ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוזי בן אחיקם נגד המועצה הדתית ירושלים :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' אנגלרד

העותרים: 1. עוזי בן אחיקם
2. יוסף דוידיאן
3. אהרן כהן

נגד

המשיבים: 1. המועצה הדתית ירושלים
2. השר לענייני דתות

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה: כ"א באייר תשנ"ח (17.5.98)

בשם העותרים: עו"ד ישעיהו אברהם

בשם המשיבה 1: עו"ד ניצן שמואלי

בשם המשיב 2: עו"ד ענר הלמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

יקובל התצהיר החדש שהוגש ביום 14.5.98.

היום, כ"א באייר תשנ"ח (17.5.98)

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98023250.G06 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' אנגלרד

העותרים: 1. עוזי בן אחיקם
2. יוסף דוידיאן
3. אהרן כהן

נגד

המשיבים: 1. המועצה הדתית ירושלים
2. השר לענייני דתות

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

תאריך הישיבה: כ"א באייר תשנ"ח (17.5.98)

בשם העותרים: עו"ד ישעיהו אברהם

בשם המשיבה 1: עו"ד ניצן שמואלי

בשם המשיב 2: עו"ד ענר הלמן

החלטה

צו על-תנאי - כמבוקש. צו ביניים - כהחלטתו של השופט זמיר מיום 27.4.98. זמן לתשובה - 45 יום.

העותרים יצרפו את עיריית ירושלים כמשיבה מס' 3, תוך 7 ימים מהיום, והעיריה תהא רשאית להשיב לעתירה אף-היא תוך 45 יום.

היום, כ"א באייר תשנ"ח (17.5.98)

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98023250.G06
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' אנגלרד

העותרים: 1. עוזי בן אחיקם
2. יוסף דוידיאן
3. אהרן כהן

נגד

המשיבים: 1. המועצה הדתית ירושלים
2. השר לענייני דתות

צו על-תנאי

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית משפט זה, מצווה בית-המשפט כי ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים והמורה להם להתייצב וליתן טעם:

1. מדוע לא ייקבעו קריטריונים שוויוניים ואחידים למינוי רבני שכונות, על-פי מדדים אובייקטיביים כגון: מספר תושבי השכונה, מספר בתי הכנסת, מספר הרבנים שכבר מכהנים בה וכיוצא באלה;

2. מדוע לא יקבע בית-המשפט כי ההחלטה שנתקבלה על ידי מי מאנשי המשיבה מס' 2, בדבר קיום "מכרז" למשרת רבני שכונות מסויימות בירושלים, ניתנה בחוסר סמכות ותוך חריגה מהוראות הדין, מתוך שיקולים זרים, תוצאתה חורגת ממיתחם הסבירות והיא עומדת בניגוד לכללי מינהל תקין;

3. מדוע לא יביאו את ההצעה למינוי רבני שכונות חדשים ולקביעת השכונות בהן ימונו רבנים אלה לדיון ולאישור בפני מליאת המועצה הדתית.

4. מדוע לא יאשר תקן לרב שכונה ספרדי בשכונת בית הכרם;

5. מדוע לא ימלאו אחר הוראות החוק לתיקון סידרי מינהל ()הנמקות והחלטות) וישיבו לעותרים על פניותיהם הרבות.

המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 45 ימים מיום המצאת כתב זה, לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות.

ניתן היום, כ"א באייר תשנ"ח (17.5.98)

שמריהו כהן,

מזכיר ראשי

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98023250.G06


מעורבים
תובע: עוזי בן אחיקם
נתבע: המועצה הדתית ירושלים
שופט :
עורכי דין: