ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רואן מטר נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובעת:
רואן מטר- פראג
ע"י ב"כ: עו"ד עיסא פראג'

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. לפני בקשה מטעם התובעת להפנות שאלות הבהרה ל פרופ' יורם בייט, מומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין.

2. המדובר בתביעה אשר הגישה התובעת כנגד החלטת הנתבע לדחות את תביעתה לתשלום גמלת שמירת הריון.

3. הואיל והמחלוקת בין הצדדים נגעה בעיקרה להיבטים רפואיים, הסכימו ב"כ הצדדים כי ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין, אשר יחווה את דעתו בקשר לשאלת הצידוק הרפואי לאישור שמירת ההיריון שניתן לתובעת בתקופה מיום 11.03.17 ועד למועד הלידה ביום 24.05.17.

4. בהתאם לכך, מונה פרופ' יורם בייט, כמומחה מטעם בית הדין אשר התבקש לחוות את דעתו בשאלה, האם בתקופה מיום 11.03.17 ועד ליום 24.05.17, היעדרותה של התובעת מעבודתה הייתה בשל מצב רפואי הנובע מההיריון ואשר סיכן אותה או את עוברה.

5. בחוות דעתו מיום 31.1.18, ציין המומחה, כך:
"...בשבוע 31 נבדקה התובעת על ידי ד"ר מאהר גנטוס, אורתופד. התובעת התלוננה על כאבים באגן ובבטן תחתונה. כאבים לאורך הרגליים, יותר בשמאל. קשיים בעמידה, בישיבה ובהליכה ממושכת. בבדיקה נמצא כי "התובעת מתהלכת עם כאבים וצליעה, רגישות ניכרת של הסימפיזיס פוביס (חגורת עצמות האגן) ללא חסר נוירו ואסקולרי (ללא נזק עצבי או של כלי דם)". הומלץ על טיפול סימפטומטי, מנוחה ושמירת היריון.
שלושה ימים לאחר מכן, ב – 25.3.17, נבדקה התובעת על יד ד"ר רמזי בשארה, אשר המליץ על 8 ימי מנוחה בבית, 12.3.17 עד 19.3.17.
כששה שבועות לאחר מכן, ב – 12.5.17, אושפזה התובעת במחלקת אשפוז יום, ליום אחד בתלונה של "הרגשת צירים לא סדירה". בבדיקתה לא נמצאו ממצאים חריגים והיא שוחררה.

6. בהמשך, מציין המומחה בחוות דעתו, כך ( פרק דיון ומסקנות):

"התובעת סבלה מתופעה שכיחה יחסית של התרחבות עצמות האגן. תופעה זו עלולה לגרום לכאבים בדרגות חומרה שונות. הדיווח הרפואי הדל על ביקורי התובעת במרפאות ועל הטיפולים שקיבלה אינו מעיד על מצב חמור.
אין בתופעה זו כדי לסכן את התובעת או את עוברה".

7. חוות הדעת הועברה לצדדים. מטעם התובעת הוגשה בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה , וזאת בקשר לממצאים הרפואיים שתועדו במסמך הרפואי מיום 22.3.17 של ד"ר מאהר גנטוס, האורטופד. נטען, כי המומחה בחוות דעתו לא הפנה לממצא שצוין במסמך הרפואי מיום 22.3.17, ולפיו נרשם " כאבים והגבלה בתנועות הגב התחתון". נטען, כי "ממצאיו של ד"ר גנטוס...הינם ממצאים חמורים שכן מדובר בהליכה עם כאבים וצליעה + כאבים והגבלות בתנועת הגב התחתון + רגישות ניכרת מעל הסימפיזיס עם כאבים לאורך הרגליים. משהמליץ המומחה ד"ר גנטוס על מנוחה ושמירת היריון כטיפול לתובעת אין מקום לצפות ממנה לפנות כל שני וחמישי לרופאים ועל כן אין לומר כי דלות החומר הרפואי אינו מעיד על מצב חמור". על כן התבקש להפנות למומחה "שאלות הבהרה בעניין חומרת ממצאיו של ד"ר גנטוס".

8. בתגובתו, התנגד ה נתבע לבקשה . נטען כי המומחה לא ציטט את הרישום הרפואי מיום 22.3.17, אלא התייחס לרישום האמור. נטען כי המומחה נדרש לאותו רישום, ועל כן לא ניתן ללמוד מכך שלא נרשם במפורש הממצא של כאבים והגבלה בתנועות הגב התחתון כי המומחה לא נדרש לכך. כן נטען כי התובעת אינה מנמקת כלל מדוע יש באותו ממצא כדי להוות סיכון לה ולעוברה. נטען, כי לא הוכח שהאישור לגמלת שמירת היריון ניתן בשל ממצאים אלה. עוד נטען כי המומחה פירט כי לנוכח הרישומים הרפואיים לרבות רישום זה לא ניתן ללמוד על מצב רפואי אשר סיכן את התובעת או עוברה.

דיון והכרעה:

9. לעניין השיקולים המנחים את בית הדין בבואו לשקול האם להתיר הפניית שאלות הבהרה למומחה, אם לאו, כבר נקבע בפסיקה כי:

"הצגת שאלה צריכה היתר של בית הדין, והיתר כזה יינתן כל אימת שהשאלה היא רלוונטית ומכוונת להבהיר את חוות הדעת או להשלימה, ואין היא מהשאלות הבאות לבחון את מומחיותו של הרופא או מקורות מדעיים למסקנתו". (דב"ע לו/0-4 המוסד לביטוח לאומי – מרדכי מחבובי, פד"ע ז/368).
כן נפסק כי:
"שעה שמתבקשת הצגת שאלות למומחה רפואי, הרי שיש לבדוק האם השאלה נועדה לבחון את מה שנאמר בחוות הדעת של המומחה, והעשויה לתרום לבירור השאלה שבדיון" (דב"ע נה/0-1 אסתר שוורצמן – המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם).

10. לאחר עיון בבקשה ובתגובת הנתבע, סבורני כי חרף התנגדות הנתבע, ולמען הסר ספק, יש מקום להפנות למומחה את עיקרה של השאל ה המבו קשת.

11. אשר על כן מתבקש כבוד המומחה להשיב על השאלה הבא ה –

בחוות דעתך הפנית לממצאים העולים מהמסמך הרפואי מיום 22.3.17, ולפיו נמצא כי "התובעת מתהלכת עם כאבים וצליעה, רגישות ניכרת של הסימפיזיס פוביס (חגורת עצמות האגן) ללא חסר נוירוואסקולר י (ללא נזק עצבי או של כלי דם)".
יחד עם זאת, מחוות דעתך עולה כי לא התייחסת לממצאים הנוספים שצוינו בבדיקה שנערכה לתובעת על ידי ד"ר גנטוס , שם עלה כי התובעת סובלת גם מ"כאבים והגבלה בתנועות הגב התחתון".
אם כן, בהינתן הממצאים האמורים שצוינו על ידי האורתופד, האם יש בכך כדי לשנות איזו מבין קביעותיך שבחוות דעתך? מה לדעתך מידת חומרתם של אותם ממצאים , והאם היה בהם – במצור ף לממצאים האחרים - כדי להעמיד את התובעת במצב אשר סיכן אותה או את עוברה בתקופה שבין 11.3.17 לבין 24.5.17. אנא נמק.

12. יש להעביר למומחה החלטה זאת, וכן להעביר אליו כל החומר ששימש בסיס לחוות הדעת. שכרו של המומחה ישולם ע"י ביה"ד כמקובל.

13. לאחר קבלת התשובה לשאלת ההבהרה, ה יא תועבר לצדדים, והם יקבלו ארכה בת 15 יום להשלים סיכומיהם, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

14. להמשך טיפולה של המזכירות.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ח, (03 מאי 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: רואן מטר
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: