ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין TEANGDEERIT KHOMPHAT נגד דרור אלמגור :

24 מאי 2017
לפני: כבוד סגן הנשיאה אילן סופר
נציג ציבור (עובדים) – מר משה זיכרמן
נציג ציבור (מעסיקים) – מר שמעון בארי

התובע:
TEANGDEERIT KHOMPHAT, ( דרכון-2359202)
ע"י ב"כ: עו"ד מיכה דוד ועו"ד נטלי אביטן

-
הנתבע:
דרור אלמגור, ( ת.ז.-XXXXX372)
ע"י ב"כ: עו"ד איתי שרייבר

פסק דין

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, שכר עבודה וזכויות נוספות.

2. התובע הינו מהגר עבודה, אזרח תאילנד, אשר הגיע לישראל כדי לעבוד בענף החקלאות.
הנתבע הינו המחזיק של משק חקלאי במושב בצרון.
התובע הועסק ע"י הנתבע בקטיף ירקות ופירות, החל מ-1.10.11 ועד לסוף יוני 2016.
מוסכם כי על הצדדים חל צו ההרחבה בענף החקלאות.

הפרשי שכר בעד עבודה בשעות נוספות
3. התובע טוען כי עבד 7 ימים בשבוע ובמהלך חודש עבודה קיבל כחמישה ימי חופשה. בקיץ התובע עבד מ-6:00 עד 16:00-18:00, ובחורף מ-6:30 עד 16:00-18:00. בימי שישי התובע עבד משעה 6:00 עד 16:00. בשבתות התובע עבד 8 שעות.

התובע טוען כי הסכום שקיבל מדי חודש היה עבור שעות עבודתו בלבד ולא כנקוב בתלושי השכר גם עבור זכויות נוספות. התובע צירף רישומים שערך לגבי שעות עבודתו.
על כן, התובע העמיד תביעתו ברכיב זה על 129,472 ש"ח. לחילופין, התובע העמיד תביעתו על 60 שעות נוספות חודשיות לפי תיקון 24 ל חוק הגנת שכר תשי"ח 1958 ובסך הכל על 97,104 ש"ח.

4. הנתבע טוען כי התובע הועסק במסגרת של שישה ימים בשבוע. כאשר התובע עבד בשעות נוספות, קיבל על כך גמול, וניתן לראות זאת בתלושי השכר ובדוחות הנוכחות שצורפו לתצהיר התובע.

5. טענות התובע היא שאין לתת לתלושי שהשכר תוקף מחייב. אין בידינו לקבל טענה זו. על פניהם תלושי השכר הם נחזים להיות תקינים וברוב המקרים הם משקפים את מספר השעות שמופיע בדוחות הנוכחות. אין גם מחלוקת כי הסכומים המופיעים בהם לתשלום הועברו לתובע.
את רישומי התובע שנעשו לטענתו על ידו ומשקפים את שעות עבודתו – לא ניתן לקשור לתובע ולנתבע. הם אינם כוללים ציון של תחילת יום העבודה וסיומו, אלא רק כמה שעות רגילות וכמה שעות נוספות.

יחד עם זאת, הנתבע צירף דוחות נוכחות רק החל מ-4/2015. לפני כן מופיעים בתלושי השכר רכיבים של שעות נוספות 125% ו- 150% אך לא ניתן לבחון את נכונותם בהעדר דוחות נוכחות. בחלק מהתלושים לא מופיעים כלל רכיבים אלו. בחלק מופיע סכום נמוך בהרבה מ-60 שעות ובחלק סכום שעולה בהרבה על 60. על כן, סברנו כי יש להעמיד את התביעה ברכיב זה על 30 שעות נוספות חודשיות, בערך של 125% וביחס לתקופה שמ 10/11 עד 3/15.
39,375 ש"ח = 42 *1.25 * 25 * 30

פיצויי פיטורים
6. התובע טוען כי בחודש יוני 2016, לא חש בטוב ובשל כך נח בחדרו במשך יומיים. לאחר ששב לעבודה, הנתבע פיטר אותו. בכתב התביעה ובתצהירו התובע טען כי היה זה ב-23.6.16 ובחקירתו הנגדית מסר כי היה זה ב-23.6.16 (עמ' 3 שורות 25-26). התובע סיפר עוד כי היה מעוניין להמשיך עד תום תקופת אשרת העבודה (עמ' 4 שורות 18-19).

הנתבע טוען כי התובע נטש את העבודה ללא הודעה מוקדמת.

7. הנטל להוכיח את נסיבות סיום העבודה מוטל על התובע. התובע לא תמך את גרסתו בראיה כלשהי, ועל כן, אין מקום לקבוע כי התובע פוטר.
יחד עם זאת, התובע עתר לקבלת חלק המעסיק בפיצויי הפיטורים במסגרת הפרשות לקרן פנסיה מקיפה. כלומר, 4.5%. חישוב התובע נעשו לפי 6% ושכר קובע של 4,650 ש"ח. לפי תלושי השכר, ממוצע היקף משרתו של התובע בשנה האחרונה לעבודתו עמד על 61%.
7,245 ש"ח = 56 * 0.045 * 25 * 115
נכון הוא שיש לחשב את ההפרשות לפי כל חודש, אך משהחישוב לא נעשה ע"י הצדדים, נפסוק סכום זה לפי ערך שעה בסוף תקופת עבודה ובצירוף ריבית והצמדה ממחצית תקופת העבודה.

דמי הבראה
8. התובע עותר לתשלום דמי הבראה עבור 14 ימים לשנתיים האחרונות לעבודתו, בסך 5,292 ש"ח.
בהתאם לתלושי השכר שצורפו, בשנתיים האחרונות שולמו לתובע 9 ימי הבראה במשכורות החודשיות, ועל כן הוא זכאי ל-5 ימי הבראה.
1,890 ש"ח = 378 * 5

מענק שנתי
9. התובע טוען כי הוא זכאי למענק שנתי בגובה מחצית המשכורת לכל שנה.

הנתבע טוען כי שולם לתובע מענק שנתי בכל חודש לפי תחשיב של 4 ש"ח לכל יום עבודה.

מאחר והתובע הינו עובד קבוע ששכרו משולם לפי ימי עבודתו, הוא זכאי בהתאם לנספח ב' לצו ההרחבה, למענק שנתי בסך של 4 ש"ח לכל יום עבודה, כפי שקיבל בפועל.

על כן, התביעה ברכיב זה נדחית.

דמי כלכלה
10. התובע טוען כי הוא זכאי לתשלום דמי כלכלה בסך 105 ש"ח לכל חודש.
הנתבע טוען כי מדובר בזכות נלווית שלא ניתנת לפדיון בתום יחסי העבודה ולחילופין, שולם לתובע כעולה מתלושי השכר.
גם כאן, קובע צו ההרחבה כי עובד יומי יקבל דמי כלכלה בשיעור 4 ש"ח ליום, כפי שמופיע בתלושי השכר.

על כן, התביעה ברכיב זה נדחית.

פיצוי בגין אי הפרשה לגמל
11. התובע טוען כי הוא זכאי לפיצוי בגין אי הפרשה לקופת גמל.
הנתבע טוען כי בתלושי השכר שולם לתובע את חלק המעסיק.

מהתלושים עולה כי אכן קיים רכיב של גמל מעסיק בשיעור של 3.33% החל מתחילת עבודתו ועד 1/2014 ומ-2/2014 בשיעור 6%.
צו ההרחבה קובע הפרשות בשיעור 6% ועל כן עבור 28 חודשים זכאי התובע להשלמת הפרשות בשיעור 2.67% לפי היקף המשרה הממוצע.
2,149 ש"ח = 28 * 0.0267 * 2 5 * 115

הודעה לעובד
12. התובע טוען כי הוא זכאי לפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד.

בעניין זה צורף הסכם עבודה עליו חתם התובע עוד בתאילנד (נ/5, עמ' 9 שורות 11-12). ההסכם מופיע גם בעברית, באנגלית ובשפת התובע, רשומים שם כל התנאים מלבד שכר העובד, אשר אמנם צוין כי לא יפחת משכר המינימום העומד על 4,100 ש"ח לחודש כפי שבפועל התובע קיבל.

בנסיבות אלו, לא מצאנו מקום ליתן לתובע פיצוי, שכן ההסכם מהווה תחליף להודעה על תנאי עבודה.

פדיון חופשה שנתית
13. התובע טוען כי לא קיבל חופשה במהלך תקופת עבודתו.

הנתבע הפנה לתלושי השכר מהם עולה כי מידי חודש שולם לתובע יום חופש. לבד מכך, נטען כי התובע יצא לחופשה וקיבל על כך שכר. לעניין זה לא מצאנו ביטוי בתלושי השכר.

אין בידינו לקבל את פדיון החופשה שנעשה לתובע מידי חודש, שכן אין הוא משקף יציאה לחופשה בפועל. דברים אלו עולים במיוחד מתלושי השכר שבהם התובע עבד בהיקף של משרה מלאה, ועם זאת קיבל פדיון חופשה. (כך לדוגמה 7/2012, 6/2012, 5/2012, 10/2013, 7/2014, ועוד).

14. על כן, התובע זכאי לפדיון חופשה שנתית עבור 42 ימים לפי היקף משרתו 61% = 26.
5,200 ש"ח = 200 * 26

דמי חגים
15. התובע טוען כי הוא זכאי ל-47.5 ימי חג בניכוי 16 ימים שעליהם קיבל תשלום ובסה"כ 31.5 ימים .

הנתבע הודה בסיכומיו כי שולמו לתובע 12 ימי חג.

בנסיבות אלו ובהתאם להיקף משרתו, התובע זכאי ל- 19 = 61% * 31.5
3,800 ש"ח = 200 * 19

טענת קיזוז
16. הנתבע טען כי הוא זכאי לפיצוי בסך 209,250 ש"ח וזאת עבור החודשים בהם התובע יכול היה לעבוד ולא עבד וסה"כ 148,750 ש"ח, אובדן ימי עבודה שהיו כרוכים בחקירה במשטרה בסך 10,500 ש"ח ופגיעה בשמו הטוב בסך 50,000 ש"ח. לטענות אלו לא הובאה ולו ראשית ראיה ועל כן אין מקום להידרש להן.

סוף דבר
17. הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים:

גמול בגין עבודה בשעות נוספות 39,375 ש"ח.
פיצוי בגין אי הפרשה לפיצויי פיטורים 7,245 ש"ח.
דמי הבראה 1,890 ש"ח.
פיצוי בגין אי הפרשה לגמל 2,149 ש"ח.
פדיון חופשה שנתית 5,200 ש"ח.
דמי חגים 3,800 ש"ח.

כל הסכומים יישאו ריבית והצמדה כחוק מיום 1.7.16 ועד התשלום בפועל.

ההפרשות לגמל יישאו ריבית והצמדה כחוק מיום 1.1.2012 ועד התשלום בפועל.

ההפרשות לפיצויי פיטורים יישאו ריבית והצמדה כחוק מיום 1.9.2012 ועד התשלום בפועל.

עוד ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ובשים לב לדחיית טענת הקיזוז, כמו גם להגשת תצהירו יום לפני הדיון תוך פגיעה בתובע – בסך של 10,000 ש"ח אשר יישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ח כ"ח אייר תשע"ז, (24 מאי 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

נציג ציבור (עובדים)
מר משה זיכרמן

אילן סופר
סגן נשיאה

נציג ציבור (מעסיקים)
מר שמעון בארי


מעורבים
תובע: TEANGDEERIT KHOMPHAT
נתבע: דרור אלמגור
שופט :
עורכי דין: