ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע.מ. נגד ר.ק. בע"מ :

לפני
כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

התובע:
ע.מ.

נגד

הנתבעים:

  1. ר.ק. בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק שהגישו הצדדים, על נספחיהם, בכתבי הטענות ובמכלול נסיבות העניין, להלן הצעתי לפשרה:
נזק לא ממוני 35,000 ₪
הפסד שכר לעבר ואובדן כושר ההשתכרות 120,000 ₪.
(בשים לב למהות הנכות, נתוני שכרו של התובע (כפי שעלו
מטופס רציפות הביטוח), מהות הפגיעה, ההסטוריה התעסוקתית
ומכלול נסיבות העניין).
עזרה והוצאות מכל סוג 15,000 ₪.

בשאלת האחריות יש להפחית 30% (מהחומר המצוי לפני עולה שהתובע היה נהג המשאית ועליו הייתה החובה להחנות את המשאית באופן מתאים ולחלופין להתריע ככל שהדבר לא נעשה על ידי אחר), כן יש להפחית את תגמולי המוסד לביטוח לאומי, להוסיף החזר הוצאות המומחים, אגרה ושכר טרחה.

ההצעה היא בבחינת הערכה בלבד על פי הנתונים כעת, ואין בה כדי לחייב.

התובע יודיע עמדתו להצעה בתוך 14 יום, הנתבעים בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 1/8/17.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 10/9/17.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

נקבע לקדם משפט לאחר תצהירים ליום 26/9/17, שעה 08:40.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשע"ז, 24 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע.מ.
נתבע: ר.ק. בע"מ
שופט :
עורכי דין: