ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קשר רנט א קאר בע"מ נגד נאות דורית בע"מ :

לפני
כבוד ה שופטת ד"ר מיה רויזמן-אלדור

התובעים:

קשר רנט א קאר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד בן משה

נגד

הנתבעים:

נאות דורית בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שורקין

פסק דין

מונחת לפני תביעה שעניינה תאונת דרכים.

כבר בפתח הדברים אציין כי על אף שבפרוטוקול הדיון בתיק זה צוין כי הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק לפי סע' 79א. לחוק בתי המשפט, הרי שלהבנתי הם חזרו בהם מהסכמתם זו בסופו של הדיון, וככל הנראה נשמט הדבר מהפרוטוקול. משכך, ולמען הסר ספק החלטתי לתת פסק דין מנומק בתיק.

רקע:

ביום 26.2.2014 בשעות הבוקר בצומת ההצטלבות שבין כביש 6 לכביש 444 אירעה תאונת דרכים בין שני כלי הרכב נשוא התביעה ( להלן: "התאונה").

אין חולק כי אירעה התאונה אך יש חולק באשר לנסיבות התרחשותה.

העיד בפני עת/1 שהינו נהג רכב מס' 401-32-78 המבוטח אצל התובעת ( להלן: "נהג רכב התובעת" ו - "רכב התובעת", לפי העניין). כמו כן העיד בפני נהג רכב הנתבעת מס' 67-101-70 (להלן: "נהג רכב הנתבעת" או "רכב הנתבעת", לפי העניין), ועד נוסף שישב ליד נהג רכב הנתבעת במועד קרות התאונה ( להלן – " עד ההגנה השני").

עיקר טענות הצדדים:

לטענת ב"כ התובעת, ביום 26.2.14 בשעות הבוקר בכביש מס' 6, עת עמד רכב התובעת בפני רמזור אדום לכיוון פתח תקווה, לפתע הגיח רכב הנתבעת מימינו בחוסר זהירות ובעודו מבצע עקיפה על מנת לפנות שמאלה לכיוון ראש העין, פגע ברכב התובעת והסב לו נזקים. לטענתו, נסיבות התאונה מתיישבות יותר עם המסקנה כי נהג רכב הנתבעת לא נקט זהירות סבירה מאשר נקט זהירות כזו וכי הנטל על הנתבעת להוכיח כי לא היתה התרשלות שתחוב בגינה. לחלופין טוען ב"כ התובעת כי התאונה נגרמה בשל רשלנותו ו/או פזיזותו ו/או חוסר זהירותו ו/או הפר חובה שבחוק מצד נהג רכב הנתבעת ולפיכך על הנתבעת לפצות התובעת בגין נזקיה.

לטענת ב"כ הנתבעת יש לדחות את התביעה, הואיל ועסקינן בכביש ובו שלושה נתיבים בהם נתיב אחד ישר, נתיב שני ישר ושמאלה ונתיב שלישי שמאלה בלבד. לטענתה, נהג רכב הנתבעת נהג בנתיב האמצעי, החל בפניה שמאלה ולפתע נהג רכב התובעת אשר נסע בנתיב המיועד לפניה שמאלה בלבד, נסע ישר תוך שהוא נכנס לנתיב נסיעת רכב הנתבעת ואגב כך גרם באחריותו הבלעדית לתאונה. ב"כ הנתבעת מכחישה אפוא הן את האחריות לתאונה והן את הנזק שנגרם בעטיה.

דיון והכרעה:

השאלה העיקרית הצריכה לענייננו בתיק דנן היא מי מהנהגים אחראי לקרות התאונה.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את העדויות, עמדתי על נסיבות קרות התאונה, מיקום הרכבים, מיקום הפגיעות ועיינתי בכל אשר הובא בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת לא הצליחה להרים את הנטל להוכחת גרסתה במאזן ההסתברויות הנדרש בהליך אזרחי ולפיכך החלטתי על דחיית תביעתה במלואה ואנמק.

מעדויותיהם של כלל העדים שפניי עלתה תמונה עובדתית מוסכמת, לפיה במקטע הכביש בו אירעה התאונה מצויים מספר נתיבים: השמאלי ביותר נועד לפניה שמאלה בלבד, השני משמאל מיועד לפניה שמאלה ולנסיעה בכיוון ישר, ואילו הנתיב השלישי משמאל מיועד לנסיעה ישר בלבד. עוד עלה מהעדויות שנשמעו בפניי, כי נהג רכב התובעת ביקש להמשיך מהצומת ישר לכיוון פתח תקווה ואילו נהג רכב הנתבעת ביקש לפנות שמאלה לכיוון ראש העין. בנוסף, העדויות שבפניי העלו כי רכב התובעת עמד בנתיב הצמוד לרכב הנתבעת משמאל וכי גם הוא וגם רכב הנתבעת עמדו ראשונים בקו הרמזור. עוד עלה מהעדויות שבפניי כי לאחר שהתחלף הרמזור לירוק, אי שם בצומת, אירעה התנגשות בין הרכבים, לאחר שרכב הנתבעת החל בפניה לכיוון שמאל ורכב התובעת החל בנסיעה לכיוון ישר.

המחלוקת העובדתית שעולה מכתבי הטענות והתעוררה גם בעדויות שנשמעו בפניי נוגעת לשאלה על איזה נתיב בדיוק עמד כל אחד מהרכבים המעורבים בתאונה.
בעוד שנהג רכב התובעת טוען כי רכבו עמד בנתיב השני משמאל ( המיועד לפניה שמאלה ולנסיעה ישר) ואילו רכב הנתבעת עמד מימינו ( קרי בנתיב המיועד לנסיעה ישר בלבד), נהג רכב הנתבעת טוען כי רכבו עמד בנתיב השני משמאל ( המיועד לפניה שמאלה ולנסיעה ישר) ואילו נהג רכב התובעת עמד משמאלו (קרי בנתיב המיועד לפניה שמאלה בלבד).

במקרה שבפני אכן מדובר בגרסה מול גרסה, אולם על ביהמ"ש לבחון האם יש בעדויות, או בראיות החיצוניות, כדי לתמוך בגרסה זו או אחרת ואמנם מצאתי תמיכה כזו לגרסת הנתבעת.

בטופס ההודעה מטעם נהג רכב התובעת ( ת/1) (שהוא טופס מודפס) מתוארת גרסה לקונית של התאונה, שאיננה מתייחסת כלל לסימון הנתיבים על פני הכביש ואיננה מתארת על איזה נתיב עמד רכב התובעת ועל איזה נתיב עמד רכב הנתבעת פרט לעובדה שרכב הנתבעת עמד מימין לרכב התובעת. גרסת נהג רכב התובעת לפיה נסע על הנתיב השני משמאל ( המיועד לפניה שמאלה ולנסיעה ישר) נולדה למעשה רק ביום העדות בפניי ולא מצאה ביטוי בכתובים קודם לכן או בכלל - לא בטופס ההודעה ( ת/1) ולא בכתב התביעה. מדובר בנתונים קריטיים – שלא לומר החשובים ביותר - להכרעה בתיק זה, והשמטתם מחומר הראיות הכתוב שהוצג לבית המשפט איננה דבר של מה בכך.
כמו כן, נהג רכב התובעת ציין בטופס הודעתו כי " הרכב שעמד מצד ימין שלי רצה לעקוף אותי כדי לפנות שמאלה לראש העין ופגע בי מצד ימין בדלת האחורית". לצד זאת, במסגרת השאלות שנשאל בחקירתו הנגדית השיב נהג רכב התובעת: "מי אמר שהוא רצה לנסוע שמאלה?" (עמ' 4 שורה 24 לפרו'), ובהמשך ציין " לא יודע מה הוא רצה לעשות" (עמ' 5 שורה 2 לפרו') ובהמשך: "אני לא יודע לאן הוא רצה לנסוע ישר או שמאלה אחרי שהוא נתן לי את המכה הוא נסע שמאלה עצר את האוטו ובא אלי." (עמ' 5 שורות 5-6 לפרו').
בנוסף בהמשך עדותו, כאשר נשאל נהג רכב התובעת אם נכונה טענתו כי נסע בנתיב השני משמאל ולא בשמאלי ביותר, מדוע לאחר התאונה וחציית הצומת עצר בצדו השמאלי של הכביש ולא בצדו הימני, השיב נהג רכב התובעת: "עברתי את הרמזור אז איפה אני יעצור בצד שמאל של הדרך." (עמ' 5 , שורות 12-14 לפרו'), וגם כאשר נשאל בהמשך כיצד הדבר מתיישב עם תשובתו הקודמת שמדובר בשעה לא פקוקה ומדוע אפוא שלא יעבור לצידה הימני של הדרך , השיב נהג רכב התובעת:" אם כל הרכבים יגיעו מכביש 6 יעמדו בנתיב הזה עד לאן יגיע הפקק." (עמ' 5 שורות 17-19 לפרו'). מדובר בתשובות שמעוררות לפחות על פניהן, תמיהה, לנוכח הסיכון התעבורתי הטמון בחניה בצידה השמאלית של דרך בין-עירונית או מהירה.

לעומת זאת, טופס ההודעה מטעם נהג רכב הנתבעת ( נ/1) (שמולא בכתב-יד ומצוין עליו תאריך יום התאונה, לצד החתימה) מפורט הרבה יותר ומציג בפרטי פרטים את מנח הנתיבים בכביש. בטופס ההודעה מסר נהג רכב הנתבעת גרסה מפורטת ומלאה אשר למיקום הרכבים על גבי נתיבי הכביש תוך שציין כי הוא נמצא בנתיב האמצעי לפניה שמאלה בעוד שנהג רכב התובעת נמצא בנתיב השמאלי והמשיך ישר. נהג רכב הנתבעת אף צירף לטופס ההודעה מטעמו שרטוט ובו תיאור של מנח הנתיבים ומנח הרכבים בצומת ביום התאונה ( נ/2) (שגם עליו מצוין תאריך יום התאונה ואשר בעדותו הודה כי מדובר בשרטוט שהוא עצמו שרטט – ר' עמ' 7 שורות 12-13 לפרו'). הצגת גרסה כה מפורטת וסדורה כבר במועד קרות התאונה, וגם לאחר מכן בכתב ההגנה ולפני העדות עצמה, וודאי צריכה לה ילקח בחשבון בשקילת גרסאותיהם של הצדדים, לזכותו של הצד המציג אותה.
גם עדותו של נהג רכב הנתבעת היתה עקבית והגיונית. כבר בראשית עדותו הבהיר כי בתור נהג משאית אסור לו לנסוע בנתיב השמאלי (עמ' 6 שורות 20-22 לפרו'), ואח"כ צלח את שאלות החקירה הנגדית לעניין זה והתעקש על כך שרכבו עמד בנתיב השני משמאל (או האמצעי) . (ר' עמ' 8 שורות 13-32; עמ' 9 שורות 1-2 לפרו').
בהמשך עדותו תיאר נהג רכב הנתבעת מיוזמתו כי התבונן במראה: "אני הסתכלתי עליו במראה ראיתי שהוא לא רצה שמאלה אלא רצה להמשיך ישר הייתי באמצע הצומת וכמה שרציתי לעצור לא הצלחתי הוא נג ע בי במדרגה בכנף מהצד של הנהג בצד שמאלי קדמי של הרכב באזור הכנף" (עמ' 7 שורות 1-3 לפרו'). גם כשנשאל בחקירתו הנגדית לעניין כניסתו לצומת ולעניין התבוננותו במראה, תשובותיו של נהג רכב הנתבעת לעניין זה היו מאוד עקביות ותאמו את עדותו הספונטנית לעניין זה קודם לכן (ר' עמ' 9 שורות 3-18 לפרו'). אמנם, בחקירתו הנגדית של נהג רכב הנתבעת הוא נשאל אודות מידת העומס של הצומת בבוקר וציין את שעת התאונה כשעה 8-9 בבוקר, שעה שונה מזו שנקב בה בטופס ההודעה מטעמו (שעה 10:30 - (נ/1)). ואולם הסברו של נהג רכב הנתבעת להבדל : "זה לא לפני יומיים זה היה כמעט לפני שלוש שנים אני לא זוכר" (עמ' 7 שורה 31 לפרו') הוא הסבר סביר ומתקבל על הדעת , בפרט מקום שהתרשמתי כי נהג רכב הנתבעת לא ייחס חשיבות לשעה המדויקת, אך זכר את התאונה כתאונה בשעות הבוקר.
לכל האמור יש להוסידותו של עד ההגנה השני, אשר חיזקה את עדותו של נהג רכב הנתבעת, כאשר לא מצאתי סתירות בנקודות מהותיות בין עדויותיהם. אמנם עד ההגנה השני טען בעדותו כי "לא היה פקק אנחנו ראשונים ברמזור" (עמ' 10 שורה 6 לפרו') אבל אין בכך בהכרח סתירה לעדותו של נהג רכב הנתבעת שטען בעדותו הראשית כי "הבחור חתך את כל הפקק ועמד הכי שמאלי והוא היה ראשון..." (עמ' 6 שורות 22-23 לפרו') , הואיל ו לפי שתי העדויות רכב התובעת עמד בקו ראשון לרמזור משמאל לרכב הנתבעת, והואיל ובנקודות העיקריות והמהותיות הנוגעות ל עדויותיהם, עדותו של עד ההגנה השני עלתה בקנה אחד עם עדות נהג רכב הנתבעת.

לאור האמור, בהינתן גרסה מול גרסה, ובהתקיים חיזוקים חיצוניים לגרסת הנתבעת כפי שפורטו לעיל, הרי שהתובעת לא הרימה את הנטל להוכחת גרסתה במאזן ההסתברויות הנדרש בהליך אזרחי ולכן לא נותר בידי אלא לקבוע כי דין תביעתה להידחות.

התובעת תישא בשכר בטלת העדים כפי שנפסק במהלך הדיון ובשכ"ט עו"ד בסכום של 2,000 ₪.

הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים.

ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ז, 24 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קשר רנט א קאר בע"מ
נתבע: נאות דורית בע"מ
שופט :
עורכי דין: