ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעמת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות נגד שר הפנים :

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופט י' טירקל

העותרים: 1. נעמת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות
2. התנועה המסורתית
3. פלונית
4. פלונית

נגד

המשיבים: 1. שר הפנים
2. השר לעניני דתות
3. הרבנות הראשית לישראל

בקשה להארכת מועד להגשת תצהיר במסגרת
בקשה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: יז' באייר התשנ"ח (13.05.98)

בשם העותרים: עו"ד הילה קרן ועו"ד דן עברון
בשם המשיבים: עו"ד נועם סולברג

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

בקשת היועץ המשפטי לממשלה מיום 20.4.98 היא, לדחיית המועד להגשת תצהיר תשובה לתקופה של 45 ימים נוספים. הבקשה נסמכת, בעיקרה, על רצון המשיבים שייעשה ניסיון נוסף, שמא ניתן לפתור את המחלוקת שבעתירה זו בדרך שתהיה מקובלת על כל הצדדים. זאת, בהתחשב ברגישותו ובמורכבותו הרבה של הנושא המועלה בעתירה.

במהלך הדיון פנינו אל באת כוח העותרים, בשאלה אם תהיה נכונה היא, כבאת כוח העותרות 3 ו4-, להפגש אישית עם הרב דרוקמן, כפי שהוצע על ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. באת כוח העותרים הביעה נכונותה לכך, אם גם הביעה דעתה כנגד הבקשות החוזרות ונשנות מטעם הפרקליטות לדחות מועד הגשת תצהיר תשובה, וכן הביאה לידיעתנו את עמדת מרשותיה, על פיה קיים חשש שלא יהיה בפגישה להועיל. אכן ממליצים אנו על קיומה של הפגישה כאמור בהקדם, שאולי תמצא הדרך לפתרון שיניח את דעת הכל.

נוכח הנסיבות המיוחדות של המקרה, הגענו למסקנה שיש להעתר לבקשה למתן ארכה נוספת, וניתנת בזה למשיבים ארכה להגשת התצהיר עד 4.6.98 (כולל). אך יהא זה ברור, שאם עד מועד זה לא יוגש תצהיר תשובה, על המשיבים להיות מוכנים לכך שבית המשפט ידון בעתירה על פי האמור בה, מבלי להמתין עוד לתשובת המשיבים.

ניתנה היום, יז' באייר התשנ"ח (13.5.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
95050700.E18