ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביב אלמלך נגד דומיקאר בע"מ :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקש

אביב אלמלך

נגד

משיבה

דומיקאר בע"מ

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש בהיעדר הגנה ביום 9.2.17.

לטענת המבקש מסירה בוצעה לרח' שבזי 87 אזור והמבקש אינו מתגורר בכתובת זו משנת 2015. ביום 2.3.16 עדכן את כתובתו במשרד הפנים לרח' רמב"ם 6 בפתח תקווה. המבקש צירף אישור משרד הפנים.

המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת שהמבקש לא הגיש בקשה להארכת מועד.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."
בפר"ק ( מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה (פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק ( קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול ( ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) ( פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) ( פורסם בנבו))."

בעניינו אנו, מעיון בהעתק מרישום ממרשם האוכלוסין שצירף המבקש עולה שביום 2.3.16 המבקש הודיע על שינוי כתובתו לרח' רמב"ם 6 פתח תקוה.
דהיינו, במועד ביצוע המסירה, חודש 12/16, כתובתו הרשומה לא היתה ברח' שבזי 87 באזור.

לא זו אף זו, בתצהיר המוסר נרשם שהמסירה בוצעה ברח' שבזי 78 אזור ולא שבזי 87 אזור.

אין להתעלם גם מכך שהמסירה בוצעה בדרך של הדבקה.

השופט אורי גורן דן בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) בסוגיה של המצאה בהדבקה וקבע:

"גם אם בוצעה המצאה על פי הכללים הקבועים בתקנה זו, אין בית המשפט חייב להכיר בה כהמצאה כדין, שכן מסמך שהומצא בדרך של הדבקה לעולם אין לדעת אם לא הוסר משם על ידי מאן דהוא ובשל כך לא הגיע לידי הנמען או בני ביתו".
לאור כל המפורט לעיל, דין פסק הדין להתבטל משיקולי צדק.

המבקש יגיש כתב הגנה תוך 45 ימים מהיום.

בשלב זה התיק ייקבע למעקב המזכירות למחיקה מחוסר מעש 75 ימים מהיום.

ניתנה היום, י"א אייר תשע"ח, 26 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביב אלמלך
נתבע: דומיקאר בע"מ
שופט :
עורכי דין: