יהיה עליה לפנות לשכן עתידי בדרישה לקבלת מחצית מעלות החו מה.
בנסיבות אלה מצופה היה מהתובעת, לאסוף כל קבלה וראייה על עלות בניית החומה, אך בידי התובעת אין כל ראייה לכך.

בנסיבות אלה, אין מקום לפסוק לטובת התובעת יותר מאשר העלות עליה מסכים הנתבע, כאשר אין מדובר בעלות שאינה סבירה על פניה.

כאשר הוסכם בין הצדדים על קיזוז של 1,000 ₪ מחובו של הנתבע בגין החומה, כי אז אין מנוס מקביעה, שעל הנתבע לשלם לתובעת בגין עלות החומה סך כולל של 3,500 ₪ בלבד.

אשר על כל אלה, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת בתוך 30יום סך של 3,500 ₪.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

המזכירות תעביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדים, אשר רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם.

ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ז, 24 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איריס לוי
נתבע: יואב כודרגי
שופט :
עורכי דין: